Superwizja grupowa

Superwizja grupowa dla zawodowych coachów, mentorów, trenerów biznesowych, socjoterapeutów, terapeutów i menedżerów, nauczycieli, tutorów (dalej nazywanych edukatorami) to forma wsparcia zawodowego, która polega na regularnych spotkaniach grupy mieszanej pod kierownictwem doświadczonego superwizora lub pary superwizorskiej. Celem tych spotkań jest rozwój kompetencji zawodowych, wymiana doświadczeń, refleksja nad prowadzonymi przypadkami z praktyki rozwojowej, zarządczej lub edukacyjnej oraz nauka na przykładach innych członków grupy. W Bennewicz Instytucie Kognitywistki (BIK) prowadzimy superwizje multidyscyplinarne, w czasie których w grupie spotykają się specjaliści z różnych obszarów oddziaływania – od psychologów klinicznych po menedżerów zarządzających zespołami.

Kilka kluczowych aspektów superwizji grupowejw BIK:

 

 1. Wsparcie i rozwój zawodowy

Superwizja grupowa oferuje profesjonalistom przestrzeń do dyskusji o wyzwaniach zawodowych, problemach etycznych oraz technikach terapeutycznych. Jest to okazja do uzyskania feedbacku od kolegów i superwizora, co może znacząco przyczynić się do rozwoju umiejętności i efektywności profesjonalnej. Dyskusja przebiega w sposób moderowany przez superwizora zawsze w kierunku osiągnięcia celu lub wyczerpującej odpowiedzi na stawiane pytania.

 1. Refleksja nad własną praktyką

Uczestnicy mają możliwość przedstawienia swoich przypadków terapeutycznych, coachingowych, zarządczych –  dzięki czemu mogą uzyskać nowe perspektywy i sugestie od innych uczestników oraz superwizora. To pomaga w głębszym zrozumieniu dynamiki relacji z klientami oraz własnych reakcji i uczuć jako profesjonalisty.

 1. Uczenie się przez doświadczenia innych

Przestrzeń superwizji grupowej umożliwia uczestnikom uczenie się nie tylko na własnych przypadkach, ale również na doświadczeniach innych profesjonalistów. Jest to forma nauki kontekstualnej, która może być szczególnie cenna w przypadkach skomplikowanych lub rzadko występujących problemów psychologicznych.

 1. Wzmacnianie poczucia wspólnoty zawodowej

Regularne spotkania grupowe budują poczucie wspólnoty i współpracy, co jest szczególnie ważne w zawodach, które mogą być emocjonalnie obciążające. Wspólne przepracowywanie trudnych sytuacji i dzielenie się osiągnięciami wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i przynależności.

 1. Rozwój etyczny

Dyskusje na temat przypadków i wyzwań zawodowych często dotykają kwestii etycznych, co pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć i stosować etyczne zasady w swojej pracy.

 

W Bennewicz Instytut Kognitywistki (BIK) opiera pracę superwizyjną na modelu opracowanym przez dr Michaela Balinta.

Metoda pracy grupowej według dr. Michaela Balinta skupia się na analizie relacji między profesjonalnymi edukatorami a ich klientami, szczególnie w kontekście wpływu, jaki na siebie nawzajem wywierają. Grupy Balinta zostały zaprojektowane głównie dla lekarzy, ale obecnie są wykorzystywane jako przestrzeń wymiany również przez psychologów, terapeutów i innych specjalistów zdrowia psychicznego. W pracach BIK tworzymy mieszane grupy superwizyjne o charakterze multidyscyplinarnym i mulitikompetencyjnym. W grupach superwizyjnych spotykają się profesjonalni coache, terapeuci, psychologowie, mentorzy, nauczyciele, trenerzy biznesowi, managerowi oraz socjoterapeuci po Psychologii Doświadczeń Subiektywnych.

Oto główne zasady pracy w grupie superwizyjnej według metody Balinta w BIK:

 

 1. Struktura grupy

Grupa Balinta zwykle składa się z 8-12 członków i jest prowadzona przez jednego lub dwóch superwizorów, którzy mają odpowiednie szkolenie w tej metodzie. Grupa spotyka się regularnie, na sesjach online trwających zazwyczaj trzy godziny.

 1. Fokus na relacji

Centralnym punktem spotkań jest omówienie sytuacji, tematu lub dylematu przedstawionego przez jednego z członków grupy. Przypadek ten nie koncentruje się tylko na problemach psychologicznych klienta, ale przede wszystkim na relacji między profesjonalnym edukatorem a jego klientem oraz na emocjach towarzyszących wzajemnym interakcjom.

 1. Nie ocenianie

W grupie opartej na modelu Balinta ważne jest, aby unikać oceniania lub krytykowania uczestnika przedstawiającego sytuację, temat, dylemat lub przypadek. Członkowie grupy i superwizorzy starają się zrozumieć, jakie uczucia, myśli i motywacje mogły wpłynąć na postępowanie edukatora z klientem, a nie oceniać jego/jej kompetencji.

 1. Refleksja nad własnymi doświadczeniami

Członkowie grupy zachęcani są do dzielenia się własnymi odczuciami i doświadczeniami, które mogą być podobne lub związane z omawianym przypadkiem. To pozwala na głębsze zrozumienie dynamicznych procesów występujących w relacji edukacyjnej, zarządczej, rozwojowej lub terapeutycznej.

 1. Emocje jako źródło wiedzy

W metodzie Balinta duży nacisk kładziony jest na emocje edukatora jako źródło wiedzy o relacji z klientem. Rozumienie swoich reakcji emocjonalnych i ich wpływu na proces edukacyjny, rozwojowy, zarządczy lub terapeutyczny jest kluczowe dla efektywności procesu rozwoju profesjonalnego tak edukatora jak i jego klientów, lub podopiecznych.

 1. Rozwój zawodowy i osobisty

Praca w grupie Balinta ma na celu nie tylko poprawę umiejętności merytorycznych uczestników, ale także ich rozwój osobisty. Refleksja nad relacjami z klientami i odpowiedzi emocjonalne na ich problemy sprzyjają głębszemu zrozumieniu siebie i swojej roli jako edukatora – profesjonalisty.

Metoda Balinta jest wyjątkowa, ponieważ skupia się na czynniku ludzkim w procesie rozwoju osobistego, coachingu i terapii, uznając, że relacja pomocowa lub coachingowa sama w sobie jest narzędziem rozwojowym. Dzięki tej metodzie profesjonaliści mogą lepiej zrozumieć swoje interakcje z klientami, co przekłada się na skuteczniejsze prowadzenie procesów rozwojowych lub terapeutycznych.

Superwizja grupowa dla zawodowych edukatorów jest więc nie tylko narzędziem rozwoju zawodowego, ale również platformą dla wsparcia emocjonalnego i budowania lepszych praktyk w profesjonalnym rozwoju osobistym.

Zobacz również

Odkrywanie świata psychosomatyki i somatopsychologii. Nowe perspektywy na zdrowie i chorobę.

Czytaj dalej

Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i zarządczych w środowisku biznesowym

Czytaj dalej

Superwizja grupowa

Czytaj dalej

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych (PDS)

Czytaj dalej

Z jakiego powodu zajęliśmy się kognitywistyką w coachingu?

Czytaj dalej

Kryzys środka kariery ? Czy coś takiego jeszcze funkcjonuje?

Czytaj dalej

Pieniądze źródło lęku czy mocy.

Czytaj dalej

Do czego potrzebny jest coach we współczesnych firmach?

Czytaj dalej

 Szef narcyz,szef psychopata.

Czytaj dalej

Dekalog wiary w siebie

Czytaj dalej

Zapisz się do Newslettera. Bądź na bieżąco z nowościami