Psychosomatyka
Edycja online

Psychosomatyka

Jedyna edycja w 2024

02-19 września 2024

Dowiedz się więcej

Czym jest Psychosomatyka?

Psychosomatyka to nauka dotycząca wpływu czynników psychicznych na stan zdrowia organizmu człowieka, lecz również osoby ludzkiej jako unikalnej jednostki. Medycyna psychosomatyczna zajmuje się badaniem wpływu czynników społecznych, behawioralnych, biologicznych, psychospołecznych i psychologicznych na stan zdrowia i jakość życia jednostki ludzkiej. Jest zatem dziedziną, która pozostaje w centrum zainteresowania kognitywistyki, która łączy wszystkie te podejścia.

Nowe nurty psychologii opierające się na osiągnięciach kognitywistyki stawiają sprawę wręcz radykalnie – wszystkie choroby, których doznaje człowiek, mają podłoże psychosomatyczne, gdyż albo wypływają z psychiki ludzkiej i jej problemów, albo dotyczą bezpośrednio przeżyć natury psychicznej (nie tylko fizycznej). To rewolucyjna zmiana, której doświadczamy aktualnie, gdyż oznacza, że nurt mechanistyczny w medycynie, traktujący człowieka jak zepsutą maszynę, którą trzeba naprawić, stymulować lub rekonfigurować poprzez zewnętrzną ingerencję, to ślepa droga, która owszem – świętuje sukcesy, ratuje zdrowie i życie pacjentów, lecz często pozostawia człowieka w procesie choroby, której źródeł nawet nie dotknięto. Mechanistyczne podejście jest często ślepe i głuche również na emocje człowieka, jego potrzeby i procesy wspierania lub hamowania leczenia.

Rewolucja psychosomatyczna ma jeszcze jeden kluczowy aspekt, nie tylko zmienia nasze podejście do pojęć zdrowia i choroby, lecz przede wszystkim kładzie nacisk na procesy samoleczenia i samouzdrawiania. Nasze genialne umysły i organizmy mają wrodzoną zdolność do tworzenia równowagi – jej zdestabilizowanie sprawia, że chorujemy i cierpimy. Cierpimy, dlatego chorujemy, chorujemy, co zastępczo odreagowujemy poprzez doznania psychiczne. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego błędnego koła, gdy reakcje ciała stają się echem bólu psychicznego, a następnie (wtórnie) bolesnym doznaniem na poziomie umysłu, by znów doświadczyć odreagowania na poziomie ciała.

 

Jesteś tak chory jak Twoje tajemnice

Popularne stały się takie pojęcia jak holistyka, totalna biologia, recall healing czy psychosomatyka. Niektóre z tych sformułowań brzmią tajemniczo, inne nieco ezoterycznie jednakże psychosomatyka i somatopsychologia coraz częściej zyskują swoje miejsce w poważnym dyskursie naukowym, opartym na wiarygodnych badaniach i sprawdzonych modelach.

Jesteś tak chory jak twoje tajemnice, gdyż źródła psychicznego bólu, ukryte lub wyparte do nieświadomości, częstokroć ujawniają się poprzez cierpienie i choroby fizyczne. Jedynym narzędziem dla umysłu jest ciało, dlatego poprzez ciało umysł komunikuje przeżywane trudności psychiczne, zwłaszcza gdy zostały stłumione.

Dla kogo?

Serdecznie zapraszamy naszych absolwentów – zwłaszcza kursów Certyfikowany Coach Kognitywny i Psychologia Doświadczeń Subiektywnych. Aby w pełni skorzystać z nowego kursu PDS – Psychosomatyka potrzebne jest przygotowania teoretyczne i praktyczne. Istotne jest również opanowanie kluczowych pojęć i języka charakterystycznego dla prac Bennewicz – Instytutu Kognitywistyki i kognitywistyki jako takiej.

Z kursu skorzystają wszystkie osoby profesjonalnie parające się rozwojem osobistym i zawodowym pomaganiem innym osobom, lekarze, terapeuci, psychologowie, mentorzy, fizjoterapeuci, instruktorzy Jogi, masażyści, sportowcy, trenerzy sportowi, a także osoby towarzyszące innym w procesach zdrowienia, również członkowie rodzin, w których funkcjonują osoby chorujące, a także wszystkie osoby samoświadome, gotowe przyjrzeć się własnym reakcjom psychosomatycznym oraz sposobom samouzdrawiania i wspierania procesów zdrowienia.

Kalendarz spotkań online EDYCJA 2024

CZAS TRWANIA KURSU

12 dni wykładowych

SYSTEM ZAJĘĆ

Online

Korzyści, które zyskujesz

Uzyskasz biegłość w rozumieniu i stosowaniu założeń PDS – Psychosomatyka wraz z dedykowanymi specjalnie do tej metody narzędziami
Przejdziesz osobisty proces rozwojowy wzmacniający procesy samouzdrawiania pod okiem doświadczonych superwizorów – w celu uzyskania spójności i równowagi osobistej
Zapoznasz się z autorskim modelem komunikacji z ludźmi prowadzącym do samouświadomienia źródeł dolegliwości somatycznych i ich psychologicznych źródeł
Uzyskasz biegłość w prowadzeniu sesji z klientami z wykorzystaniem metody oraz filozofii PDS -Psychosomatyka z użyciem dedykowanych do tej metody, autorskich, unikatowych narzędzi
Uzyskasz licencję – certyfikat PDS – Psychosomatyka uprawniający do powoływania się na metodę, stosowania metody i legitymowania się uprawnieniami do stosowania PDS – Psychosomatyka w praktyce

Kompetencje, które uzyskasz

W naszym instytucie wsparci kilkoma dekadami doświadczeń i badań w nurcie doświadczeń subiektywnych skupieni na problemach naszych klientów opracowaliśmy model psychosomatyczny, który umożliwia zrozumienie przyczyny doznawanych dysfunkcji i cierpień (zwanych nawykowo chorobami).

Powstał model umożliwiający tworzenie, rozwijanie i wspieranie procesów samouzdrawiania, samoleczenia i profilaktyki zdrowia.

Uzyskasz fundamentalną wiedzę na temat PDS – Psychosomatyki, która pozwoli lepiej zrozumieć oświadczenia i dysfunkcje zdrowotne przeżywane przez klienta
Poznasz w praktyce techniki przezwyciężenia negatywnych wzorców myślenia i zachowania, umożliwiające budowanie świadomej tożsamości klienta prowadzącej do samouzdrawiania i poprawy jakości życia
Nauczysz się procesu rozpoznawania tych elementów diagnozy klinicznej, które mogą patologizować klienta aby dopomóc mu w wyjściu z sytuacji patalogizującej i porzuceniu roli chorego pacjenta
Nabędziesz umiejętność identyfikowania oraz integrowania nieświadomych elementów osobowości, co prowadzi do lepszego radzenia sobie z lękiem i traumą klienta będących źródłem dysfunkcji psychosomatycznych
Uzyskasz narzędzia umożliwiające zrozumienie osobistej duchowości jednostki jako dążenia do równowagi i spójności osobistej
Zapoznasz się z metodami ekologicznego ujawniania życiowych, bolesnych tajemnic klienta będących źródłem jego dysfunkcji zdrowotnych oraz ich skutecznego, uzdrawiającego integrowania z osobowością klienta

Łączny czas trwania 58 h, w tym:

12 spotkań online

realizowane na żywo w godz. 17:00 – 21:00 (48 h)

Praca własna

10 h zegarowych

Kurs będzie prowadzony metodą 12 interaktywnych, 4 – godzinnych spotkań online.

W trakcie spotkań online Uczestnik przećwiczy poznany materiał w podgrupach (w parach lub trójkach) w wirtualnych pokojach.

Uczestnicy otrzymają  zestaw narzędzi i technik PDS Psychosomatyka.

Program szkolenia

Moduł I – Tydzień pierwszy (4 x 4 h = 16 h)

Temat przewodni tygodnia: Na czym polega wyjątkowa skuteczność modelu Psychologii Doświadczeń Subiektywnych w obszarze zdrowia?

 • Główne zagadnienia:

  Źródła chorób i dysfunkcji w kontekście indywidualnej historii jednostki

  • Osobiste doświadczenia jednostki jako drogowskaz rozwojowy
  • Indywidualny człowiek jest wyjątkową istotą – zaledwie podobną do innych
  • Podstawowa kompetencja terapeutyczna PDS oparta jest na procesie poznawania osobistej historii klienta i empatyzowaniu z jego doświadczeniami
  • Z jakiego powodu możemy sądzić, że źródło chorób i dysfunkcji jest zawsze psychologiczne? Psychosomatyka jako indywidualna mowa umysłu, na którą głuchnie świadomość
  • Zrozumienie subiektywności drugiego człowieka to pierwszy krok pomocowy i terapeutyczny w procesie uzdrawiania oraz wspieraniu leczenia
  • Uzdrowienie traumy to często uzdrowienie choroby. Jesteś tak chory jak twoje tajemnice

  Jak rozumiemy pojęcie psychosomatyki?

  • Zaburzenia psychosomatyczne – istota chorowania
  • Podejście holistyczne i podejście kognitywne versus koncepcje redukcjonistyczne
  • Fizjologia człowieka jako hardware systemu reakcji psychomotorycznych, poznawczych i obronnych
  • Od percepcji do reakcji, czyli ścieżka kontaktu jednostkowego umysłu ze światem przejawionym. Odbiór oraz interpretacja rzeczywistości jako źródło konfliktów jednostki i przyczyna dysfunkcji chorobowych
  • Ciało jako odbiornik sygnałów OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego)
  • Ciało jako realizator imperatywów (nakazów) umysłu
  • Ciało jako terapia – umysł jako lekarz

Moduł II – Tydzień drugi (4 x 4 h = 16 h)

Temat przewodni tygodnia: Zdrowie jako stan równowagi. Uzdrowienia jako eliminacja wewnętrznych konfliktów

 • Główne zagadnienia:

  Zdrowie i psychologia zdrowia

  • Pojęcie zdrowia i choroby – przegląd koncepcji. Czym jest zdrowie? Jak taktujemy chorobę i co uznajemy za stan chorobowy?
  • Mechanistyczna koncepcja zdrowia i medycyny Zachodu jako obowiązujący paradygmat leczenia w Polsce. Dlaczego paradygmat mechanistyczny w medycynie jest w istocie patalogizujący i dysfunkcyjny?
  • Człowiek w obliczu cierpienia – człowiek jako osoba niepowtarzalna w konfrontacji z osobistym doświadczeniem
  • Koncepcje i teorie psychosomatyczne. Aleksytymia – jako blokada emocjonalna i analfabetyzm uczuciowy. Założenia Psychosomatycznej Szkoła francuska. Założenia Psychosomatycznej Szkoły bostońskiej
  • Psychologia pozytywna jako bazowa teoria psychologii zdrowia. Tworzenie dobrostanu (well-being) jako model profilaktyki zdrowotnej
  • Mądrość osobista i jej pływ reaktywny na czynniki ryzyka zdrowotnego. Wymiar subiektywny – osobiste poczucie wpływu na sytuację. Wymiar biologiczny – genetyka, epigenetyka i socjobiologia. Wymiar funkcjonalny, czyli sprawność emocjonalna i społeczna jednostki

  Czym jest umysł i jak oddziałuje na ciało?

  • Układ nerwowy, umysł i ciało – czym jest umysł?
  • Czy ciało i umysł to dwie odrębne struktury?
  • Czym jest świadomość? Świadomość i nieświadomość oraz stany pośrednie. Świadomość jako spójność
  • Co to znaczy być sobą lub „wrócić do siebie”. Wzajemne relacje pomiędzy ciałem, umysłem i konceptem ducha/duszy. Z jakiego powodu duchowość ma wpływ integrujący i uzdrawiający na jednostkę?
  • Umysł i Pole Relacji, w którym funkcjonuje jednostka. Nieświadomość indywidualna i nieświadomość zbiorowa jako obszary determinujące równowagę i zdrowie jednostki
  • Czy Pole Wszelkich Możliwości to tylko metafora? Co pozwala nam sądzić, że ilość rozwiązań jest potencjalnie nieograniczona? Jak oddziałuje na jednostkę otwarcie lub zamknięcie na Pole Wszelkich Możliwości

Moduł III – Tydzień trzeci (4 x 4 h = 16 h)

Temat przewodni tygodnia: Dzieciństwo jako źródło Wzorców Podstawowych, Zdrowie, uzdrawianie, integrowanie osobowości

 • Główne zagadnienia:

  Dzieciństwo jako źródło Wzorców Podstawowych – chorowanie jako reakcja odreagowania

  • Rozwój pozycji osobowościowych od Ego (rdzenia osobowości) do Cienia (wypartych
  • i stłumionych pragnień jednostki)
  • Powstawanie i utrwalanie mechanizmów obronnych osobowości. Rodzaje mechanizmów obronnych – typologia i funkcje
  • Projekcje i ich rodzaje jako obrony totalne (koncepcja figury i tła, postaci i kontekstu). Zaprzeczenia jako obrony skuteczne. Mechanizmy wykluczające jako budowanie dystansu do sytuacji traumatycznych
  • Od procesu zewnętrznego do procesu głębokiego – jak wyparte elementy uwidaczniają się w codziennych wyborach, dążeniach i pominięciach
  • Kiedy ciało śni, czyli dream body w koncepcji procesu psychologicznego. Ujawnianie procesu
  • W jakim celu ujawniamy proces? Co kryje proces psychologiczny?

  Zdrowie, uzdrawianie, integrowanie osobowości

  • Choroba (objaw) somatyczny jako zasób prowadzący do źródła. Zamrożone doświadczenie traumatyczne jako źródło reakcji somatycznych. Proces uzdrawiania poprzez dotarcie do źródła jako identyfikacja praprzyczyny dysfunkcji zdrowotnych
  • Uzdrawianie jako zasobne integrowanie odszczepionych fragmentów osobowości
  • Emocjonalna komponenta chorób i dysfunkcji. Obrona osobowości poprzez chorowanie jako autoatak na potrzeby, które zostały uznane za niebezpieczne dla jednostki
  • Czy wypadek lub nagłe zdarzenie mogą mieć źródło psychologiczne? Z jakiego powodu „nieszczęścia chodzą parami”?
  • Chorowanie jako delegowanie członka rodziny do zdrowienia lub do odreagowania rodzinnych napięć. Jednostka jako reprezentant chorej rodziny. Uzależnienie jako skutek uzależnieniowej relacji koluzyjnej w związku. Uzależnienie i współuzależnienie jako chorowanie systemu. Uzależnienie jednostki jako skutek uzależnieniowej relacji
  • Relacje toksyczne i chorobotwórcze. Choroba jako objaw szkodliwej relacji. Odejście z relacji jako zdrowienie
  • Profilaktyka prozdrowotna to profilaktyka psychiczna. Choroba to informacja. Zdrowie to proces ciągły oparty na autorefleksji, autoterapii i komunikowanie się z własnymi potrzebami

Egzamin i proces certyfikacji

2 etapy

 • 1 etap

Test podsumowujący wiedzę z całego kursu

 • 2 etap

Wykonanie indywidualnego zadania problemowego

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych – Psychosomatyka

Zdobądź certyfikat oraz uzyskaj licencję BIK PDS – Psychosomatyka, który potwierdzi Twoje kompetencje i wyróżni Cię na rynku pracy!

Proces certyfikacji oraz uzyskiwania licencji BIK PDS – Psychosomatyka przebiega kilku etapowo w czasie trwanie całego kursu.

Certyfikat w wersji angielskiej: zobacz

Poznaj trenerów

ANNA ALABAMA JERA

Prezeska Fundacji Bennewicz Instytut Kognitywistyki, dyrektorka programowa w Instytucie Kognitywistyki, trenerka kognitywna, mentorka, coacherka, socjoterapeutka, superwizorka.

Od ponad piętnastu lat prowadzi sesje indywidualne i grupowe, specjalizuje się w mentoringu, coachingu indywidualnym i grupowym, a także w procesach wspierających zdrowienie i rozwój osobisty w formule kognitywnej.

MACIEJ BENNEWICZ

Menedżer, trener i wykładowca kognitywny, superwizor, socjolog ze specjalizacją z psychologii, socjoterapeuta, artysta plastyk, ilustrator.

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, organizacji kształcącej zawodowych mentorów, coachów, menedżerów. Autor licznych artykułów i uznanych za kanoniczne, poradników na temat coachingu.

8900 zł brutto

PSYCHOSOMATYKA

Jedyna edycja w 2024

02-19.09.2024

Cena zawiera 12 dni wykładowych

online

Zapisz się na kurs

WYBIERZ TERMIN

  FAQnajczęściej zadawane pytania

  Czym różni się podejście psychosomatyczne w Bennewicz Instytut Kognitywistyki od innych podejść?

  Metoda PDS – Psychosomatyka opiera się na maksymalnie zindywidualizowanym podejściu do klienta. Psychika indywidualnego człowieka jest źródłem sygnałów, które odbiera ciało reagując dysfunkcją lub chorobą. Dlatego rozpoznanie indywidualnych przyczyn reakcji psychosomatycznych i prowadzi do procesu zdrowienia, który zawsze ma indywidulany i niepowtarzalny charakter. Tworzenie ogólnych modeli jak w przypadku innych podejść skutkuje dopasowywaniem osobistej historii klienta do z góry przyjętych ram zamiast poszukiwania indywidualnych mechanizmów zdrowienia.

  Czy szkolenie może być pomocne w pracy z klientami coachingowymi?

  W przypadku pracy life coachingowej częstym tematem jest złe samopoczucie psychofizyczne klientów. Podejście psychosomatyczne umożliwia coachowi kompleksowe zajęcie się problemem klienta bez konieczności „odsyłania” go do innego specjalisty.

  Czy szkolenia można potraktować jako rodzaj autoterapii?

  Warunkiem skutecznego przygotowania do profesjonalnej roli zawodowej socjoterapeuty o specjalizacji psychosomatycznej jest przejście własnego procesu autoterapeutycznego i uporanie się z własnymi dysfunkcjami zdrowotnymi. Każde z prezentowanych ćwiczeń w czasie kursu może być zastosowane do własnego procesu autoterapii.

  Potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź naszą bazę wiedzy

  Zobacz więcej

  Zapisz się do Newslettera. Bądź na bieżąco z nowościami