Instytut Kognitywistyki

ANNA JERA • MACIEJ BENNEWICZ

Jesteśmy jedynym w Polsce prywatnym Instytutem Kognitywistyki realizującym opatentowane szkolenia kognitywne. Zespół Instytutu stale pracuje nad praktycznym zastosowaniem odkryć współczesnej neuronauki w rozwoju człowieka.

 

Jeśli mały instytut swoimi działaniami może wpłynąć na losy świata, to również świadoma jednostka może odmienić nie tylko własne życie, lecz również życie wielu osób.

― Carl G. Jung

Czym jest kognitywistyka?

Podejście kognitywistyczne jest podejściem interdyscyplinarnym. Techniki coachingowe, mające podłoże behawioralno-poznawcze uruchamiają neuroplastyczność mózgu. Uznawane są obecnie w światowej psychologii za najbardziej efektywne w rozwoju osobistym oraz w treningu zaawansowanych kompetencji.

Nasze programy opracowane zostały na bazie 25-letnich doświadczeń edukacyjnych w biznesie oraz 37-letniej praktyki w obszarach terapii i edukacji pod kierownictwem lidera zespołu Macieja Bennewicza, autora ponad 20 publikacji i książek z dziedziny rozwoju osobistego. Wiodącym modelem, który oprócz kognitywistyki i neurodydaktyki organizuje poznawczo nasze kursy, jest  Psychologia Doświadczeń Subiektywnych. Unikalny w skali światowej model pracy rozwojowej traktujący każdego człowieka z osobna jako wyjątkową indywidualność.

Nasza wizja i wartości

Motto:

Tam, gdzie pojawia się lęk, tam pojawia się również zadanie do wykonania. Jeśli odrobisz najważniejsze życiowe lekcje – zostaną wyłącznie małe, łatwe do rozwiązania. Gdy mija lęk, pojawiają się synchroniczności, czyli odpowiedzi i rozwiązania, których dotąd nie dostrzegaliśmy.

Wartości:

Neuronauka to dyscyplina zajmująca się badaniem układu nerwowego i jego emanacji w postaci umysłu. Zajmujemy się umysłem, aby dzięki poszerzonej samoświadomości tworzył lepsze jakościowo życie dla każdego, kto zechce podjąć fascynująca podróż w głąb siebie.

 

Największe z odkryć kognitywistycznych dotyczy neuroplastyczności mózgu. Neuroplatsyczność odpowiada między innymi za zdolność uczenia się nowych zachowań i oduczania niekorzystnych wzorców. Wierzymy, że dzięki świadomym wyborom jednostka może zmieniać jakość własnego życia oraz wpływać korzystnie na swoje otoczenie.

 

Nie tylko śledzimy na bieżąco najnowsze osiągnięcia naukowe z zakres kognitywistyki, lecz przede wszystkim, tworzymy i badamy narzędzia pomocne w osobistej zmianie i w rozwoju. Chcemy dostarczać naszym studentom i klientom rozwiązania sprawdzone, oparte na najnowszych osiągnięciach naukowych.

Nasz dorobek

Wydaliśmy 36 książek, dotyczących rozwoju ludzkiego, w tym również bestsellery. Pracujemy nad kolejnymi.

Nie tylko uczymy, ale też piszemy. W naszym dorobku jest jedyna w Polsce , tak obszerna publikacja, dotycząca coachingu i mentoringu. „Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne” autorstwa Macieja Bennewicza

Łączymy sprawdzone, praktyczne doświadczenia biznesowe, akademickie, socjoterapeutyczne, autorskie, w pracy indywidualnej i grupowej.

Najlepsza książka psychologiczna dla ‚Miłość toksyczna. Miłość dojrzała.’ Maciej Bennewicz

0tyś

przeszkolonych ludzi

0lat

pracy z ludźmi

Zespół Bennewicz Instytut Kognitywistyki pracuje nad praktycznym zastosowaniem odkryć współczesnej neuronauki w rozwoju człowieka. Dzięki umiejętnym ćwiczeniom potrafimy z naszymi klientami i studentami osiągać, bezpiecznie i efektywnie, ponadprzeciętne rezultaty. Każdy nasz projekt i szkolenie uwzględnia indywidualną specyfikę indywidualnego człowieka, który staje wobec życiowych wyborów i zmian. Nasze kursy są autorskie, opatentowane i unikatowe.

ANNA ALABAMA JERA

Prezeska Fundacji Bennewicz Instytut Kognitywistyki, dyrektorka programowa w Instytucie Kognitywistyki, trenerka kognitywna, coacherka, socjoterapeutka, superwizorka, mentorka. Prawnik po Uniwersytecie Wrocławskim.

Od ponad piętnastu lat prowadzi sesje indywidualne i grupowe, specjalizuje się w coachingu indywidualnym i grupowym, socjoterapii, mentoringu, a także w procesach wspierających zdrowienie i rozwój osobisty w formule kognitywnej.

Współautorka, wraz z Maciejem Bennewiczem, wielu książek dotyczących samorozwoju i psychologii, w tym: „Coaching. Zestaw narzędzi”, „Mentoring. Złote zasady” i „Mentoring. Zestaw narzędzi”, „Wolna i szczęśliwa. Jak uwolnić się z toksycznych relacji”.

MACIEJ BENNEWICZ

Wykładowca kognitywny, superwizor, socjolog po Uniwersytecie Warszawskim, specjalista psycholog kliniczny, socjoterapeuta, master coach, artysta plastyk.

Założyciel Bennewicz Instytut Kognitywistyki, organizacji kształcącej zawodowych coachów socjoterapeutów, mentorów i menedżerów. Autor licznych artykułów i uznanych za kanoniczne, poradników na temat rozwoju człowieka.

Opublikował ponad 30 książek z dziedziny psychologii, coachingu i samorozwoju, w tym uznawane za kultowe „Coaching, restauracja osobowości”, „Coaching Tao”. Pracuje z ludźmi w różnych formach pomocowych od ponad 37 lat.

Fundacja Bennewicz

Celem fundacji jest prowadzenie badań, a także działań edukacyjno-rozwojowych w obszarze kognitywistyki, a także propagowanie kognitywistyki jako dziedziny naukowej zajmującej się szeroko pojętym rozwojem człowieka.

Zajmujemy się rozwojem nowej dyscypliny psychologicznej – Psychologii Doświadczeń Subiektywnych poprzez tworzenie ram teoretycznych, modeli badawczych, narzędzi pomiarowych oraz mechanizmów socjoterapeutycznych i coachingowych.

Naszym celem jest upowszechnianie i rozwój wiedzy oraz kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych jednostek oraz grup w tym również grup pracowniczych. Rozwój postaw prospołecznych, a także przeciwdziałanie patologiom, uzależnieniom, niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy w komunikacji społecznej oraz w życiu rodzinnym.

Na co dzień zajmujemy się propagowaniem socjoterapii opartej na założeniach Psychologii Doświadczeń Subiektywnych skoncentrowanej na poprawie jakości funkcjonowania ludzi w szeroko pojętych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Ponadto zajmujemy się rozwijaniem i edukowaniem osób w zakresie profesjonalnym – w dziedzinach: socjoterapii, coachingu, mentoringu, tutoringu oraz zarządzania ludźmi w procesach zawodowych.

Realizujemy:

 • Kursy dla profesjonalistów w dziedzinach rozwojowych
 • Kursy ogólnorozwojowe
 • Projekty międzynarodowe
 • Projekty edukacyjne i badawczo-rozwojowe
 • Działania prospołeczne lokalne i ogólnopolskie

Zapisz się do Newslettera. Bądź na bieżąco z nowościami

  FAQnajczęściej zadawane pytania

  Jak duży jest zespól Instytutu, gdyż widoczni są tylko Anna Jera i Maciej Bennewicz?

  W Instytucie już dawno odeszliśmy od modelu etatystycznego. Dlatego formalnie nie zatrudniamy ani jednej osoby. Jednak współpracuje z nami od kilku do kilkunastu podmiotów, niektóre z nich na wyłączność. Dzięki tej współpracy realizujemy szeroko zakrojone działania badawczo-rozwojowe i programowe, zapewniamy rozwój infrastruktury Internetowej, profesjonalną obsługę sprzedaży, wykorzystujemy nowe technologie zarówno w sieci jak i w projektowaniu naszych kursów. Stały zespół to kilka kluczowych osób na kontraktach managerskich, których zadaniem jest zarządzanie dużymi obszarami projektowymi i procesowymi Instytutu i Fundacji. Czasem przyrównujemy naszą działalność do zespołu rockowego. Frontlinerzy występujący na scenie to Anna i Maciej. Aby oni mogli prowadzić prace badawczo- rozwojowe i kolejne edycje kursów jako liderzy, potrzebny jest cały sztab ludzi zajmujący się tzw. produkcją i postprodukcją. Bez nich żaden „występ” nie byłby możliwy. Dlatego stale współpracuje z nami od kilkunastu do kilkudziesięciu osób w różnych formach kooperacji i zatrudnienia.

  Jak długo istnieje Bennewicz Instytut Kognitywistki?

  Instytut powstał w maju 2016, a w lipcu tego roku został wpisany do krs. Odtąd istnieje nieprzerwanie. Od dwóch lat stał się fundamentem dla fundacji o takiej samej nazwie, której zakres działania znacznie poszerzył obszary zainteresowania Instytutu.

  Skąd nazwa Instytutu, gdyż wydaje się dość skomplikowana?

  Na początku twórcy instytutu postanowili włączyć do nazwy nazwisko Macieja Bennewicza z uwagi na jego rozpoznawalność w środowisku coachingowym, a także skupionym na rozwoju psychologicznym i kompetencyjnym. Dorobek szkoleniowy, programowy, akademicki i autorski (ponad 30 napisanych i wydanych książek, w tym kilka bestsellerów) stanowił gwarancję rozpoznawalności. Po licznych namowach Maciej Bennewicz zgodził się na użyczycie swego nazwiska jako brendu. Kolejnym krokiem były zainteresowania kognitywistyczne, które były u podstaw budowania formacji Instytutu. Kognitywistka łączy zarówno psychologię i socjologię, podejście kulturoznawcze i językowe, biologię i neurodydaktykę ze współczesnymi technologiami takimi jak AI. Cognoscere po łacinie oznacza „wiedzieć”, „poznawać”, „rozumieć”. W centrum zainteresowania współczesne nauki kognitywnej jest Centralny Układ Nerwowy człowieka i jego umysł oraz mechanizmy: pamięci, poznania, percepcji, uczenia się. Nie ma lepszego słowa do określenia tak szerokiego zakresu jak – kognitywistka. I choć połączenie tych trzech nietypowych, wyjątkowych słów w jedną całość wydawało pomysłem ryzykownym – przyjęło się. Dziś nasi liczni absolwenci, studenci, klienci i współpracownicy nie wyobrażają sobie innej nazwy jak Bennewicz Instytut Kognitywistki. W końcu jesteśmy pionierami tej dyscypliny działającymi na otwartym rynku edukacji dla osób dorosłych.

  Potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź naszą bazę wiedzy

  Zobacz więcej