Instytut Kognitywistyki Macieja Bennewicza

Jak to się wszystko zaczęło?

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie Macieja Bennewicza (terapeutyczne, psychologiczne, coachingowe) oraz gwałtowny rozwój nauk o procesach psychicznych, skłoniły go do założenia Instytutu Kognitywistyki.

Tylko bowiem kognitywne – całościowe i holistyczne – podejście do drugiego człowieka (uwzględniające dorobek różnych nauk) jest szansą, a nawet gwarancją trwałej zmiany w jego życiu. Chodzi przy tym również – a może przede wszystkim – o poszukiwania duchowości i głębi.

Praktyczna strona kognitywistyki umożliwia nie tylko przypatrywanie się własnej nieświadomości, lecz również – w toku rozwoju osobistego – wpływa na osłabienie (a niekiedy zniknięcie), bariery oddzielającej świat nieświadomy od świadomego.

Praca z drugim człowiekiem w ujęciu kognitywnym, umożliwia zdystansowanie się od fascynującego obszaru zwanego przez Junga nieświadomością zbiorową. W niej bowiem, w społecznej presji, wykuwa się zbiorowy nacisk na jednostkę, powstają wzory, kultury, schematy poznawcze i stereotypy, które bierzemy (niektórzy przez całe życie) za rozsądne, uczciwe i racjonalne. Z reguły to one odbierają nam radość życia i sprawiają, że nie czujemy się naprawdę wolni.

Dlaczego Kognitywistyka?

Musisz wejść na rower, aby nauczyć się na nim jeździć

W każdej sytuacji, w toku życiowych okoliczności oraz podczas podejmowania rozlicznych ról – czy będzie to zabawa z dzieckiem, czy praca zarobkowa, gotowanie obiadu, czy tankowanie paliwa, człowiek działa w złożonym środowisku, kieruje się wieloma motywacjami i jest uwarunkowany wielorakimi czynnikami. 

Kognitywistyka bada je wszystkie i każdą z osobna. Uwzględnia również efekt synergii, czyli złożone uwarunkowania ludzkich decyzji. Nasze decyzje to właśnie synergiczny wynik, codzienny wybór np. drogi do pracy, rodzaju posiłku, wybór filmu na wieczorny seans i tematu rozmowy.  

Niektóre z tych wyborów są z pozoru bez znaczenia, umykają na planie życia. Jednakże wybór szkoły, decyzja o wyborze zawodu, podjęcie pracy w tej, a nie innej instytucji, kierunek rozwoju zawodowego a także decyzje o sposobie leczenia, miejscu zamieszkania i setki innych, dotyczą obszarów o kluczowym znaczeniu i również dyktowane są naszymi wzorcami, a tylko w części, racjonalnymi wyborami.  

Świadome i dojrzałe życie wiąże się ze zdolnością do spojrzenia na siebie wieloaspektowo
i wielopłaszczyznowo. Tego uczymy w Instytucie. Zachęcamy, aby życie było pełne, bogate, spójne, zgodne z osobistymi talentami i wyborami oraz przyjętym systemem wartości. 

Kognitywistyka jest fascynująca, gdyż jest nauką praktyczną, pozwala przewidzieć trudności
i przeciwdziałać nieszczęściom, lecz przede wszystkim umożliwia zmianę schematów poznawczych, które kierują naszym życiem, na bardziej użyteczne z punktu widzenia jednostki. 

Misja Bennewicz Instytutu Kognitywistyki  

Misją Instytutu jest propagowanie podejścia kognitywistycznego (wieloaspektowego i holistycznego) w praktycznej, dostępnej formie, możliwej do zastosowania w życiu codziennym i zawodowym.  

W Instytucie realizujemy praktyczne, narzędziowe podejście do kognitywistyki. Opieramy się zarówno na badaniach własnych jak i na osiągnięciach współczesnych placówek badawczych w tym obszarze, zajmujących się neurodydaktyką i neuroplastycznymi zdolnościami mózgu. 

Naszym hasłem przewodnim jest stwierdzenie, że nie można nauczyć człowieka jazdy na rowerze opowiadając mu o nim. Trzeba go po prostu „wsadzić” na rower. To jedyny sposób, by poczuł i zrozumiał mechanikę tej szczególnej umiejętności, a potem nauczył się swobodnej jazdy. Podobnie ma się rzecz z innymi obszarami ludzkiego rozwoju. Potrzebny jest trening. 

Dlatego korzystamy z narzędzi, metod i technik z zakresu coachingu, mentoringu, tutoringu, psychologii archetypalnej, transpersonalnej, integralnej, które stosujemy w programach szkoleniowych oraz kursach zawodowych.  Ćwiczymy, doświadczamy, badamy, eksperymentujemy, gdyż jest to gwarancja wzrostu umiejętności, ale przede wszystkim elastyczności przy rozwiązywaniu życiowych dylematów.  

Na podstawie rozlicznych badań i praktyk, stworzyliśmy nowe, autorskie, unikatowe podejście, czyli Psychologię Doświadczeń Subiektywnych (Psychology of Subjective Experiences PSE-PDS), która koncentruje swoją uwagę na indywidulanych, niepowtarzalnych doświadczeniach jednostki ludzkiej. Bliskie jest nam stwierdzenie – aby zrozumieć drugiego człowieka w jego złożoności trzeba zapomnieć całą psychologię i wraz z nim nauczyć się jej od nowa. Postępujemy tak za każdym razem, gdy pracujemy z nowym człowiekiem. Posiłkujemy się modelami i technikami, jedynie w celu poznania drugiej osoby, nie zaś aby umieścić jej sprawy i problemy w określonych, sztywnych ramach danej metody lub diagnozy. Podejście PDS-PSE przesyca wszelkie nasze działania. 

Nasz Zespół

Poznaj naszych trenerów, superwizorów i egzaminatorów

Maciej Bennewicz

założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem…

więcej

Anna Jera

dyrektor programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej