O nas

Kognitywistyka to nauka o człowieku poszukująca m.in. odpowiedzi na pytania: W jaki sposób postrzegamy świat? Co sprawia, że podejmujemy takie a nie inne decyzje? Kim jesteśmy jako indywidualni ludzie i jako zbiorowości?

Kognitywistyka łączy i rozszerza zainteresowania socjologii, psychologii klasycznej, filozofii, lingwistyki, neurobiologii i antropologii. W Instytucie realizujemy praktyczne narzędziowe przełożenie Kognitywistyki, które stosujemy w programach szkoleniowych z zakresu coachingu, mentoringu, tutoringu, psychologii archetypalnej i transpersonalnej.

W każdej sytuacji, w toku życiowych okoliczności oraz podejmowanych ról – czy będzie to zabawa z dzieckiem, czy praca zarobkowa, gotowanie obiadu, czy tankowanie paliwa – człowiek działa w złożonym środowisku, kieruje się wieloma motywacjami i jest uwarunkowany rozlicznymi czynnikami. Kognitywistyka bada je wszystkie i każdy z osobna, uwzględnia również efekt synergii, czyli złożone uwarunkowania ludzkich decyzji. Synergia to wynik, codzienny wybór np. jedzenia i drogi do pracy, oglądanego filmu i tematu rozmowy. Niektóre z tych wyborów są z pozoru bez znaczenia, umykają na planie życia. Dopóki pewnego dnia ktoś, tak jak co dzień, jadąc tą samą trasą co zwykle, nie przyspieszy gwałtownie wypadając z drogi na zakręcie.

Kognitywistyka jest tak fascynująca, gdyż jest nauką praktyczną – pozwala przewidzieć trudności i przeciwdziałać nieszczęściom lecz przede wszystkim umożliwia zmianę schematów poznawczych, które kierują naszym życiem. Co prawda codziennie umacniamy w sobie iluzję racjonalności, to znaczy sądzimy, że jesteśmy rozsądni, logiczni i przewidujący, gdy tymczasem większość decyzji zapadła już dawno w naszej nieświadomości zaś świadomość (racjonalność) jest o nich jedynie informowana.

Praktyczna strona kognitywistyki umożliwia nie tylko przypatrywanie się własnej nieświadomości lecz również w toku rozwoju osobistego wpływa na osłabienie bariery (a niekiedy na jej zniknięcie) oddzielającej świat nieświadomy od świadomego, a także umożliwia zdystansowanie się do fascynującego obszaru zwanego przez Junga nieświadomością zbiorową. W niej bowiem, w społecznej presji, wykuwa się zbiorowy nacisk na jednostkę, powstają wzory, kultury, schematy poznawcze i stereotypy, które bierzemy (niektórzy przez całe życie) za rozsądne, uczciwe i racjonalne.

NAGRODA „SKRZYDŁA W COACHINGU”

AKTUALNOŚCI

ZESPÓŁ

TGLS QUALITY ALLIANCE

PODARUJ PREZENT

MY I DZIECI