Edycja online

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych

Jedyna edycja w 2024

27.05 – 4.07.2024

Dowiedz się więcej

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych

Program powstał w wyniku wielu lat doświadczeń i prac naukowo-badawczych Bennewicz – Instytutu Kognitywistyki pod kierownictwem Macieja Bennewicza.

Maciej Bennewicz od 37 lat zajmuje się pracą z ludźmi i dla ludzi w obszarze szeroko pojętego rozwoju osobistego – od socjoterapii po coaching, mentoring oraz szkolenia kompetencyjne. Wraz z zespołem stworzył autorski, jedyny na świecie program pomocowy skierowany do profesjonalistów.  Łączący on edukację, wsparcie psychologiczne i socjoterapię w procesie rozwoju osobistego i uzdrawiania wypartych zranień.

Słowo PSYCHOLOGIA w nazwie naszej metody pojawia się w jego pierwotnym znaczeniu jako „nauka o duszy”, gdyż wierzymy, że obszar rozwoju duchowego związany z misją i wizją jednostki ma kluczowe znaczenie w tworzeniu dobrostanu (well-being) człowieka. DOŚWIADCZENIE oznacza odwołania się do indywidualnych i niepowtarzalnych przeżyć każdej osoby będącej w procesie zmiany. Natomiast słowo SUBIEKTYWOŚĆ nakierowuje nas na wyjątkowość osoby ludzkiej, której osobista historia jest nie tylko unikalna, ale również niepoznawalna z uwagi na jej złożoność. Dlatego sądzimy, że w procesie rozwoju osobistego socjoterapeuta jedynie towarzyszy zmianie a dwie osoby mogą się co najwyżej spotykać w procesie komunikacji, poznawania, uzgadniać znaczenia kluczowych pojęć. Socjoterapeuta dlatego, zgodnie z kognitywistyczną zasadą multidyscyplinarności, bierze pod uwagę różne  aspekty funkcjonowania człowieka i do takiego kompleksowo rozumienia własnych spraw zaprasza klienta.

W instytucie wykorzystujemy odkrycia współczesnej neurofizjologii, neurobiologii i kognitywistyki. Tworzymy narzędzia oparte na mechanizmach neuroplastyczności mózgu. Niekiedy każdy miesiąc przynosi w tym obszarze spektakularne doniesienia z różnych ośrodków naukowych.

Z uwagi na dynamiczny rozwój nauk kognitywnych oraz aktywne podejście badawcze zespołu Bennewicz – Instytut Kognitywistyki treść kursu jest stale uzupełniana o nowe elementy wiedzy oraz nowatorskie ćwiczenia, które pojawiają się częstokroć po raz pierwszy na rynku polskim. Dlatego kolejne edycje kursu różnią się od siebie, gdyż staramy się śledzić dynamiczny rozwój w dziedzinach neurodydaktyki i kognitywistyki oraz testować i włączać do programu nowe techniki dotąd nieprezentowane.

Uniwersalność kursu

Wiele osób poszukuje odpowiedzi na pytania o sens pracy, o przyszłość związku, wychowanie dzieci, wybór postawy: „być czy mieć” oraz na setki innych pytań dotyczących pracy, kariery, prowadzenia biznesu, zarządzania, wychowania dzieci, relacji społecznych, a także życia osobistego.

Współcześnie coraz częściej poszukujemy profesjonalnej pomocy wobec natłoku obowiązków, ilości zmian, sytuacji globalnej i presji otoczenia. Dlatego Istotne staje się uwzględnienie trzech ważnych aspektów duchowości, życia osobistego i pracy – (soul, life & business). Częstokroć pozostajemy z pytaniami egzystencjalnymi sami – dlatego coaching staje się coraz częściej przestrzenią rozwoju osobistego, a nie tylko zawodowego. Jednakże sam coaching nastawiony na cele rozwojowe okazuje się niewystarczający.

Dlatego stworzyliśmy PDS – Psychologię Doświadczeń Subiektywnych (Psychology Of Subjective Exeperiences). Proces rozwojowy, który – mobilizuje rozwój jednostki, pomaga odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące wartości w życiu codziennym, aktywuje potencjał człowieka, lecz przede wszystkim proponuje narzędzia prowadzące do skutecznej zmiany osobistej, do poprawy jakości życia. PDS to socjoterapia uwzględniająca złożoność życia ludzkiego, jego wyjątkowość, a zarazem konieczność uzdrowienia i zintegrowania traum, których echem są dzisiejsze problemy dorosłego człowieka. Bez integracji wysoka jakość życia wydaje się niemożliwa człowieka zintegrowany to osoba wewnętrznie zharmonizowana, szczęśliwa, zasobna i spójna.

Z jakiego powodu warto?

Wysokie kompetencje rodzą się z konglomeratu teorii i praktyki. Nasz kurs to sprawdzona i praktyczna wiedza. Nieustannie aktualizowana.

Prowadzący to najlepsi eksperci na rynku. Spójny program opracowany został na bazie 25-letniej praktyki pracy edukacyjnej w biznesie oraz 37-letniej praktyki pracy w obszarach terapii i edukacji przez lidera zespołu – Macieja Bennewicza, autora ponad 20 książek z dziedzin rozwojowych. A także na postawie 15-letnich doświadczeń w branży szkoleniowo-rozwojowej Anny Jera, współautorki programów badawczo-rozwojowych i szkoleniowych oraz licznych książek z dziedziny coachingu i psychologii.

Otrzymujesz wieloetapowe, wszechstronne przygotowanie do zawodu socjoterapeuty w pracy rozwojowej z drugim człowiekiem.

Nasz kurs to wzmocnienie Twoich osobistego zasobów na ścieżce profesjonalnego rozwoju.

Podejście PDS jest podejściem interdyscyplinarnym. Techniki rozwojowe, mające podłoże behawioralno-poznawcze, neurobiologiczne uruchamiają neuroplastyczność mózgu. Uznawane są obecnie w światowej kognitywistce za najbardziej efektywne w rozwoju osobistym oraz w treningu zaawansowanych kompetencji.

Jako uczestnik otrzymasz:

loading='lazy'

Zaświadczenie potwierdzające udział w kursie wraz z opisem zdobytych kompetencji, a także certyfikat socjoterapeuty PDS.

loading='lazy'

Udział w sesjach online na żywo z wykładowcami – superwizorami PDS

loading='lazy'

Dostęp do nagrań video z każdej sesji wykładowo – narzędziowej

loading='lazy'

Materiały PDF z każdej sesji, które będą wzmacniać proces Twojej nauki

loading='lazy'

Zestaw ćwiczeń w PDF

loading='lazy'

Dostęp offline do nagranych webinarów

loading='lazy'

Sesję indywidualną – superwizyjną na zakończenie procesu szkoleniowego

loading='lazy'

Książki:

 • „21 Spotkań” – M. Bennewicz i K. Zaremba
 • „Tao i samoświadomość” – M. Bennewicz,
 • „Przerażające oddziaływania na odległość” cz. I – III – M. Bennewicz

Kalendarz spotkań online EDYCJA 2024

CZAS TRWANIA KURSU

24 dni wykładowych

SYSTEM ZAJĘĆ

Online

Korzyści, które zyskujesz

Uzyskasz biegłość w rozumieniu i stosowaniu założeń PDS wraz ze specjalnie dedykowanymi do tej metody narzędziami
Przejdziesz osobisty proces rozwojowy pod okiem doświadczonych superwizorów – jako proces budowania spójności i równowagi osobistej
Zapoznasz się z wieloma językami (sposobami) budowania relacji i komunikacji międzyludzkiej, a każdy z nich będzie uzupełniony odpowiednimi narzędziami (technikami i ćwiczeniami) służącymi do tworzenia świadomego kontaktu z klientem w procesie osobistego rozwoju
Uzyskasz biegłość w prowadzeniu sesji z klientami z zastosowaniem metody oraz filozofii PDS z wykorzystaniem odpowiednich, dedykowanych do PDS narzędzi
Uzyskasz licencję – certyfikat PDS uprawniający do powoływania się na metodę, stosowania modelu socjoterapeutycznego i legitymowania się uprawnieniami do stosowania PDS w praktyce

Kompetencje, które uzyskasz

Fundamentalną wiedzę na temat PDS, która pozwoli lepiej zrozumieć doświadczenia i zachowania klienta
Techniki przezwyciężenia negatywnych wzorców myślenia i zachowania, umożliwiając budowanie świadomej tożsamości klienta
Umiejętność rozpoznawania diagnoz klinicznych oraz definicji patologii aby umożliwić klientowi porzucenie sytuacji patalogizującej
Umiejętność identyfikowania oraz integrowania nieświadomych elementów osobowości jako drogi do radzenia sobie z lękiem i traumą klienta
Zrozumienie duchowości jako dążenia do równowagi i spójności osobistej w oparciu o misję i wizję jednostki
Poznanie narzędzi procesu inicjacji w dorosłość oraz do osiągnięcia stabilnej tożsamości klienta
Poznanie różnych języków interpersonalnych oraz intrapersonalnych
Poznanie narzędzi związanych ze świadomym przejściem żałoby po dzieciństwie oraz procesu integrowania osobowości po doznanej stracie

Łączny czas trwania 156,5 godzin dydaktycznych (119,5 h zegarowych) łącznie, w tym:

24 spotkania online

realizowane na żywo w godz. 17:00 – 21:00 (96 h zegarowych)

Webinary Offline

26,5 h dydyktycznych (20 h zegarowych)

Sesje superwizyjne z jednym z prowadzących

2 h dydaktyczne (1,5 h zegarowych)

Zadania domowe

minimalnie 45 h dydaktycznych pracy własnej nad zadaniami domowymi po poszczególnych modułach

Praca własna

10 h dydaktycznych

Cele programu Psychologia Doświadczeń Subiektywnych

To proces wieloetapowego, wszechstronnego przygotowania edukatora-socjoterapeuty do profesjonalnej pracy rozwojowej z drugim człowiekiem jako:

 • Wsparcie ogólnoludzkiego rozwoju jednostki
 • Wzmocnienie osobistych zasobów klienta
 • Wsparcie i wzmocnienie procesu zdrowienia

Dzięki  wszechstronnie opracowanym modułom, od teorii po praktykę, kurs przygotowuje do skutecznej, profesjonalnej pracy z drugim człowiekiem. Cele programu skupiają się na trzech kluczowych obszarach: umiejętność wsparcia osób w ich ogólnym rozwoju, wzmocnieniu ich osobistych zasobów, uzdrowieniu zranień z przeszłości. Kurs prowadzi również do wyposażenia uczestników w osobiste umiejętności do budowania zdrowych relacji, zrozumienia własnych motywacji i potrzeb oraz osiągnięcia satysfakcjonującej równowagi w życiu.

Kurs będzie prowadzony metodą 24 interaktywnych, 4 – godzinnych spotkań online oraz 21 webinarów offline (ok. 1 h każdy). W trakcie spotkań online Uczestnik przećwiczy poznany materiał w podgrupach (w parach lub trójkach) w wirtualnych pokojach. Każdy moduł tygodniowy będzie zakończony obowiązkowymi zadaniami domowymi, w czasie których Uczestnik przećwiczy odpowiednie partie materiału i techniki.

Uczestnicy otrzymają  zestaw narzędzi i technik PDS oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych (książki, prezentacja pdf, nagranie ze szkolenia online oraz webinary offline – dostępne na naszej platformie po zalogowaniu).

W czasie kursu Uczestnicy odbędą również sesję superwizyjną podsumowującą z jednym z prowadzących.

Program szkolenia

Moduł I – Tydzień pierwszy (4 sesje online x 4 h = 16 h)

Temat tygodnia: „W głąb Psychologii Doświadczeń Subiektywnych”

 • Główne zagadnienia:
  • Fundamenty Psychologii Doświadczeń Subiektywnych (PDS). Czym jest PDS i na jakich założeniach się opiera? Zasady kanoniczne PDS.
  • Człowiek w procesie budowana mostów między światem indywidualnym,
   a zewnętrznym. Twój unikalny sposób porządkowania danych, czyli jak organizujemy bodźce i percepty?
  • Świadoma intencja i jej znaczenie w rozwoju. Od sprzeczności do twórczej syntezy.
  • Człowiek w imadle życia codziennego. Wychodzenie z presji „imadła”.
  • Kognitywistyka, neuroplastyczność i duchowość – jak synergizują się te pojęcia w praktyce rozwojowej człowieka
  • Hillmanowskie pojęcie duszy i ducha. Czym jest urzeczywistnienie duszy? Duchowość jako dążenie do osobistej równowagi i spójności.
  • Zjawiska niedualne i doświadczenia nieliniowe – ich znaczenie w rozwoju jednostki. Od aktów trickstera po manifestacje. Synergie i serendypie na drodze rozwoju jednostki.
  • Od transpersonalności do integralności rozwoju ludzkiego. Sukces to gotowość trafiająca na okazję.

Moduł II – Tydzień drugi (4 sesje online x 4 h = 16 h)

Temat tygodnia: „Pole relacji i pole nieświadomości indywidulanej”

 • Główne zagadnienia:
  • Archetypy – prasymbole opisujące osobowość jednostki i doświadczaną rzeczywistość. Treść i znaczenie archetypów. Archetypy jako motywy kształtujące role. Cień i jaźń – przeciwstawne struktury osobowości.
  • Praca z treściami cienia. Cień jako zasób. Doświadczenie lęku i traumy – cienie przeszłości i ciemne bloki w rozwoju. Integracja odszczepionych elementów osobowości. Integracja cienia jako uspójnienie osobowości.
  • Role społeczne i role psychologiczne oraz ich znaczenie dla rozwoju jednostkowego.
  • Tożsamość zawarta w języku. Figura i tło relacji. Znak, znaczenie i znaczący – trzy wymiary przekazu w komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej.
  • Mechanizm obronne osobowości w specyfice kultury polskiej. Mentalność folwarku a osobowość indywidualna. Obrony osobowości jako auto atak – obrona przez blokowanie.
  • Pojęcie traumy wczesnodziecięcej. Trauma jako zamrożenie emocjonalne. Echo i źródło jako odpowiedź emocjonalna na zamrożenie traumatyczne. Odblokowanie zamrożenia.

Moduł III – Tydzień trzeci (4 sesje online x 4 h = 16 h)

Temat tygodnia: „Patologizacja, a urzeczywistnienie duszy”

 • Główne zagadnienia:
  • Nieświadomość i wgląd w nieświadome procesy. Ekologiczne ujawnianie procesu głębokiego jednostki (Deep Proces). Poszerzanie świadomości poprzez procesy wglądu i zrozumienia znaczeń. Poziomy świadomości. Integracja osobowości na wyższych poziomach.
  • Mechanizm patalogizacji. Co nazywamy patologią? Patologia i stygmatyzacja. Klasyczna diagnoza kliniczna i wynikająca z niej patologia – dwa niepokojące terminy współczesnej psychologii
  • Depatologizacja, czyli proces akceptacji subiektywności osoby ludzkiej poprzez odwołanie się do unikalnych doświadczeń jednostki. Jeśli nasze halucynacje jednostki zgadzają się z paradygmatem zbiorowości – jednostka jest zdrowa. Jeśli są niezgodne – jednostkę uznaje się za chorą.
  • Duch jako idea powszechna. Dusza jako indywidualistyczne skonkretyzowanie i urzeczywistnianie idei.
  • Góra Lodowa jako Eros, Logos i Agape rozwoju jednostki. Praca na trzech poziomach wglądu. Świadome rozpoznawanie procesu. Podążanie za procesem.

Moduł IV – Tydzień czwarty (4 sesje online x 4 h = 16 h)

Temat tygodnia: „Ujawnienie procesu głębokiego – jako nadrzędny cel rozwoju”

 • Główne zagadnienia:
  • Od inflacji do indywiduacji. W poszukiwaniu jedności wewnętrznej, czyli spotkanie z jaźnią. Wsłuchując się w Czerwoną Księgę Carla Gustava Junga.
  • Biosoftware i pole morficzne. Przebudowa biosoftware. Jak funkcjonuje pole wszelkich możliwości. Co sprawia, że doświadczamy pole jak zamknięte lub jako otwarte? Czy rzeczywiście mamy „wszelkie możliwości”? Co determinuje nasze wybory?
  • Neurofizjologia zmiany, a neuroplastyczność mózgu. Wybory i decyzje w punktach węzłowych rzeczywistości. Jak dokonujemy wyborów i od czego one zależą? Samoświadomość wyborów węzłowych. Jak tworzyć świadomy proces decyzyjny?
  • Świadoma zmiana filtrów percepcyjnych i odrzucenie filtrów afiliacyjnych (dystans wobec presji społecznej). Zaufanie jako stan zasobności. Od zaufania do wdzięczności. Praca z uwalnianiem energii poprzez wdzięczność.
  • Wzorce i skrypty jako mechanizmy kontrolujące i stymulujące osobowość i zachowania jednostki. Wzorzec (pierwotny) podstawowy. Przebudowa wzorca podstawowego.

Moduł V – Tydzień piąty (4 sesje online x 4 h = 16 h)

Temat tygodnia: „Żałoba po dzieciństwie. Inicjacja w dorosłość”

 • Główne zagadnienia:
  • Wzorce i skrypty jako mechanizmy kontrolujące i stymulujące osobowość. Zachowania i decyzje jednostki jako skutek skryptów i transakcji psychologicznych. Wzorzec (pierwotny) podstawowy. Przebudowa wzorca podstawowego.
  • Pomiędzy relatywnym determinizmem życia ludzkiego (względna konieczność) a zdeterminowanym relatywizmem (przymusowa wątpliwość).
  • Żałoba po dzieciństwie jako świadomy remanent wzorców dzieciństwa. Wgląd w nieświadome programy wczesnodziecięce i ponowna świadome integracja. Zamknięcie i odłączenie wzorców dzieciństwa jako otwarcie na zintegrowaną, zasobną dorosłość.
  • Syndrom porzucania i bycia porzuconym – rozstanie jako doświadczenie zranienia i otwartej traumy. Uzdrawianie syndromu Davy’ego Jonesa – wyjście z doświadczenia bycia porzuconym. Wyjście z kompleksu ofiary.
  • Uzdrawianie syndromu Tia Dalma – Calypso – jako doświadczenie porzucania. Wyjście z kompleksu sprawcy.
  • Inicjacja w dorosłość. Dorosła tożsamość jako brama do dobrostanu i szczęśliwego funkcjonowania. Czym jest inicjacja w dorosłość u osób nominalnie i metrykalnie dorosłych? Wielkie Zadanie Inicjacyjne, czyli osobisty proces integracji. Powitanie dorosłości jako radosnej wolności.

Moduł VI – Tydzień szósty (4 sesje online x 4 h = 16 h)

Temat tygodnia: „Język snów. Iluminacja.”

 • Główne zagadnienia:
  • Sny i język snów. Dlaczego sny możemy potraktować jako informacje? Sny to nie tylko przypadkowe efekty kodowania perceptów przez mózg. Metaforyczne treści jako istotna informacja z poziomów nieświadomych osobowości. Rodzaje snów. Morfologia, czyli analiza treści snu. Zdarzenie senne, czyli fakty we śnie. Techniki i metody interpretacyjne treści snów i wizji.
  • Sny prekognicyjne. Morfologia snów prekognicyjnych. Sny jaźni i ich znaczenie. Morfologia snów jaźni.
  • Różne środki wyrazu – różne drogi do ekspresji emocji oraz integracji treści metaforycznych. Metaforyczny język jaźni. Wizja na jawie. Od świadomego śnienia do świadomych wizji.
  • Spójna tożsamość w drodze do iluminacji i przebudzenia. Od czego zależy spójna tożsamość – jak ją osiągnąć, zachować i wzmacniać?
  • Duchowość jako stan umysłu przebudzonego. Od samoświadomości do przebudzenia. Iluminacja jako spójna samoświadomość.

Moduł offline

Temat wiodący: „21 języków – 21 spotkań. Języki jakimi posługują się ludzie w relacjach ze światem”

 • Główne zagadnienia:
  • Język miłości
  • Język wampira
  • Język „kosmity”
  • Język snów
  • Język trójkąta dramatycznego
  • Język „Matki Polski”
  • Język dziecka w dorosłym
  • Język szczęściarzy
  • Język zmiany
  • Język (bez) lęku
  • Język samoakceptacji
  • Język szczęśliwej bez winy
  • Język talentu
  • Język zmiany (2)
  • Język równowagi
  • Język oporu psychologicznego
  • Język snów (2)
  • Język manipulacji
  • Język (bez) przemocy
  • Język (bez) wewnętrznego cienia
  • Język zasobności i dobrostanu

Podsumowanie procesu i certyfikacja

Przygotowanie do sesji podsumowującej online:

 1. Sprawozdanie z wybranych przez Uczestnika i wykonanych ćwiczeń (7 z 21) z modułu offline „21 języków – 21 spotkań”
 2. Sprawozdanie z wykonanych zadań integrujących tożsamość ( Żałoba po dzieciństwie, Wielkie Zadanie Inicjacyjne, Syndrom Davy’ego Jonesa i/lub Syndrom Calipso)
 3. Sprawozdanie z ćwiczeń na podstawie trylogii „Przerażające oddziaływania na odległość” M. Bennewicza

 

 • Wypełnienie formatki do sprawozdania A, B i C (udostępnionej na online instytut)
 • Wypełnienie testu z zakresu zajęć online
 • Wypełnienie testu z webinarów „21 języków – 21 spotkań”
 • Odbycie sesji indywidualnej – zamknięcie procesu

Poszczególne elementy wiedzowe i warsztatowe w toku procesu edukacyjnego i grupowego mogą ulec zmianie lub modyfikacji. Również ich kolejność i dobór poszczególnych narzędzi (ćwiczeń).

Wykładowcy – superwizorzy prowadzący zajęcia zawsze podążają za procesem indywidualnym i grupowym. Oznacza to, że ważniejsze niż sztywne, formalne założenia programowe, są aktualnie przeżycia i doświadczenia członków szkolonej grupy. W związku z tym niektóre elementy wykładowe i warsztatowe mogą być zmieniane, w szczególny sposób akcentowane, poszerzane lub pogłębiane a inne zmniejszane ze względu na żywą tkankę psychologiczną i społeczną procesu edukacyjnego.

Możliwa jest również zmiana kolejności tematów i poszczególnych ćwiczeń. W toku prac naukowo-badawczych Bennewicz – Instytutu Kognitywistyki pojawiają się również nowe treści i nowe, dotąd niepublikowane techniki, które mogą znaleźć swoje miejsce w programie aktualnego kursu. Rozwój współczesnych nauk kognitywistycznych jest tak dynamiczny, że niemal każdy miesiąc przynosi, nowe, rewelacyjne odkrycia i metody, które, po przetestowaniu, często włączamy do aktualnych programów szkoleniowych.

Proces edukacyjny, do którego zapraszani są uczestnicy to również proces rozwojowy, psychologiczny i duchowy. Dlatego każdy kurs przebiega nieco inaczej, gdyż każda grupa doświadcza procesu w inny sposób oraz inne potrzeby akcentuje. Podobnie poszczególni Uczestnicy kursu. W trosce o ten unikatowy, zindywidualizowany proces wykładowcy na bieżąco dostosowują zajęcia do potrzeb uczestników. Nie korzystamy z „gotowców” i schematycznych szablonów postępowania!

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych

Zdobądź certyfikat oraz uzyskaj licencję BIK PDS, który potwierdzi Twoje kompetencje i wyróżni Cię na rynku pracy!

Proces certyfikacji oraz uzyskiwania licencji BIK PDS przebiega kilku etapowo w czasie trwanie całego kursu.

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/instbennewicz/domains/instytutbennewicz.pl/public_html/wp-content/themes/website_style/acf-blocks/course-certificate-example/course-certificate-example.php on line 55

Certyfikat w wersji angielskiej: zobacz

Poznaj trenerów

ANNA ALABAMA JERA

Prezeska Fundacji Bennewicz Instytut Kognitywistyki, dyrektorka programowa w Instytucie Kognitywistyki, trenerka kognitywna, mentorka, coacherka, socjoterapeutka, superwizorka.

Od ponad piętnastu lat prowadzi sesje indywidualne i grupowe, specjalizuje się w mentoringu, coachingu indywidualnym i grupowym, a także w procesach wspierających zdrowienie i rozwój osobisty w formule kognitywnej.

MACIEJ BENNEWICZ

Menedżer, trener i wykładowca kognitywny, superwizor, socjolog ze specjalizacją z psychologii, socjoterapeuta, artysta plastyk, ilustrator.

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, organizacji kształcącej zawodowych mentorów, coachów, menedżerów. Autor licznych artykułów i uznanych za kanoniczne, poradników na temat coachingu.

15 900 zł brutto

PSYCHOLOGIA DOŚWIADCZEŃ SUBIEKTYWNYCH

EDYCJA JESIEŃ

27.05 – 4.07.2024

Cena zawiera 24 dni wykładowe

Online

Zapisz się na kurs

WYBIERZ TERMIN
  FAQnajczęściej zadawane pytania

  Dla kogo jest kurs?

  Program jest skierowany do wszystkich osób zajmujących się profesjonalnym procesem terapii, coachingu, mentoringu, zarządzaniem ludźmi a także szeroko pojętym wspieraniem rozwoju, edukacją oraz procesem zdrowienia. Kurs ma charakter zaawansowany.

  Czy muszę być psychologiem, aby skorzystać z kursu?

  Nie, nie stawiamy tego rodzaju wymagań. Istotniejsze jest cechowanie się wysoką inteligencją emocjonalną. Otwartość poznawcza oraz doświadczenie np. w coachingu lub zarządzaniu ludźmi mogą być wspierającym zasobem.

  Na czym polega wyjątkowość podejścia PDS?

  PDS oferuje odmienne spojrzenie na problematykę psychologiczną niż zaznane nurty, który raczej wpasowują jednostkę w ramy przyjętej koncepcji niż podążają za indywidualnością jednostki. Celem PDS jest poznanie każdego klienta osobna w jego niepowtarzalnej wyjątkowości i zastosowanie metod pozwalających osiągnąć mu dorosłość i dojrzałość jako spotkanie zasobnej, szczęśliwej wolności.

  Czy program PDS może okazać się zbyt trudny, czy podołam zaawansowanym treściom psychologicznym?

  Programu PDS jest rzeczywiście zaawansowany i wymagający od uczestnika skupienia oraz gotowości poznawczej. Jednak części wykładowa i warsztatowa w kolejnych sesjach są prowadzone w sposób przystępny a wykładowcy dbają aby wszelkie wątpliwości lub niejasności były wyjaśnianie na bieżąco.

  Jak się ma do kursu własnego procesu terapeutycznego?

  Odbyty proces terapeutyczny pomaga w zrozumieniu zagadnień poruszanych na kursie. Czyni Jednostkę bardziej świadomą własnych potrzeb i zamiarów.

  Czy dobrym pomysłem jest wzięcie udziału w PDS zaraz po kursie coacha kognitywnego?

  PDS jako kontynuacja kursu coacha kognitywnego do dobry pomysł. Doświadczenia merytoryczne i praktyczne zdobyte na kursie coacha pozwalają szybko i sprawnie przejść do zagadnień socjo-psychologicznych, którymi zajmujemy się na kursie PDS.

  Skąd wziął się pomysł na Psychologię Doświadczeń Subiektywnych?

  Psychologia Doświadczeń Subiektywnych (PDS) to ukoronowanie ponad 37 lat pracy Macieja Bennewicza. W ciągu ostatniej dekady, od początku istnienia Instytutu, Bennewicz wraz zespołem dopracowywał teoretyczne i praktyczne elementy podejścia. Jego główne założenie to podążanie za klientem z uwzględnieniem jego osobistej drogi, wyborów i subiektywnego poglądu na własne doświadczenia. W modelu PDS kluczowa jest praca z drugim człowieka z wykorzystaniem jego mocnych stron i osobistych zasobów, bo tylko człowiek wewnętrznie zmotywowany oraz psychicznie zintegrowany może dokonywać skutecznych zmian w życiu.

  Potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź naszą bazę wiedzy

  Zobacz więcej

  Zapisz się do Newslettera. Bądź na bieżąco z nowościami