Polityka prywatności i plików Cookies

Poznaj zasady, które tu obowiązują

§1
Postanowienia ogólne

 1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w domenie instytutbennewicz.pl (dalej jako „Serwis”), wprowadzamy niniejszą Politykę prywatności i plików cookies.
 2. Współadministratorami Państwa danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu są: a) Fundacja Bennewicz Instytut Kognitywistyki z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Elektryków 5 lok. 5, NIP 1251731983
  b) INSTYTUT KOGNITYWISTYKI M. BENNEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Markach, ul. Elektryków 5/5, NIP 5242804880zwani dalej Współadministratorami (na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danych osobowych).
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na to, aby użytkowanie przez niego Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki prywatności Serwisu.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu, w szczególności osób zamawiających bezpłatną subskrypcję (newsletter) i osób kontaktujących się z Współadministratorami za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) Nawiązanie kontaktu i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.

b) Dostarczanie treści dotyczących działalności Współadministratorów np. działania marketingowe, oferty usług i towarów.

c) Świadczenia bezpłatnej usługi newsletter, polegającej na przesyłaniu przydatnych i interesujących informacji dotyczących działalności i świadczonych usług.

d) Prawidłowej realizacji zamówienia usługi i/lub towaru.

e) Prawidłowego wykonania usługi szkolenia, kursu, warsztatu lub innego wydarzenia w którym biorę udział.

f) Zawarcia umowy.

g) Inne np. cookies,  analityka ruchów na stronach internetowych i inne.

3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych są przepisy RODO tj.:

– art. 6 ust. 1 lit.  a, czyli zgoda na ich przetwarzanie, w tym otrzymywanie informacji o wydarzeniach i promocjach

– art. 6 ust. 1 lit. b, czyli udziału w zajęciach, warsztatach, kursie na podstawie umowy

– art. 6 ust. 1 lit. c, wystawianie rachunku 

– art. 6 ust. 1 lit. f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czyli m.in. do archiwizacja rachunku oraz obrony przed roszczeniami.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by odpowiedzieć na Państwa pytanie, wysyłać Państwu oferty marketingowe lub wysyłać Państwu newsletter, czy też zawrzeć umowę.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do świadczenia usługi Serwisu. Rodzaje informacji, które będziemy gromadzić na Państwa temat, a które Państwo dobrowolnie udostępniacie, obejmują:

a) Nazwę firmy.

b) Imię i nazwisko.

c) Numer telefonu.

d) Adres e-mail.

e) Treść zapytania.

5a. Możemy przetwarzać inne Twoje dane np. adres IP. Robimy to tylko w celach analitycznych, marketingowych, statystycznych, przechowywania dokumentacji itp. i wyłącznie na podstawie stosownie zawartych umów powierzenia, regulaminów serwisów, polityk prywatności podmiotów i/lub innych warunków współpracy z podmiotami trzecimi.

6. Państwa dane będą przetwarzane
– W zakresie udzielonej zgody – nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi lub do czasu cofnięcia zgody.
– W zakresie umowy – na czas realizacji umowy i potencjalnej obrony przed roszczeniami.

§3
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Przysługuje Państwu:

a) Prawo dostępu do treści podanych danych osobowych.

b) Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.

c) Prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

d) Prawo do bycia zapomnianym.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych.

f) Prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy.

g) Prawo do sprzeciwu.

h) Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

i) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody.

j) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji swoich praw, możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się ze Współadministratorami listownie pod adresem: ul. Elektryków 5/5, 05-270 Marki lub przez e-maila biuro@instytutbennewicz.pl.

§4
Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, czy organom tylko jeśli:

 1. Wymagają tego stosowne przepisy prawa.
 2. Współadministratorzy korzystają ze zleconych usług / narzędzi, przy czy zawarli wówczas stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.

§5
Ochrona informacji

 1. Współadministratorzy stosują środki ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Współadministratorzy podejmują działania zgodne ze standardami w branży w celu ochrony poufności danych. Współadministratorzy wdrożyli zasadne mechanizmy kontroli organizacyjnej, technicznej i fizycznej, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacją.

§6
Pliki cookies

1. W celu łatwiejszego korzystania ze strony internetowej , korzystamy z plików cookies, czyli niewielkich informacji, zapisywanych w przeglądarce, przez strony internetowe, które Państwo odwiedzają, na co wyrażają Państwo zgodę. Jednocześnie zapewniamy, że korzystanie z plików cookies nie jest związane z gromadzeniem i innym przetwarzaniem osobistych lub prywatnych danych (nie pozwala nam na identyfikację) i jest wolne od wirusów, czyli jest bezpieczne dla Państwa urządzeń. Mogą Państwo w każdym czasie zablokować lub usunąć wykorzystanie plików cookies.

2. Korzystamy z nich po to, aby dopasować zawartość strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika.

3. Pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika, aby właściwie wyświetlić stronę. Pozwalają też na przygotowywania statystyk wspierających poznanie preferencji i zachowań użytkowników.  Analiza tych statystyk jest anonimowa, a dzięki niej możliwe jest dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, do panujących potrzeb i trendów. Statystyki stosuje się również do oceny popularności strony.

Dodatkowe narzędzie analityczne: Google Analytics. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

4. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

5. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

5a. Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować, w jaki sposób korzystasz i wchodzisz w interakcje z naszą witryną internetową za pomocą wskaźników behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszenia i sprzedaży naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są rejestrowane za pomocą własnych i zewnętrznych plików cookie oraz inne technologie śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny, celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem oraz do celów reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Microsoft. https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement

6. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe.

Pliki sesyjne są tymczasowe i przechowywane do czasu opuszczenia strony np. poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki.

Pliki stałe przechowywane są w twoim urządzeniu końcowym, do czasu ich usunięcia przez ciebie lub przez czas wynikający ustawień.

7. Mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.

8. Inne dostępne opcje mogą Państwo sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

9. Proszę pamiętać, że większość przeglądarek, ma ustawioną domyślną akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

§7
Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka będzie jednostronnie zmieniana w sytuacji, kiedy okaże się to niezbędne z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów w zakresie ochrony danych osobowych lub inne istotne zmiany. Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany Polityki w przypadku zmian technologicznych mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych, a także w razie zmiany podstaw prawnych, celów lub sposobów przetwarzania danych osobowych.

Data wersji 2: 19.06.2023