Certyfikowany Mentor Kognitywny

Zasoby – Edycja Online

Już niedługo zaprezentujemy nowy zmodyfikowany i uaktualniony program szkolenia z mentoringu.

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami już teraz, żeby być pierwszym / -ą, który /-a się dowie o nowych możliwościach zdobywania kompetencji mentoringowych.

Istnieje możliwość dofinansowania do szkolenia. Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych pod numerem: już niebawem

Zapisz się / Rezerwuj miejscePowiadom mnie o nowym terminie

Opis szkolenia

Mentoring – Zasoby

Prezentujemy zmodyfikowany i uaktualniony program szkolenia z mentoringu w trzech nowych modułach: „Mentoring – Zasoby”, „Mentoring – Motywacja” oraz „Mentoring – Narzędzia”.

Prace Instytutu to ciągłe doskonalenie naszych programów i narzędzi, tak aby szły one z duchem czasu i zawierały najnowsze, potwierdzone odkrycia w zakresie neurodydaktyki. Nieustannie szukamy większej skuteczności i sprawdzonej efektywności. Ponadto na skutek zmian rynkowych i gospodarczych konieczne stało się zmodyfikowanie programów i metod mentoringowych. Pandemia nauczyła nas większej koncentracji na pracy samodzielnej, a także wykorzystywania współczesnych mediów – szkoleń i ćwiczeń online, spotkań, narad, szeroko pojętej komunikacji oraz prowadzenia sesji mentoringowych online. W ten sposób staliśmy się coraz bardziej skuteczni „na odległość” dostosowując modele mentoringowe do obecnej, złożonej sytuacji w firmach i organizacjach dostosowując je do modelu życia i pracy Polaków.

Oba programy dydaktyczne („Mentor – Zasoby” i „Mentor – Motywacja”) mają równoprawny charakter, choć zawierają odrębne treści i ćwiczenia. Oznacza to, żeby zapoznać się, i w praktyce ugruntować kognitywną wiedzę na temat mentoringu, należy skończyć oba moduły: „Mentoring – Zasoby” oraz „Mentoring – Motywacja”. Natomiast możliwie jest ukończenie tylko jednego z modułów a także dowolna kolejności ich realizacji. Forma online pozwala na wielokrotne zapoznawanie się z nagrywanymi modułami. Jednakże zajęcia są prowadzone online, na żywo z możliwością późniejszego wielkokrotnego odtworzenia. W czasie zajęć na żywo odbywają się również ćwiczenia praktyczne w podgrupach (w tzw. pokojach) pomiędzy uczestnikami, co sprzyja uczeniu i wymianie doświadczeń.

Moduł „Mentoring – Zasoby” skupia się na potencjałach i kompetencjach profesjonalnego mentora, a także na wzbudzaniu zasobów mentee (klienta mentoringu).

Moduł „Mentoring – Motywacja” odnosi się do ćwiczeń i działań edukacyjno-rozwojowych, w wyniku których mentor może wzbudzać skuteczne zaangażowanie oraz zaawansowaną motywację po stronie mentee.

Moduł „Mentoring – Narzędzia” zawiera wyłącznie sesje ćwiczeniowe poświęcone konkretnym narzędziom, technikom i modelom ćwiczeniowym w mentoringu. Jest modułem praktyczno – warsztatowym skoncentrowanym na poznawaniu i ugruntowywaniu praktycznego stosowania konkretnych narzędzi. W czasie każdej sesji koncertujemy się poznaniu i zostawaniu się jednego, maksymalnie dwóch narzędzi.

Moduł ten rekomendowany jest jako moduł mistrzowski do zrealizowania po ukończeniu wcześniejszych dwóch – „Mentoring – Zasoby” i „Mentoring – Motywacja” lub może być pomocny dla osób, które już ukończył poprzednie formy szkoleniowe z mentoringu w Bennewicz Instytu Kognitywistyki (BIK).

Czas trwania

Mentoring – Zasoby

 • Każdy z modułów składa się z dziewięciu czterogodzinnych sesji (godziny zegarowe), czyli łącznie z 48 godzin szkoleniowych + pracy własnej z czasem nieograniczonym na wykonanie testów + sesji superwizyjnej trwającej 4 godziny szkoleniowe, która przypada zazwyczaj pomiędzy sesjami 3, 4 lub 6 i 7.
 • Oba moduły (Mentoring – Zasoby i Mentoring – Motywacja) łącznie to 96 godzin szkoleniowych zajęć warsztatowo-dydaktycznych online + 2 x po 4 godziny szkoleniowe superwizji dydaktycznych (czyli razem 104 godziny szkoleniowe) + praca własna z zadaniami domowymi.
 • Superwizje dydaktyczne są poświęcone omawianiu zadań i ćwiczeń, poszerzaniu wiedzy, wyjaśnianiu wątpliwości uczestników oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania
 • Moduł trzeci „Mentoring – Narzędzia” również realizowany jest w 9 sesjach (4 godziny zegarowe każda) łącznie 48 godzin warsztatowych + superwizja dydaktyczna (4 godziny warsztatowe), czyli łącznie 52 godziny szkoleniowe. Moduł ten może być realizowany samodzielnie, niezależnie od pozostałych modułów, a także pomocny jest dla osób które ukończył wcześniejsze kursy mentoringowe w BIK jako poszerzenie kompetencji mentoringowych w sferze praktyczno-narzędziowej.

Uczestnicy otrzymują:

Mentoring – Zasoby

 • Link do logowania na sesje online na żywo z wykładowcami-trenerami
 • Nagrania audio-video z każdej sesji
 • Materiały pdf z każdej sesji
 • Książki – Bennewicz M., Jera A., Złote zasady; Wydawnictwo Helion oraz tychże Mentoring. Zestaw narzędzi; Wydawnictwo Helion oraz Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne; Wydawnictwo Autobus i Kanapa – Coach & Couch
 • Test egzaminacyjny online do wypełnienia po każdym module
 • Zestaw ćwiczeń w pdf

Zaliczenie kursu

Mentoring – Zasoby

 • Każdy z modułów kursu zaliczany jest poprzez wypełnienie online dedykowanego testu
 • Po pomyślnym zaliczeniu testu uczestniczy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu modułu

Certyfikacja

Mentoring – Zasoby

W celu uzyskania certyfikatu „Certyfikowany Mentor Kognitywny – Bennewicz Instytutu Kognitywistyki” (CMK -BIK) (Certified Cognitive Mentor) (CCM – BIK) –  uczestnik:

 • odbywa oba moduły kursu mentora „Mentoring – Zasoby” oraz „Monitoring – Motywacja” w odstępnie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pierwszego kursu
 • zalicza pozytywnie dwa testy po każdym z modułów
 • wpłaca opłatę certyfikacyjną w wysokości 1850 złotych
 • przedstawia sesję mentoringową audio – video (zarejestrowaną za zgodą klienta na platformie zoom online) w oparciu o jedną z poznanych technik, a następnie dokonuje autofeedbacku w formie pisemnej lub audio – video według określonych przez instytut kryteriów oraz przedstawia obronę swojej sesji na spotkaniu online na żywo wobec superwizorów, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od pozytywnego zdania ostatniego testu


Certyfikacja „Master”

Zawiera wszystkie składowe jak certyfikacja CMK – BIK a ponadto konieczne jest ukończenie modułu „Mentoring – Narzędzia” i pozytywne zaliczenie testu ze znajomości i zastosowania wszystkich prezentowanych na kursie narzędzi. Certyfikacja master potwierdza wysokie kompetencje profesjonalne mentora oraz znajomość praktyczną kluczowych technik dla mentoringu kognitywnego.

Uczestnicy otrzymują certyfikat: „Certyfikowany Kognitywny Mistrz Mentoringu – Poziom mistrzowski – Bennewicz Instytutu Kognitywistyki (Certified Master Cognitive Mentor – Master Level)” (CMCM – ML – BIK)

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Certyfikowany Mentor Kognitywny

Tydzień pierwszy (3 moduły)

Mentoring – Zasoby

Sesja 1. Na czym polega podejście kognitywistyczne w mentoringu

 1. Jak działają wzorce w postępowaniu mentora i mentee
 2. Pomiędzy dualizmem archetypów a scaleniem – jednością
 3. Mentoring jako umowa „o dzieło”, czyli praca nad majstersztykiem
 4. Kognitywistka i jej wykorzystanie w mentoringu
 5. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 2. Fundamentalne zasady mentoringu

 1. Kontrakt w mentoringu
 2. Przebieg typowej sesji
 3. Mentoring i postawa dyrektywna – mentoring jako trening
 4. Mentoring i zadania potreningowe
 5. Wykorzystanie modelu „Matryca edukacyjna” dla osadzenie mentoringu w przestrzeni zmiany
 6. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 3.   Mentoring jako proces wsparcia

 1. Neurofizjologiczne systemy napędowe i ich znaczenie w procesie mentoringu
 2. Dwie postawy dominujące – proaktywność i kontrsugestywność
 3. Sprzężenie zwrotne do przeszłości i do przyszłości oraz ich wpływ na proces uczenia się i zmiany
 4. Kardynalne wady w postawie mentora
 5. Kluczowe elementy wsparcia w mentoringu po stronie mentora
 6. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Tydzień drugi (3 moduły)

Mentoring – Zasoby

Sesja 4. Komunikacja asertywna a wpływ społeczny w mentoringu

 1. Wpływy społeczny a dyrektywność w mentoringu
 2. Procesy manipulacji i zagrożenia wynikające z działań manipulacyjnych
 3. Sposoby przeciwdziałania manipulacjom – zarządzanie sytuacją komunikacyjną
 4. Mentoring i postawa asertywna – jak ją wykorzystywać w procesie relacji i komunikacji mentoringowej
 5. Pozycja obserwatora i odpowiedź na apele, żądania i życzenia osób trzecich
 6. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 5.  Uzyskiwanie ponadprzeciętnych rezultatów

 1. Od czego zależy uzyskiwanie ponadprzeciętnych rezultatów?
 2. Matryca – Wzorzec/Adaptacja/Traf/Zmiana
 3. Klient wewnętrzy i zewnętrzny firmy – synergia oddziaływań pomiędzy różnymi grupami odbiorców w procesie mentoringu
 4. Procesy i projekty – mentoring jako projekt zmieniający procesy
 5. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 6.  Efektywność z wykorzystaniem celów i efektów

 1. Usługi i produkty jako procesy poddawane zmianie w mentoringu
 2. Kompetencje managera w kontekście matrycy Wzorzec/Adaptacja/Traf/Zmiana
 3. Wykorzystanie ramy celów i zasobności versus blokowanie poprzez ramę konfliktu i problemu
 4. Określenie celów w mentoringu w kontekście zasobów
 5. Określnie efektów w mentorignu w kontekście potrzeb i korzyści
 6. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Tydzień trzeci (3 moduły)

Mentoring – Zasoby

Sesja 7. Skuteczne tworzenie celów i wskaźników efektywności

 1. Ustalenie celów w mentoringu
 2. Model CEWWKA (Cel/Efekt/Wynik/Wskaźnik/Analiza)
 3. Ustalanie wskaźników dla określonego wyniku
 4. Zmiana w wskaźników z jakościowych na ilościowe
 5. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 8. Tworzenie inwentarza zasobów

 1. Jak stworzyć dźwignię zasobów materialnych w mentoringu?
 2. Jak stworzyć dźwignię zasobów niematerialnych w mentoringu?
 3. Budowanie złożonej sekwencji informacji zwrotnych w mentoringu w oparciu o zasoby
 4. Model projektowy w mentoringu – według modelu „Człowiek- projekt”
 5. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 9.  Praca z dylematami i wyborami mentee

 1. Podejście do zmiany Johna Whitmore w mentoringu
 2. Wymiarowanie celów z użyciem metody Whitmore’a
 3. Praca z dylematami i wyborami w mentoringu – jak ją moderować?
 4. Budowanie dobrostanu w mentoringu – jak wspierać zasobność mentee?
 5. Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback
 6. Podsumowanie modułu i wnioski końcoweKontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie