Certyfikowany Mentor Kognitywny

Zasoby – Motywacja – Narzędzia

Już niedługo zaprezentujemy nowy zmodyfikowany i uaktualniony program szkolenia z mentoringu.

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami już teraz, żeby być pierwszym / -ą, który /-a się dowie o nowych możliwościach zdobywania kompetencji mentoringowych.

Prace Instytutu to ciągłe doskonalenie naszych programów i narzędzi, tak aby szły one z duchem czasu i zawierały najnowsze, potwierdzone odkrycia w zakresie neurodydaktyki. Nieustannie szukamy większej skuteczności i sprawdzonej efektywności. Ponadto na skutek zmian rynkowych i gospodarczych konieczne stało się zmodyfikowanie programów i metod mentoringowych. Pandemia nauczyła nas większej koncentracji na pracy samodzielnej, a także wykorzystywania współczesnych mediów – szkoleń i ćwiczeń online, spotkań, narad, szeroko pojętej komunikacji oraz prowadzenia sesji mentoringowych online. W ten sposób staliśmy się coraz bardziej skuteczni „na odległość” dostosowując modele mentoringowe do obecnej, złożonej sytuacji w firmach i organizacjach dostosowując je do modelu życia i pracy Polaków.

Wybierz swój moduł mentoringu

Instytut Kognitywistyki Bennewicz

Opis szkolenia

Mentoring – Zasoby

Oba programy dydaktyczne („Mentor – Zasoby” i „Mentor – Motywacja”) mają równoprawny charakter, choć zawierają odrębne treści i ćwiczenia. Oznacza to, że aby zapoznać się i w praktyce ugruntować kognitywną wiedzę na temat mentoringu, należy skończyć oba moduły. Natomiast możliwie jest ukończenie tylko jednego z modułów, a także dowolna kolejności ich realizacji. Forma online pozwala na wielokrotne zapoznawanie się z nagrywanymi modułami. Jednakże zajęcia są prowadzone online, na żywo z możliwością późniejszego wielkokrotnego odtworzenia. W czasie zajęć na żywo odbywają się również ćwiczenia praktyczne w podgrupach (w tzw. pokojach) pomiędzy uczestnikami, co sprzyja uczeniu i wymianie doświadczeń.

Mentoring – Zasoby

Moduł „Mentoring – Zasoby” skupia się na potencjałach i kompetencjach profesjonalnego mentora, a także na wzbudzaniu zasobów mentee (klienta mentoringu).

Przejdź do szkolenia

Mentoring – Motywacja

Moduł odnosi się do ćwiczeń i działań edukacyjno-rozwojowych, w wyniku których mentor może wzbudzać skuteczne zaangażowanie oraz zaawansowaną motywację po stronie mentee.

Przejdź do szkolenia

Mentoring – Narzędzia

Moduł „Mentoring – Narzędzia” zawiera wyłącznie sesje ćwiczeniowe poświęcone konkretnym narzędziom, technikom i modelom ćwiczeniowym w mentoringu.

Przejdź do szkolenia