Psychosomatyka

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych – Edycja Online

Termin:

 • 1 tydzień: 2-5 września 2024 w godzinach 17.00 – 21.00
 • 2 tydzień: 9-12 września 2024 w godzinach 17.00 – 21.00
 • 3 tydzień: 16-19 września 2024 w godzinach 17.00 – 21.00

Cena: 8900 zł

Miejsce: online

Zastrzegamy prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezebrania odpowiedniej grupy uczestników.

Zapisz się / Rezerwuj miejscePowiadom mnie o nowym terminie

Opis kursu

Psychosomatyka

„Jesteś tak chory jak twoje tajemnice”

Z pewnością wielokrotnie słyszeliście takie pojęcia jak holistyka, totalna biologia, recall healing czy psychosomatyka. Niektóre z tych sformułowań brzmią tajemniczo, inne nieco ezoterycznie jednakże psychosomatyka coraz częściej zyskuje swoje miejsce w poważnym dyskursie naukowym, oparta jest na wiarygodnych badaniach i sprawdzonych modelach.

Cóż to właściwie jest psychosomatyka?

Psychosomatyka to nauka dotycząca wpływu czynników psychicznych na stan zdrowia organizmu człowieka lecz również osoby ludzkiej jako unikalnej jednostki. Medycyna psychosomatyczna zajmuje się badaniem wpływu czynników społecznych, behawioralnych, biologicznych, psychospołecznych i psychologicznych na stan zdrowia i jakość życia człowieka. Jest zatem dziedziną, która pozostaje w centrum zainteresowania kognitywistyki, która łączy wszystkie te podejścia.

Nie objawy a źródła

Nowe nurty psychologii opierające się na osiągnieciach kognitywistyki stawiają sprawę wręcz radyklanie – wszystkie choroby, których doznaje człowiek mają podłoże psychosomatyczne, gdyż albo wypływają z psychiki ludzkiej i jej problemów albo dotyczą bezpośrednio przeżyć natury psychicznej (nie tylko fizycznej). To rewolucyjna zmiana, której doświadczamy aktualnie, gdyż oznacza, że nurt mechanistyczny w medycynie, traktujący człowieka jak zepsutą maszynę, którą trzeba naprawić, stymulować lub rekonfigurować poprzez zewnętrzną ingerencję, to ślepa droga, która owszem – świętuje sukcesy, ratuje zdrowie i życie pacjentów, lecz często pozostawia człowieka w procesie choroby, której źródeł nawet nie dotknięto. Mechanistyczne podejście skupia się na objawach
i skutkach ale ignoruje przyczyny lub nawet ich nie dostrzega, nie rozumie, nie rozważa ich wpływu
na przebieg powstawania choroby, leczenia, zdrowienia  i profilaktyki. Mechanistyczne podejście jest często ślepe i głuche również na emocje człowieka, jego potrzeby i procesy wspierania lub hamowania leczenia.

Rewolucja w podejściu do chorowania

Dlatego rewolucja psychosomatyczna ma jeszcze jeden kluczowy aspekt, nie tylko zmienia nasze podejście do pojęć zdrowia i choroby lecz przede wszystkim kładzie nacisk na procesy samoleczenia
i uzdrawiania. Nasze genialne organizmy i umysły mają tę wrodzoną zdolność – jej zahamowanie lub wyłączenie sprawia, że chorujemy i cierpimy. Cierpmy dlatego chorujemy, chorujemy co zastępczo odreagowuje nasze cierpienie psychiczne nierzadko zwiększając je na poziomie ciała a następnie (wtórnie) na poziomie umysłu.

W naszym instytucie, wsparci kilkoma dekadami doświadczeń i badań w nurcie „doświadczeń subiektywnych” nad problemami naszych klientów opracowałyśmy model psychosomatyczny, który pozwala zrozumieć przyczyny doznawanych dysfunkcji i cierpień (zwanych nawykowo chorobami)
a także tworzyć i wspierać procesy samo uzdrawiania, profilaktyki zdrowia i samoleczenia.

Czy złamanie nogi może być psychosomatyczne?

Często pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące nagłych zdarzań, wypadków, jak np. złamanie nogi na chodniku. Logika przyczynowo skutkowa podpowiada nam, że nie możemy tu mieć do czynienia z komponentą psychosomatyczną. Po prostu wystająca krawędź chodnika spowodowała nagły upadek i złamanie nogi. Podobnie rzecz się ma z chorobami dzieci. Przecież dzieci infekując się wirusami w przedszkolach, zapadają na choroby dziedziczne lub po prostu zjadają niestrawny posiłek. Otóż w obu przypadkach komponenta psychologiczna ale również złożoność sytuacji – społeczna, socjobiologiczna, kulturowa itd. – mają  ogromne znaczenie.

W uproszczeniu – nieuważność i roztargnienie spowodowały upadek a relacje między rodzicami wpłynęły na chorobę dziecka. Zawsze są źródła i ukryte, złożone przyczyny tego co odczuwamy jako dysfunkcje, złe samopoczucie i chorobę.

Szczegóły kursu

Psychosomatyka

Kurs PDS – Psychosomatyka

W trakcie kursu, który zaplanowaliśmy na 64 godziny dydaktyczne online, zajmiemy się dwoma głównymi aspektami psychosomatyki – rozpoznawaniem mechanizmów psychosomatycznych – źródeł objawów, chorób i dysfunkcji a także śledzeniem ścieżki – od źródła do choroby. Rozpoznawanie ścieżki to również umiejętność odkrywania „lekarstwa” czyli mechanizmów samo uzdrawiania poprzez powrót do zahamowanych, nieświadomych potrzeb. Szczegółowy pogram pojawi się niebawem na naszych stronach.

Dla kogo?

Serdecznie zapraszamy naszych absolwentów – zwłaszcza kursów Certyfikowany Coach Kognitywny i Psychologia Doświadczeń Subiektywnych. Aby w pełni skorzystać z nowego kursy PDS – Psychosomatyka potrzebne jest pewne przygotowania wiedzowe i praktyczne.

Z kursu skorzystają wszystkie osoby zawodowo parające się rozwojem osobistym i zawodowym pomaganiem innym osobom, lekarze, terapeuci, psychologowie, mentorzy, fizjoterapeuci, instruktorzy yogi, masażyści, sportowcy, trenerzy sportowi a także osoby towarzyszące innym w procesach zdrowienia, również członkowie rodzin, w których funkcjonują osoby chorujące a także wszystkie osoby samoświadome, gotowe przyjrzeć się własnym reakcjom psychosomatycznym oraz sposobom samouzdrawiania i wspierania procesów zdrowienia (leczenia).

Korzyści

 • Uczestnicy posiądą wszechstronną, udowodnioną i ugruntowaną naukowo, najnowszą wiedzę na temat zjawisk psychosomatycznych
 • Zapoznają się koncepcjami dotyczącym przyczyn i źródeł zjawisk psychosomatycznych
 • Posiądą wiedzę na temat samouzdrawiania oraz wspierania procesów zdrowienia oraz leczenia innych osób  w przypadku dolegliwości psychosomatycznych
 • Przećwiczą i ugruntują metody oraz techniki pomocne w procesie samouzdrawiania i wspierania procesów zdrowienia

Kurs rozpocznie się 2 września 2024 ale informujemy o nim już dziś aby osoby zainteresowane już teraz zarezerwowały sobie ten termin, gdyż grupa będzie miała charakter zamknięty. Praca odbędzie w sesjach trwających 5, 5 h dydaktycznych – od poniedziałku do czwartku w godz. 17– 21 od
2 września 2024 do 19 września 2024.

Kurs trwa łącznie 85 godzin dydaktycznych i realizowany jest w ciągu 3 tygodni w sesjach po 5,5 godzin dydaktycznych w godzinach 17 – 21 od poniedziałku do czwartku.

Zaliczeniem kursu uprawniającym do uzyskania certyfikatu jest wypełnienie trzech testów cząstkowych (po każdym tygodniu) oraz testu końcowego.

Serdecznie zapraszamy!

Program kursu

Psychosomatyka

Tydzień pierwszy

Sesje 1 – 4 (21 h dydaktycznych)

 1. Z jakiego powodu PDS?
  1. Osobiste doświadczenie jako drogowskaz rozwojowy
  2. Indywidualny człowiek jako unikatowy wyjątek – zaledwie podobny do innych
  3. Proces poznawania i empatyzowania z jednostką jako funkcja terapeutyczna
  4. Z jakiego powodu psychosomatyka. Psychosomatyka jako indywidulana mowa umysłu, którą, nie zawsze, rozumie świadomość
  5. Zrozumieć subiektywność drugiego człowiek to pierwszy krok pomocowy i terapeutyczny w procesie uzdrawiania i wspieraniu leczenia
  6. Uzdrowienie traumy to często uzdrowienie choroby. Jesteś tak chory jak twoje tajemnice
 1. Jak rozumieć pojęcie psychosomatyki?
  1. Zaburzenia psychosomatyczne – istota chorowania
  2. Podejście holistyczne i podejście kognitywne versus koncepcje redukcjonistyczne
  3. Fizjologia człowieka jako hardware sytemu reakcji psychomotorycznych, poznawczych i obronnych
  4. Od percepcji do reakcji, czyli ścieżka kontaktu jednostkowego umysłu ze światem przejawionym
  5. Ciało jako odbiornik sygnałów OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego)
  6. Ciało jako realizator imperatywów umysłu
  7. Ciało jako terapia – umysł jako lekarz
 1. Zdrowie i psychologia zdrowia
  1. Pojęcie zdrowia i choroby – przegląd koncepcji
  2. Mechanistyczna koncepcja zdrowia i medycyny Zachodu jako obowiązując paradygmat leczenia w Polsce
  3. Człowiek w obliczu cierpienia – człowiek jako osoba niepowtarzalna w konfrontacji
   z osobistym doświadczeniem
  4. Koncepcje i teorie psychosomatyczne
   1. Aleksytymia
   2. Szkoła francuska
   3. Szkoła bostońska
   4. inne
  5. Psychologia pozytywna jako bazowa teoria psychologii zdrowia
   1. Tworzenie dobrostanu
   2. Mądrość osobista i reakcja na czynnik ryzyka
   3. Wymiar subiektywny – osobiste poczucie wpływu na sytuację
   4. Wymiar biologiczny – genetyka, epigenetyka i socjobiologia
   5. Wymiar funkcjonalny, czyli sprawność emocjonalna i społeczna jednostki

     

 1. Czym jest umysł i jak oddziałuje na ciało?
  1. Układ nerwowy, umysł i ciało – czym jest umysł?
  2. Czy ciało i umysł to dwie odrębne struktury?
  3. Czym jest świadomość?
   1. Świadomość i nieświadomość oraz stany pośrednie
   2. Świadomość jako spójność
   3. Co to znaczy być sobą lub wrócić do siebie    
  4. Wzajemne relacje pomiędzy ciałem, umysłem i konceptem ducha/duszy
  5. Umysł i Pole Relacji, w którym funkcjonuje jednostka
  6. Czy Pole Wszelkich Możliwości to tylko metafora?
 1. Dzieciństwo jako źródło Wzorców Podstawowych – chorowanie jako reakcja odreagowania
  1. Rozwój pozycji osobowościowych od Ego (rdzenia osobowości) do Cienia (wypartych
   i stłumionych pragnień jednostki)
  2. Powstawanie i utrwalanie mechanizmów obronnych osobowości
   1. Rodzaje mechanizmów obronnych – typologia i funkcje
   2. Projekcje i ich rodzaje jako obrony totalne (koncepcja Gestalt)
   3. Zaprzeczenia jako obrony skuteczne, mechanizmy wykluczające
  3. Od procesu zewnętrznego do procesu głębokiego – jak wyparte elementy uwidaczniają się w codziennych wyborach, dążeniach i pominięciach
  4. Kiedy ciało śni, czyli dream body w koncepcji procesu psychologicznego. Ujawnianie procesu
   1. W jakim celu ujawniamy proces?
   2. Co kryje proces psychologiczny?

Tydzień drugi

Sesje 5 – 8 (21 h dydaktycznych)

 1. Kognitywne podejście do psychosomatyki
  1. Źródła osobiste choroby i somatyzacji – osobowościowe przyczyny reakcji psychosomatycznych
  2. Źródła kulturowe i religijne, normy nieformalne
  3. Źródła i czynniki społeczne – status ekonomiczny, pozycja społeczna, rola płci, pozycja płci, rynek pracy, grupa odniesienia i inne
  4. Czynniki globalne i polityczne, historia aktualna i globalna
  5. Czynniki socjobiologiczne np. nawyki dietetyczne, styl wypoczynku, klimat, miasto – wieś i inne
  6. Czynniki dotyczące wartości grupowych oraz osobistych (poczucie sensu)   
 1. Konflikty wewnątrzpsychiczne
  1. Konflikty wenątrzpsychiczne a normy społeczne. Kontrola społeczna, filtry afiliacyjne, internalizacja
  2. Archetypy jako symboliczne fundamenty norm i wartości kulturowych – kulturotwórcze i osobowościotwórcze (kody symboliczne)
   1. Jak poprzez archetypy czytać konflikty?
   2. Jak poprzez archetypy odczytywać znaczenie somatyzacji?
 1. Indywidualny styl funkcjonowania jednostki
  1. Modele osobowościowe a psychosomatyczne skłonności
  2. Skrypty osobiste, wzorce podstawowe
  3. Nawyki dysfunkcyjne i uzależnienia
  4. Fraktale przekonań i atraktory przekonań
   1. Praca z fraktalami i atraktorami – identyfikacja zworników
   2. Funkcjonalne i dysfunkcyjne elementy atraktora

Tydzień trzeci

Sesje 9 – 12 (21 h dydaktycznych)

 1. Pojęcie stresu i kryzysu jako źródeł reakcji adaptacyjnych
  1. Etapy reakcji stresowej – fizjologia stresu
  2. Hormony stresu, hormony szczęścia
  3. Stres, dystres i stres przedłużony
  4. Stres skumulowany jako przyczyna reakcji psychosomatycznych
  5. Stres psychicznych i biologiczny
  6. Bodźce toksyczne – zatrute relacje i sytuacje
  7. Wielość i kumulacja traum
   1. Traumy dziecięce
   2. Traumy w okresie adolescencji
   3. Traumy późne
  8. Zakłócenia emocjonalne – dysfunkcyjne relacje i sytuacje
  9. Kryzysy psychiczne, relacyjne i sytuacyjne oraz ich wpływ na reakcje psychosomatyczne
  10. Relacja w wampirem psychologicznym i emocjonalnym.
   1. Dylemat sprawca – zbawca – ofiara
   2. Wyzwolenia z toksycznej relacji   
 1. Rozpoznawanie źródeł reakcji psychosomatycznych
  1. Rodzaje reakcji psychosomatycznych
   1. Somatyzacje
   2. Uporczywe reakcje somatyczne
   3. Zaburzenia hipochondryczne
   4. Zaburzenia reakcji autonomicznych
  2. Rodzaje stresu, kryzysu i traumy – wywołujące określone choroby (choroba jako echo określonego typu stresu)
  3. Choroba jako produkt – związek czynników wewnętrznych (endogennych)
   i zewnętrznych (egzogennych)
  4. Choroba jako skutek indywidualnych predyspozycji i osłabienia układu lub narządu
  5. Choroba jako odzwierciedlenie struktury rodziny lub/i konfliktów rodzinnych
   1. Chorujący członek rodziny jako oddelegowany do odreagowania lub uleczenia rodzinnych dysfunkcji
   2. Chorujący jako ofiara odkupującą grzechy rodziny
   3. Chorujący jako emisariusz zmiany
   4. Chorujący jako winny problemów rodzinnych
  6. Choroba fizyczna jako lekarstwo dla dysfunkcji psychicznej, traumy lub konfliktu wewnętrznego
   1. Choroba jako integracja Cienia
   2. Źródło choroby lub dysfunkcji jako źródło uzdrawiające. Podróż bohatera po wodę życia – nie tylko metafora ale sposób na uzdrawiającą integrację
 1. Leczenie całościowe indywidualnego człowieka a nie schematycznie typologizowanej choroby
  1. Integracja Cienia
  2. Ekologiczne ujawnianie procesu głębokiego jako treści dyskryminowanych potrzeb indywidualnych
  3. Odszukiwania lekarstwa w sferze wypartych potrzeb i ukrytych konfliktów wewnętrznych
  4. Dysfunkcja fizyczna jako bezpośredni przekaz – informacja od umysłu do ciała (ciało jako komunikator imperatywów i potrzeb umysłu i ducha/duszy)
  5. Analiza snów i wizji jako odczytywanie intuicyjnego przekazu z nieświadomości do świadomości. Uzdrowienie poprze odkodowanie informacji/ potrzeby
  6. Zmiana autonarracji jednostki – przeformułowanie przekonań oraz treści osobistych przekazów. Zmiana języka narracyjnego w opowieściach o sobie i świecie (przebudowa negatywnej tożsamości)
  7. Konstelacje rodzinne i archetypowe (czyli pozycje w mentalnej mapie jednostki) jako źródło powtarzanych schematów rodzinnych (zmiana self jako konstruktu społecznego)
 1. Podsumowanie szkolenia. Wnioski końcowe 

Kurs Psychosomatyki prowadzą:

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Zapisy na szkolenie

Psychosomatyka

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie