Certyfikowany Coach Kognitywny

Edycja Online – 2022

 • 1 tydzień: 14 – 18 lutego w godzinach 18.00 – 21.00
 • 2 tydzień: 28 lutego – 4 marca w godzinach 18.00 – 21.00
 • 3 tydzień: 14 – 18 marcaw godzinach 18.00 – 21.00
 • 4 tydzień: 28 marca – 1 kwietnia w godzinach 18.00 – 21.00
 • 5 tydzień: 4 – 8 kwietnia w godzinach 18.00 – 21.00
 • 6 tydzień: 25 – 29 kwietnia w godzinach 18.00 – 21.00
 • Podsumowanie kursu: 30 maja w godzinach 18.00 – 21.00

Cena: 10 990 zł brutto

 • 1 tydzień: 10 – 14 października w godzinach 18.00 – 21.00
 • 2 tydzień: 24 – 28 października w godzinach 18.00 – 21.00
 • 3 tydzień: 7 – 11 listopada w godzinach 18.00 – 21.00
 • 4 tydzień: 21 – 25 listopada w godzinach 18.00 – 21.00
 • 5 tydzień: 28 listopada – 2 grudnia w godzinach 18.00 – 21.00
 • 6 tydzień: 12 – 16 grudnia w godzinach 18.00 – 21.00
 • Podsumowanie kursu: 19 grudnia w godzinach 18.00 – 21.00

Cena: 10 990 zł brutto

Istnieje możliwość dofinansowania do szkolenia. Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych pod numerem: już niebawem

Zapisz się / Rezerwuj miejscePowiadom mnie o nowym terminie

Opis szkolenia

Szczegółowe informacje na temat kursu „Certyfikowany Coach Kognitywny”

Zawodowy Kurs Certyfikowany Coach Kognitywny online w Instytucie to zaawansowany program łączący praktyczną skuteczność z najnowszą wiedzą kognitywistyczną.

Instytut Kognitywistyki, jako jeden z nielicznych w Polsce, prezentuje szeroką ofertę szkoleń opartych na praktyce i dowodach naukowych. Obejmujemy swoimi zainteresowaniami zarówno osobisty rozwój jednostki, jak i mentoring, coaching, tutoring, aż po pracę z grupą, trening kreatywny, psychologię transpersonalną. Są to programy pionierskie i nowatorskie na polskim rynku.

Szereg firm szkoleniowych i szkół odwołuje się lub wykorzystuje programy stworzone przez Macieja Bennewicza oraz Instytut Kognitywistyki. Programy te stanowią także element kształcenia coachingowego na studiach podyplomowych.

Dlaczego kognitywistyka?

Wysokie kompetencje rodzą się z konglomeratu teorii i praktyki.

Podejście kognitywistyczne jest podejściem  interdyscyplinarnym. Techniki coachingowe, mające podłoże behawioralno-poznawcze uruchamiają neuroplastyczność mózgu. Uznawane są obecnie w światowej psychologii za najbardziej efektywne w rozwoju osobistym oraz w treningu zaawansowanych kompetencji.

Spójny program opracowany został na bazie 22-letniej praktyki pracy edukacyjnej w biznesie oraz 33-letniej praktyki pracy w obszarach terapii i edukacji przez Macieja Bennewicza, autora ponad 20 publikacji i książek z dziedziny coachingu, mentoringu oraz rozwoju osobistego, a także Psychologii Doświadczeń Subiektywnych.

 • Uczestnik pozna ponad 20 wszechstronnych ćwiczeń, modeli coachnigowych oraz technik, o praktycznym znaczeniu.
 • Posiądzie konieczną wiedzę tworzącą racjonalną argumentację oraz podbudowę do opanowania technik coachingowych.
 • Uczestnik będzie mógł brać udział, a następnie wielokrotnie odtwarzać 3 godzinne szkolenia online prezentujące wiedzę i ćwiczenia (narzędzia coachingowe)
 • Uczestnik otrzyma „Podręcznik Coaching i mentoring w praktyce” Macieja Bennewicza stosowany także na uczelniach. Nowe rozszerzone wydanie uwzględnia najnowsze trendy w edukacji dorosłych a także książki: „Coaching. Złote zasady” autorstwa Macieja Bennewicza oraz „Coaching. Zestaw narzędzi” autorstwa Macieja Bennewicza i Anny Jera

Uniwersalność kursu

Wiele osób poszukuje odpowiedzi na pytania o sens pracy, o przyszłość związku, wychowanie dzieci, wybór postawy: „być czy mieć” oraz na setki innych pytań dotyczących pracy, kariery, prowadzenia biznesu, zarządzania, wychowania dzieci, relacji oraz życia osobistego. Są to potencjalni klienci coachingu, który uwzględnia trzy ważne aspekty – soul, life & business.

Częstokroć pozostajemy z pytaniami egzystencjalnymi sami – dlatego coaching staje się coraz częściej przestrzenią rozwoju osobistego a nie tylko zawodowego. Coaching oparty o naszą metodę – Psychologię Doświadczeń Subiektywnych (Subjective Experience Psychology) mobilizuje rozwój jednostki, pomaga odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące wartości w życiu codziennym, mobilizuje potencjał człowieka, lecz przede wszystkim proponuje narzędzia prowadzące do skutecznej zmiany osobistej – do poprawy jakości życia.

Łączny czas trwania

 • moduł 3 godzinny, łącznie 93 godzin w 31 spotkaniach
 • 30 zadań domowych
 • egzamin teoretyczny 2 godzinny
 • egzamin praktyczny 1 godzinny

Szczegóły szkolenia

Certyfikowany Coach Kognitywny

Korzyści

Certyfikowany Coach Kognitywny

Rezultaty jakie osiągnie uczestnik w ramach kursu

 • Zdolność do wykazania się praktycznymi umiejętnościami na najwyższym poziomie w zawodzie coacha
 • Gotowość podjęcia samodzielnej aktywności coachingowej w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego w obszarach business i life coachingu
 • Wzmocnienie kompetencji osobistych poprzez opanowanie usystematyzowanego materiału
 • Znajomość praktyczna technik i ćwiczeń do wykorzystania w celu rozwijania potencjału osobistego klientów oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników i personelu zarządzającego w firmie
 • Zdolność analizowania sytuacji i zastosowania takich umiejętności (popartych wiedzą i doświadczeniem), które w najbardziej adekwatny sposób mogą być użyteczne w coachingu
 • Inspirowanie i zarządzanie procesem coachingowym aż do uzyskania przez coachee korzystnego rezultatu

Uczestnik uzyska kompetencje w zakresie:

 • Praktyki w stosowaniu narzędzi kognitywnych w pracy z drugim człowiekiem, czyli podejścia interdyscyplinarnego i multikompetencyjnego
 • Budowy własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u swoich klientów
 • Rozpoznawania postawy osoby coachowanej i dostosowywania własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
 • Umiejętności rozpoznawania dylematów klienta i przeformułowywania ich na cele rozwojowe
 • Motywowania i mobilizowania klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
 • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań i wartości klienta oraz pracy z ich zmianą w kierunku realizacji postawionych celów
 • Life & business coachingu z uwzględnieniem aspektów duchowości oraz podejścia holistycznego (całościowej koncepcji człowieka)
 • Używania narzędzi i technik z zakresu business i life coachingu
 • Projektowania przebiegu sesji coachingowych na potrzeby klienta coachingu
 • Uczestnicy zostaną wyszkoleni w zakresie samodzielnego budowania i projektowania przebiegu sesji coachingowych oraz skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych

Efekt – certyfikacja

Certyfikowany Coach Kognitywny – Soul, Life & Business

Efektem będzie uzyskanie tytułu Certyfikowanego Coacha Kognitywnego w wyniku ukończenia akredytowanego programu szkoleniowego na poziomie Practitioner EQA EMCC
przyznanego pierwszemu programowi polskiemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń biznesowych i edukacyjnych w oparciu o nowoczesną, światową wiedzę edukacyjną i coachingową.

Certyfikat zostanie przyznany w wyniku zaliczenia całości kursu oraz egzaminu praktycznego i teoretycznego. Egzamin teoretyczny będzie przebiegał w formie testu sprawdzającego.

Końcowy egzamin praktyczny będzie polegał na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji coachingowej online z rzeczywistym klientem coachingu i przesłania nagrania (czas sesji ok. 30 minut). Po przeanalizowaniu sesji uczestnik otrzyma informację zwrotną dotyczącą zaprezentowanej sesji. Celem informacji zwrotnej jest wskazanie mocnych stron coacha oraz obszarów rozwoju.

Metoda

Interaktywne warsztaty

Kurs będzie prowadzony metodą serii 30 interaktywnych, trzygodzinnych spotkań online z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych. Piętnaście z trzydziestu spotkań będzie zakończonych obowiązkowymi zadaniami domowymi, w czasie których uczestnik przećwiczy odpowiednie partie materiału i techniki.

Każda partia materiału szkoleniowego zostanie zaprezentowana również w formie narzędzia coachingowego. W ten sposób uczestnik zapozna się i przećwiczy ponad 20 narzędzi pracy do pracy coachingowej.

Uczestnicy otrzymają również zestaw narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych (książki i szkolenie online).

W czasie kursu Uczestnicy odbędą również  sześć sesji superwizji grupowej online. Każda sesja superwizji trwa 3 godziny zegarowe. Będzie to czas na wyjaśnianie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania do poznanego materiału.

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Certyfikowany Coach Kognitywny

Tydzień pierwszy (5 sesji)

Certyfikowany Coach Kognitywny

I Sesja (3h) Definicja coachingu i kontrakt

 • Kontrakt grupowy i omówienie zasad pracy
 • Definicja coachingu na tle innych metod
 • Sesja kontraktowa w coachingu
  • Coaching jako metoda – pojęcie i zakres coachingu na tle innych metod edukacji
  • Przed coachingiem. Kod etyki. Pierwsza Sesja kontraktowa
  • Co zawiera kontrakt? Jak go zawierać?
  • Typowy przebieg sesji coachingwej face to face i online
 • Matryca Edukacyjna jako model identyfikacji potrzeb edukacyjnych i zakresu działania
 • Zadanie domowe: Wykonanie Matrycy edukacyjnej

II Sesja (3h) Indywiduacja, czyli różnicowanie osobiste oraz proces wglądu

 • Na czym polega kognitywistyczne podejście do coachingu?
  • Neurodydaktyka i neuroplastyczność mózgu
 • Parametry i wartości związane z rolą coacha
 • Czym jest proces indywiduacji, czyli jednostka na tle grupy?
 • Koncepcja rannego uzdrowiciela C.G. Junga i jej znaczenia dla pracy z ludźmi
  • Lista tematów trudnych w coachingu
  • Mechanizmy obronne osobowości. W jaki sposób wspierają, w jaki sposób ograniczają?
 • Zadanie domowe: Praca indywidualna dotycząca roli coacha – autoprezentacja

III Sesja (3 h) Przeniesie i przeciwprzeniesienie

 • Zjawisko przeniesienia. Czym jest i z czego wynika?
  • Zregresowane potrzeby w relacjach osób dorosłych
  • Role transakcyjne odgrywane przez całe życie
  • Wewnętrzne dziecko i pragnienie opieki ze strony dorosłych
  • Role dojrzałe – dorosły i rodzic. Zakres roli i jej oddziaływanie na postawy
 • Przeciwprzeniesie – reakcja coacha, (menedżera, zwierzchnika) na potrzeby klienta
 • Jak zarządzać przeniesieniem?
 • Jak chronić się przed przeciwprzeniesieniem?
 • Zadanie domowe: Lista osób znaczących i ich rola w rozwoju osobistym

IV Sesja (3h)  Percepcja i osobista mapa sytuacji

 • Znaczenie osobistej mapy percepcyjnej człowieka
 • Złudzenie mapy i zniekształcenie poznawcze
  • Rodzaje zniekształceń poznawczych
  • Jak radzić sobie z nieuniknionymi zniekształceniami poznawczymi?
 • Znaczenie roli społecznej i mechanizmy jej nieświadomego definiowania przez klienta
 • Mapa percepcyjna a relacje
  • Relacje jako współdziałanie lub konfliktowanie ról
 • Subiektywna Mapa Sytuacji (SMS) i jej znaczenie w rozwoju klienta
 • Zadanie domowe: Wykonanie SMS dla wybranego celu

V Sesja (3h)  Cele i efekty

 • Zasady ustalania trafnych celów
 • Różnica między celem i efektem
 • Coachingowa ekologia celu
  • Miary celów, czyli jak trafnie dobierać zasoby do zamiarów?
  • Rodzaje miar
 • Zasoby i ich identyfikacja na poziomie celu
 • Tworzenie ścieżki zmiany od celu do efektu
 • Zadanie domowe: Ustalenie celu i efektu dla wybranego projektu

Tydzień drugi (5 sesji)

Certyfikowany Coach Kognitywny

VI Sesja (3 ) Diagram Kaoru Ishikawy i projektowanie działań

 • Diagram celu i efektu jako podstawowe narzędzie kontroli projektu
 • Rodzaje diagramów i ich zastosowanie praktyczne
 • Planowanie przez cofanie
 • Budowa podstawowego diagramu jako sekwencja etapów osadzonych w czasie
 • Szacowanie ryzyka w projekcie z wykorzystaniem diagramu
 • Zadanie domowe: Stworzenie diagramu dla wybranego celu i efektu

VII Sesja (3h) Komunikacja zewnętrzna w coachingu, czyli odbiór bodźca

 • Komunikacja jako gra pomyłek
 • Pierwsza pętla indukcyjna: od nadawcy do odbiorcy
 • Błędy percepcyjne a przekłamania komunikacyjne
  • Czym są kanały komunikacyjne i percepcyjne oraz jak je wykorzystujemy?
  • Jak się komunikować trafnie i skutecznie?
 • Komunikacja i mikrokomunikacja – najnowsze odkrycia
 • Kalibrowanie zachowań klienta coachingu – wykorzystanie mikrokomunikacji
  • Rozpoznawanie modalności, którymi posługuje się klient
 • Raport psychologiczny, czyli dopasowanie do klienta
  • Techniki dostrojenia i aktywnego słuchania

VIII Sesja (3h) Komunikacja wewnętrzna, czyli przetwarzanie informacji

 • Pojęcie instalacji werbalnej
 • Druga pętla indukcyjna, czyli jak działają instalacje werbalne: od usłyszanego komunikatu do reakcji psychofizycznej
 • Asocjacja i dysocjacja – kluczowe mechanizmy komunikacji wewnętrznej
 • Komunikacja nieoczywista: synchroniczność, manifestacja, sen, sen na jawie (wizja), prekognicja
 • Wzorzec – adaptacja – traf i zmiana, cztery postawy wobec rozwoju osobistego
 • Wygaszenie komunikacji wewnętrznej (wewnętrznego krytyka) – modele, ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Wykonanie ćwiczenia wzorzec – adaptacja

IX Sesja (3h) Komunikacja werbalna i jej znaczenie w relacji

 • Supozycje i presupozycje – ich rozumienie i zastosowanie
 • Znacznie nominacji w porozumiewaniu
  • Pułapki nominalizacji
  • Jak wychodzić z pułapek lingwistycznych?
 • Modalności, w których klient się porozumiewa a typy wypowiedzi
 • Rama celu i rama problemu i jej reprezentacje w wypowiedziach
 • Siła woli jako element wzbudzający motywację
  • Co wzmacnia siłę woli?
  • Co osłabia siłę woli?
  • Jak podbudowywać czynnik wolicjonalne?
 • Zadanie domowe: Czynniki wolicjonalne

X Sesja (3h) Pytania caochingowe i feed back

 • Pytania w coachingu oraz ich znaczenie w prowadzeniu sesji
  • Rodzaje pytań
  • Pytania „mocne” i pytania „graniczne”
  • Zasady feedbacku w coachingu
 • Język progresywny i wypowiedzi proaktywne
 • Komunikat „Ja” i jego zastosowanie
 • Język E-prime
 • Zadania domowe, działanie „w ciemno”, eksperymenty, próby i błędy
 • Zadanie domowe: Zastosowania pytania granicznego

Tydzień trzeci (5 sesji)

Certyfikowany Coach Kognitywny

XI Sesja (3h) Kontrsugestywność i proaktywność

 • Czym jest kontrsugestywność i proaktywność?
 • Tendencje osobowości jako software naszej osobowości
 • Trzecia pętla indukcyjna: Sprzężenie zwrotne, czyli komunikacja w świecie iluzji i narracji
  • Neurofizjologiczne i emocjonalne skutki sprzęgania się z przeszłością i przyszłością
 • Zastosowanie Generatora Spójności – wypracowanie postawy spójności, rola obserwatora
 • Zasada pacingu, w kontekście tendencji osobowościowych i modalności czyli podążanie za klientem
 • Zadanie domowe: Przećwiczenie generatora spójności

XII Sesja (3h) Osobowość w świetle badań

 • Złota Piątka, czyli osobowość w świetle badań
  • Jaką wykazujesz się tendencją?
  • Jaką tendencją wykazuje się twój klient?
  • Na czym polega dostosowanie komunikacyjne w kontekście typów osobowości?
 • Tendencje osobowościowe, jak je wychwytywać?
 • Praca z tendencjami
  • Od pacingu, czyli dostosowania do leadingu
  • Jak budować skuteczny komunikat z wykorzystaniem tendencji osobowościowych?
 • Zadanie domowe: Indywidualny test osobowości

XIII Sesja (3h). Rodzaje rzeczywistości

 • Koncepcja prof. P. Vatzlawicka – Rodzaje rzeczywistości
  • Rzeczywistość Pierwszego i Drugiego stopnia
  • Rodzaje uwagi – Pierwsza i Druga Uwaga
  • Od uważności do roli obserwatora
 • Świadomość i nieświadomość jednostki oraz proces samoświadomości
 • Proces psychologiczny i jego znaczenie dla doświadczanej zmiany
 • Pięć kroków do samoświadomości
 • Zadanie domowe: Zasobność w pięciu krokach samoświadomości

XIV Sesja (3h) Góra lodowa – model interdyscyplinarny

 • Poziomy Góry Lodowej – rozwój i znacznie koncepcji
 • Podstawowy model pracy z wykorzystaniem Góry Lodowej
  • Inne wykorzystanie modelu
 • Ciemny blok i zahamowanie rozwoju
  • Jasność, przestrzeń i przepływ wartości i zasobów w obrębie Góry Lodowej
  • Fałszywe założenia work-life balance
 • Zadanie domowe: Skanowanie przy pomocy Góry Lodowej

XV Sesja (3h) Zaawansowany model pracy z wykorzystaniem Góry Lodowej

 • Praca na dwóch rolach społecznych z użyciem Góry Lodowej
 • Praca na trzech rolach społecznych – współzależnych
  • Usuwania „ciemnego bloku”
  • Integracja zasobów – jasność i przestrzeń w polu zmiany
 • Od analizy sytuacji wyjściowej do określania stanu docelowego
 • Zadanie domowe: Góra Lodowa z użyciem trzech ról

Tydzień czwarty (5 sesji)

Certyfikowany Coach Kognitywny

XVI Sesja (3h) Apel, życzenia i żądania – odpowiedź na apel

 • Jak odczytywać znaczenie komunikatu?
 • Praca na komunikacie zewnętrznym
  • Słyszę komunikat, co on znaczy?
  • Jak go interpretować?
  • Odpowiedź na apel
 • Praca na komunikacie wewnętrznym
  • Wypowiadam własne przekonanie, co ono oznacza?
  • Jaką sugeruje aktywność lub bierność z mojej strony?
  • Odpowiedź na apel wewnętrzny
 • Apel jako wyraz stanowiska oraz jako sugestia/instalacja
 • Świadoma odpowiedź na apel
 • Zadanie domowe: Odpowiedź na apel

XVII Sesja (3h) Przekonania jako software osobowości

 • Czym są przekonania?
  • Jak odróżnić przekonania od stwierdzeń i reakcji psychofizycznych?
 • Pakietowy system przekonań i jego konsekwencje
 • Atraktory, fraktale i zworniki, czyli przekonania kontrolujące system operacyjny człowieka
  • Jak rozpoznać fraktal?
  • Jak rozpoznać atraktor?
  • Jak zmieniać i aktywnie przekształcać wiodące przekonania?
 • Od uświadomienia sobie bloków wewnętrznych do rekonfiguracji systemu
  • Bloki przekonań, pakiety i kiście współzależnych myśli
  • Od zmiany fraktala do zmiany sytemu
  • Wygaszenie i podmienianie atraktorów
 • Zadanie domowe: Identyfikacja atraktorów i fraktali

XVIII Sesja (3h) Praca z przekonaniami – pytania uchylające

 • Rodzaje pytań i reakcji w odpowiedzi na przekonania hamujące
 • Jak rozpoznawać przekonania blokujące lub hamujące?
 • Uchylenie przekonania blokującego z wykorzystaniem pytań
  • Pytanie kluczowe w uchylaniu przekonań
  • Rodzaje pytań uzupełniających
 • Model „work” Byron Katie – główne założenia
 • Zastosowanie modelu „work”
 • Zadanie domowe: Zastosowanie i przećwiczenie modelu „work”

XIX Sesja (3h) Praca z przekonaniami – archetypy

 • Archetypy jako cegły systemu pojęciowego człowieka
 • Koncepcja cienia jako przestrzeń wypartych treści
  • Od rozpoznania treści cienia do integracja cienia
  • Lustra jako projekcje cienia
  • Od projekcji osobistych traum do wglądu
 • Syndrom Davy’ego Jonesa jako emanacja cienia
 • Wygaszenie syndromu Davy’ego Jonesa
 • Integracja cienia – model pracy
 • Zadanie domowe: Identyfikacja oraz integracja cienia

XX Sesja (3h) Praca z przekonaniami. Model Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)

 • Założenia prof. Maxie C. Maultsby’ego i efekt badań klinicznych
 • Skaner przekonań jako zestaw pytań kontrolnych
 • Debata pomiędzy przekonaniami ograniczającymi a podejściem funkcjonalnym (zdrowym)
  • Kreowanie nowego przekonania
  • Wychwycenie kluczowych mechanizmów (atraktor i fraktal)
 • Wzmocnienie nowego przekonania – powtórny skaner przekonania
 • Zakotwiczenie zdrowego przekonania – neuroplastyczna zmiana
 • Zadanie domowe: Skaner i debata

Tydzień piąty (5 sesji)

Certyfikowany Coach Kognitywny

XXI Sesja (3h)  Udziałowcy projektu

 • Uczestnictwo w projekcie – osoby i ich kompetencje jako zasoby
 • Pojęcie udziałowców projektu
  • Znaczenie postaw i potrzeb indywidualnych dla powodzenia projektu/celu
 • Rodzaje udziałowców projektu
 • Filary projektu, czyli uwzględnienie potrzeb i korzyści udziałowców w realizacji celu
 • Potrzeby i korzyści w realizacji zadań z uwzględnieniem osób uczestniczących w projekcie
  • Realizacja oczekiwań
  • Przewyższenie oczekiwań
  • Stworzenie (uświadomienie) nowych potrzeb
 • Zadanie domowe: Identyfikacja udziałowców w wybranym projekcie
 • Zadanie domowe 2: Potrzeby i korzyści udziałowców projektu

XXII Sesja (3h) Praca z relacjami. System jako uczestnik relacji

 • Identyfikacja różnych postaw (pozycji) w relacji
 • Określnie zasobów wynikających z pozycji oraz przekonań i nastawień
 • Eksplorowanie czterech pozycji percepcyjnych
  • Czwarta pozycja systemu jako obiektywizacja sytuacji relacyjnej
  • Piąta pozycja – scalenie i dystans
 • Tworzenie meta pozycji do implementowanych zmian
 • Podjęcie nowej aktywności w relacji na podbudowie nowych wniosków
 • Zadanie domowe: Praca z relacją

XXIII Sesja (3h) Praca z relacjami. Buduj mosty zamiast negocjować konflikty

 • Most wartości jako stymulowanie relacji w kierunku współdziałania
 • Przeramowanie przekonań ograniczających w czasie pracy z mostem
 • Zmiana wzorca w ciele jako praca z przekonaniami uwewnętrznionymi w postaci reakcji psychofizycznej
  • Praca z wzorcem w ciele
  • Zmiana wzorca w ciele
 • Raca z dylematem jako rozważenie różnych opcji
  • Opcje i pozycje w rozważanym dylemacie
 • Zadanie domowe: Most wartości
 • Zadanie domowe 2: Praca z dylematem

XXIV Sesja (3h) Metody integracji zasobów. Auto autorytet

 • Rodzaje zasobów oraz ich identyfikacja
 • Określenie dylematu i obszaru niezasobności w procesie integracji
  • Pierwszy etap integracji: wykorzystanie metafory
  • Drugi etap; wykorzystanie autorytetu
  • Trzeci etap wykorzystanie własnych doświadczeń
 • Tworzenie auto autorytetu – integracja zasobów
 • Zadanie domowe: Integracja zasobów

XXV Sesja (3h) Metody Integracji zasobów. Matryca aktywności

 • Rodzaje aktywności w podjętym działaniu
 • Typy aktywności a spodziewane rezultaty
 • Budowa matrycy
 • Pozycje w matrycy i ich znaczenie
  • Przeprowadzenie matrycy z klientem coachingu jako modelu zmiany
  • Przeprowadzenie matrycy jako modelu integracji zasobów
 •  Zadanie domowe: Wykonanie Matrycy aktywności w kontekście wybranego celu

Tydzień szósty (5 sesji)

Certyfikowany Coach Kognitywny

XXVI Sesja (3h) Wieloosobowość i talent

 • Wieloosobowość jako koncepcja osobistej różnorodności
 • Rodzaje osobowości oraz ich multiplikacja
  • Indywidulany test wieloosobowości
 • Talent i jego odkrywanie
  • Test talentów – identyfikacja talentów
 • Podjęcie aktywności w oparciu o talenty
  • Dlaczego wykorzystanie talentów sprzyja sukcesowi?
  • Talent jako osobisty zasób
  • Aktywności i role w oparciu o talenty (sportowiec, artysta, designer, i inne)
  • jak przenieść osobiste kompetencje do sfery społecznej?
 • Zadanie domowe: Identyfikacja osobistych talentów

XXVII Sesja (3h) Pojęcie szczęścia w psychologii pozytywnej i life coachingu

 • Koncepcja szczęścia a cele life coachingu
 • Podejście do szczęścia w psychologii pozytywnej
 • Koncepcja i zbiór zasad prof. Tal Ben-Shahara
  • Model STO (Sens, Talent, Optymizm)
  • Model gratyfikacji
  • Sposób komunikowania własnych potrzeb
 • Stan flow (przepływ) odkrycia prof. M. Csikszentmihalyi
  • Siła motywacji wewnętrznej a lingwistyka autosugestii
 • Praktyczny model uruchamiania zmiany w kierunku szczęścia
 • Zadanie domowe: Wykorzystanie modelu STO w praktyce

XXVIII Sesja (3h) Dobrostan jako cel rozwoju

 • Zasady, którymi kierują się szczęściarze wg. Modelu prof. R.Wisemana
  • Dziesięć zasad człowiek szczęśliwego
  • Praktyka szczęścia wg. Szczęściarzy
 • Teoria i szczęścia i teoria dobrostanu prof. M.Seligmana
  • Czym jest dobrostan?
  • Obszary dobrostanu
  • Jak osiągać dobrostan?
  • Model pracy z teorią dobrostanu
 • Autoreintepretacja osobistego powadzenia jako klucz do szczęścia i doświadczenia zasobności
 • Zdanie domowe: Praca z osobistym dobrostanem

XXIX Sesja (3h) Kreatywność w coachingu

 • Kreatywność jest w istocie synonimem coachingu
 • Jak pobudzać kreatywność?
 • Czym jest postawa twórcza i kreatywna?
 • Skuteczne modele kreatywne – naśladowanie, podpatrywanie, powtarzanie
 • Budowanie skutecznych model twórczych
 • Sztuka jako aktywność rozwojowa.
  • Wykorzystanie sztuki w coachingu
  • Plastyka i coaching
  • Muzyka i coaching
  • Teatr i coaching
  • Literatura i coaching
 • Zadanie domowe: Wykorzystanie wybranej dyscypliny sztuki w projekcie

XXX Sesja (3h) Kreatywność w coachingu

 • Wybrane techniki kreatywne skuteczne w coachingu
  • Skojarzenia i asocjacje
  • Chińska encyklopedia
  • Gry coachingowe oraz ich praktyczne zastosowanie
 • Nowa lista kreatywna wg. Modelu A. Osborne’a
 • Metoda kreatywna wg. W. Disney’a
 • Łączenie kropek, czyli synergia w odejściu do nowych zagadnień
 • Zadanie domowe: Zastosowanie metody wg. W. Disney’a wobec wybranego tematu
 • Zadanie domowe 2: List do siebie, podsumowanie procesu

Egzamin

Certyfikowany Coach Kognitywny

 • Egzamin – część teoretyczna test online
 • Egzamin praktyczny – sesja online z klientem trwająca ok.30 minut, obserwowana przez egzaminatora, który następnie udziela feedbacku ( całość egzaminu ok. 1 godziny zegarowej)

Podsumowanie

Certyfikowany Coach Kognitywny

Uczestnicy odbędą 31 spotkań online o charterze wiedzowym i warsztatowym, w czasie których poznają teorie i narzędzia oraz modele pracy coachingowej z klientami = łącznie 93 godzin zegarowych (31 x 3 h)

Uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonają min. 30 zadań domowych = 60 godzin zegarowych pracy własnej.

Zadaniem uczestnika będzie przedstawienie jednej sesji coachingowej trwającej ok. 30 minut z przeprowadzonych własnych sesji treningowych online z dowolnym uczestnikiem np. członkiem rodziny.

Egzamin teoretyczny będzie trwał 2 godziny zegarowe

Egzamin praktyczny ok. 1 godziny zegarowej

Łącznie cały kurs na jednego uczestnika zajmie 157 godzin zegarowych = 209 godziny szkoleniowe
Zapisy na szkolenie

Certyfikowany Coach Kognitywny

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie  Chcę otrzymać fakturę VAT  Call Now Button+48 667 951 750