Certyfikowany Coach Kognitywny

Edycja Online

Edycja Jesień 2024

 • 1 tydzień: 7-11 października 2024 w godzinach 18.00 – 21.00
 • 2 tydzień: 14-18 października 2024 w godzinach 18.00 – 21.00
 • 3 tydzień: 4-8 listopada 2024 w godzinach 18.00 – 21.00
 • 4 tydzień: 11-15 listopada 2024 w godzinach 18.00 – 21.00
 • 5 tydzień: 25-29 listopada 2024 w godzinach 18.00 – 21.00
 • 6 tydzień: 2-6 grudnia 2024 w godzinach 18.00 – 21.00

Cena: 11 990 zł brutto

Zastrzegamy prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezebrania odpowiedniej grupy uczestników.

Zapisz się / Rezerwuj miejscePowiadom mnie o nowym terminie

Opis szkolenia

Szczegółowe informacje na temat kursu „Certyfikowany Coach Kognitywny”

Zawodowy Kurs Certyfikowany Coach Kognitywny online w Instytucie to zaawansowany program łączący praktyczną skuteczność z najnowszą wiedzą kognitywistyczną.

Instytut Kognitywistyki, jako jeden z nielicznych w Polsce, prezentuje szeroką ofertę szkoleń opartych na praktyce i dowodach naukowych. Obejmujemy swoimi zainteresowaniami zarówno osobisty rozwój jednostki, jak i mentoring, coaching, tutoring, aż po pracę z grupą, trening kreatywny, psychologię transpersonalną. Są to programy pionierskie i nowatorskie na polskim rynku.

Szereg firm szkoleniowych i szkół odwołuje się lub wykorzystuje programy stworzone przez Macieja Bennewicza oraz Instytut Kognitywistyki. Programy te stanowią także element kształcenia coachingowego na studiach podyplomowych.

Dlaczego kognitywistyka?

Wysokie kompetencje rodzą się z konglomeratu teorii i praktyki.

Podejście kognitywistyczne jest podejściem  interdyscyplinarnym. Techniki coachingowe, mające podłoże behawioralno-poznawcze uruchamiają neuroplastyczność mózgu. Uznawane są obecnie w światowej psychologii za najbardziej efektywne w rozwoju osobistym oraz w treningu zaawansowanych kompetencji.

Spójny program opracowany został na bazie 22-letniej praktyki pracy edukacyjnej w biznesie oraz 33-letniej praktyki pracy w obszarach terapii i edukacji przez Macieja Bennewicza, autora ponad 20 publikacji i książek z dziedziny coachingu, mentoringu oraz rozwoju osobistego,
a także Psychologii Doświadczeń Subiektywnych.

 • Uczestnik pozna ponad 40 wszechstronnych ćwiczeń, modeli coachnigowych oraz technik,
  o praktycznym znaczeniu.
 • Posiądzie konieczną wiedzę tworzącą racjonalną argumentację oraz podbudowę do opanowania technik coachingowych.
 • Uczestnik będzie mógł brać udział, a następnie wielokrotnie odtwarzać 3 godzinne szkolenia online prezentujące wiedzę i ćwiczenia (narzędzia coachingowe)
 • Uczestnik otrzyma „Podręcznik Coaching i mentoring w praktyce” Macieja Bennewicza stosowany także na uczelniach. Nowe rozszerzone wydanie uwzględnia najnowsze trendy w edukacji dorosłych a także książki: „Coaching. Złote zasady” autorstwa Macieja Bennewicza oraz „Coaching. Zestaw narzędzi” autorstwa Macieja Bennewicza i Anny Jera

Uniwersalność kursu

Wiele osób poszukuje odpowiedzi na pytania o sens pracy, o przyszłość związku, wychowanie dzieci, wybór postawy: „być czy mieć” oraz na setki innych pytań dotyczących pracy, kariery, prowadzenia biznesu, zarządzania, wychowania dzieci, relacji oraz życia osobistego. Są to potencjalni klienci coachingu, który uwzględnia trzy ważne aspekty – soul, life & business.

Częstokroć pozostajemy z pytaniami egzystencjalnymi sami – dlatego coaching staje się coraz częściej przestrzenią rozwoju osobistego a nie tylko zawodowego. Coaching oparty o naszą metodę – Psychologię Doświadczeń Subiektywnych (PSYCHOLOGY OF SUBJECTIVE EXEPERIENCES) mobilizuje rozwój jednostki, pomaga odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące wartości w życiu codziennym, mobilizuje potencjał człowieka, lecz przede wszystkim proponuje narzędzia prowadzące do skutecznej zmiany osobistej – do poprawy jakości życia.

Łączny czas trwania

179 godzin dydaktycznych łącznie, w tym:

 • 30 modułów realizowanych na żywo w godz. 18:00 – 21:15 od poniedziałku do piątku – łącznie 120 godzin dydaktycznych w 30 spotkaniach;

 • 16 zadań domowych (na każde zadanie ok. 90 min., czyli – 32 h dydaktycznych)

 • 14 nagrań materiałów wiedzowych (23 godziny dydaktyczne w sumie)

 • egzamin teoretyczny 90 minut (2 godziny dydaktyczne)
 • egzamin praktyczny 90 minut (30 min. sesja z klientem oraz 1 godz. na analizę i wypełnienie karty autofeedbecku – 2 godziny dydaktyczne)

Szczegóły szkolenia

Certyfikowany Coach Kognitywny

Korzyści

Certyfikowany Coach Kognitywny

Rezultaty jakie osiągnie uczestnik w ramach kursu

 • Zdolność do wykazania się praktycznymi umiejętnościami na najwyższym poziomie w zawodzie coacha
 • Gotowość podjęcia samodzielnej aktywności coachingowej w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego w obszarach business i life coachingu
 • Wzmocnienie kompetencji osobistych poprzez opanowanie usystematyzowanego materiału
 • Znajomość praktyczna technik i ćwiczeń do wykorzystania w celu rozwijania potencjału osobistego klientów oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników i personelu zarządzającego w firmie
 • Zdolność analizowania sytuacji i zastosowania takich umiejętności (popartych wiedzą i doświadczeniem), które w najbardziej adekwatny sposób mogą być użyteczne w coachingu
 • Inspirowanie i zarządzanie procesem coachingowym aż do uzyskania przez coachee korzystnego rezultatu

Uczestnik uzyska kompetencje w zakresie:

 • Praktyki w stosowaniu narzędzi kognitywnych w pracy z drugim człowiekiem, czyli podejścia interdyscyplinarnego i multikompetencyjnego
 • Budowy własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych
  u swoich klientów
 • Rozpoznawania postawy osoby coachowanej i dostosowywania własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
 • Umiejętności rozpoznawania dylematów klienta i przeformułowywania ich na cele rozwojowe
 • Motywowania i mobilizowania klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
 • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań i wartości klienta oraz pracy z ich zmianą w kierunku realizacji postawionych celów
 • Life & business coachingu z uwzględnieniem aspektów duchowości oraz podejścia holistycznego (całościowej koncepcji człowieka)
 • Używania narzędzi i technik z zakresu business i life coachingu
 • Projektowania przebiegu sesji coachingowych na potrzeby klienta coachingu
 • Uczestnicy zostaną wyszkoleni w zakresie samodzielnego budowania i projektowania przebiegu sesji coachingowych oraz skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych

Efekt – certyfikacja

Certyfikowany Coach Kognitywny – Soul, Life & Business

Uczestnik otrzymuje certyfikat po spełnieniu dwóch kryteriów:

 • zaliczeniu testu wielokrotnego wyboru (online)
 • wgraniu na swoim koncie na naszej platformie nagrania z sesji z klientem trwającej ok. 30 minut, która następnie podlega samoocenie Uczestnika poprzez uzupełnienie karty autofeedbecku (całość egzaminu ok. 3 godziny zegarowe)

Metoda

Interaktywne warsztaty

Kurs będzie prowadzony metodą 24 interaktywnych, trzygodzinnych spotkań online
z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych. W trakcie spotkań online Uczestnik przećwiczy poznany materiał w podgrupach (w parch lub trójkach) w wirtualnych pokojach. Wszystkie spotkania będą zakończone obowiązkowymi zadaniami domowymi, w czasie których Uczestnik przećwiczy odpowiednie partie materiału
i techniki.

Każda partia materiału szkoleniowego jest osadzona w praktycznym narzędziu coachingowym. W ten sposób uczestnik zapozna się z ponad 40 narzędziami do pracy coachingowej, gdzie większość z nich zostanie przećwiczona.

Uczestnicy otrzymają również zestaw narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych (książki, prezentacja pdf, nagranie ze szkolenia online – dostępne na naszej platformie po zalogowaniu).

W czasie kursu Uczestnicy odbędą również sześć sesji superwizji grupowej online. Każda sesja superwizji trwa 3 godziny zegarowe. Będzie to czas na wyjaśnianie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania do poznanego materiału.

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Certyfikowany Coach Kognitywny

Poszczególne elementy wiedzowe i warsztatowe w toku procesu edukacyjnego i grupowego mogą ulec zmianie lub modyfikacji. Wykładowcy – superwizorzy prowadzący zajęcia zawsze podążają za procesem indywidulanym i grupowym. Oznacza to, że ważniejsze niż sztywne, formalne założenia programowe jest to, co aktualnie przeżywają i czego doświadczają członkowie grupy oraz grupa jako całość. W związku z tym niektóre elementy wykładowe i warsztatowe mogą być zmieniane, podkreślane, poszerzane lub pogłębiane
a inne zmniejszane ze względu na żywą tkankę psychologiczną i społeczną procesu edukacyjnego. Możliwa jest również zmiana kolejności następowania modułów.
Proces edukacyjny do którego zapraszani są uczestnicy to również proces rozwojowy, psychologiczny i duchowy. Dlatego każdy kurs przebiega nieco inaczej, gdyż każda grupa doświadcza procesu w inny sposób oraz inne potrzeby akcentuje. Podobnie poszczególni Uczestnicy kursu.

Tydzień pierwszy (5 sesji)

Certyfikowany Coach Kognitywny

1 Sesja (3h) Definicja coachingu i kontrakt

 • Kontrakt grupowy i omówienie zasad pracy
 • Definicja coachingu na tle innych metod
 • Sesja kontraktowa w coachingu
  • Coaching jako metoda – pojęcie i zakres coachingu na tle innych metod edukacji
  • Przed coachingiem. Kod etyki. Pierwsza Sesja kontraktowa
  • Co zawiera kontrakt? Jak go zawierać?
  • Typowy przebieg sesji coachingowej face to face i online
 • Matryca Edukacyjna jako model identyfikacji potrzeb edukacyjnych i zakresu działania
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Matryca edukacyjnaomówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Wykonanie osobistej Matrycy edukacyjnej

2 Sesja (3h) Kognitywistyczne podejście do coachingu

 • Na czym polega kognitywistyczne podejście do coachingu?
  • Neurodydaktyka i neuroplastyczność mózgu
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Kognitywistyka – omówienie ćwiczenia
 • Parametry i wartości związane z rolą coacha
 • Lista tematów trudnych w coachingu
  • Mechanizmy obronne osobowości. W jaki sposób wspierają, w jaki sposób ograniczają?
 • Zadanie domowe: Praca indywidualna dotycząca roli coacha – autoprezentacja

3 Sesja (3 h) Zasady coachingu

 • Zasady kanoniczne w coachingu
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach: 7 zasad coachingu – omówienie ćwiczenia
 • Asocjacje i dysocjacje w pracy z klientem – kluczowe mechanizmy komunikacji wewnętrznej
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe: Diabelski młyn ­- omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Gdzie jestem, dokąd zmierzam?

4 Sesja (3h) Percepcja i osobista mapa sytuacji

 • Znaczenie osobistej mapy percepcyjnej człowieka
 • Złudzenia wynikające z mapy i zniekształcenie poznawcze
  • Rodzaje zniekształceń poznawczych
  • Jak radzić sobie z nieuniknionymi zniekształceniami poznawczymi?
 • Znaczenie roli społecznej i mechanizmy jej nieświadomego definiowania przez klienta
 • Mapa percepcyjna a relacje
  • Relacje jako współdziałanie lub konfliktowanie ról
 • Subiektywna Mapa Sytuacji (SMS) i jej znaczenie w rozwoju klienta
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): SMS
 • Zadanie domowe: Wykonanie osobistej SMS dla wybranego celu

5 Sesja (3h) Przeniesie i przeciwprzeniesienie

 • Zjawisko przeniesienia. Czym jest i z czego wynika?
  • Zregresowane potrzeby w relacjach osób dorosłych
  • Role transakcyjne odgrywane przez całe życie
  • Wewnętrzne dziecko i pragnienie opieki ze strony dorosłych
  • Role dojrzałe – dorosły i rodzic. Zakres roli i jej oddziaływanie na postawy
 • Przeciwprzeniesie – reakcja coacha, menedżera, zwierzchnika na potrzeby klienta
 • Jak zarządzać przeniesieniem?
 • Jak chronić się przed przeciwprzeniesieniem?
 • Zadanie domowe: Lista osób znaczących i ich rola w rozwoju osobistym

Tydzień drugi (5 sesji)

Certyfikowany Coach Kognitywny

6 Sesja (3h) Cele i efekty

 • Krótkie podsumowanie poprzednich modułów i ćwiczeń
 • Zasady ustalania trafnych celów
 • Różnica między celem i efektem
 • Coachingowa ekologia celu
 • Kolejne kroki w drodze od celu do efektu
 • Zasobność i bilans zasobów
 • Siła nośna – kręgosłup projektu – synergia działań
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Cel/efekt – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Wykonanie modelu Cel/efekt dla wybranego celu osobistego

7 Sesja (3h) Miary celów

 • Miary celów, czyli jak trafnie dobierać zasoby do zamiarów?
 • Rodzaje miar
 • Zasoby i ich identyfikacja na poziomie celu
 • SMART w coachingu oraz inne modele
 • Model J. Whitemore w praktyce
  • Od prawidłowego ustalania celów do kluczowych pytań testowych
  • Pętla zerowa – od celu do pewności, że cel zostanie zrealizowany
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Miary Celów – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Wykonanie ćwiczenia Miary celów dla wybranego celu i efektu

8 (3 h) Działania projektowe w coachingu

 • Diagram celu i efektu jako podstawowe narzędzie kontroli projektu
  • Rodzaje diagramów i ich zastosowanie praktyczne
  • Planowanie przez cofanie
  • Szacowanie ryzyka w projekcie z wykorzystaniem diagramu
 • Budowa podstawowego diagramu jako sekwencja etapów osadzonych w czasie
 • Diagramy złożone z wielu celów cząstkowych – diagram w diagramie
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Diagram Ishikawy – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Stworzenie diagramu dla wybranego celu i efektu

9 Sesja (3h) Pierwsza pętla indukcyjna

 • Komunikacja jako gra pomyłek
 • Pierwsza pętla indukcyjna: od nadawcy do odbiorcy
 • Błędy percepcyjne a przekłamania komunikacyjne
  • Czym są kanały percepcyjne oraz jak je wykorzystujemy?
  • Jak się komunikować trafnie i skutecznie? Śledzenie ścieżki komunikatu
 • Dwa neurofizjologiczne systemy napędowe
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Reguła 13 – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Autoakceptacja

10 Sesja (3h) Praca z dylematem

 • Szybkie metody określania celów z użyciem mocnych pytań
 • Praca z dylematem
  • Określenie dylematu – jego przyczyn i kierunków dążenia
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Praca z dylematem ­- omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Praca z dylematem na wybranym celu osobistym

Tydzień trzeci (6 sesji)

Certyfikowany Coach Kognitywny

11 Sesja (3h) Druga pętla indukcyjna

 • Krótkie podsumowanie poprzednich modułów i ćwiczeń
 • Pojęcie sugestii (instalacji) werbalnej
 • Druga pętla indukcyjna, czyli jak działają instalacje werbalne: od usłyszanego komunikatu do reakcji psychofizycznej
  • Kontrsugestywność – proaktywnośc – dwa rodzaje postaw systemowych w relacjach
  • Jak rozmawiać z osobą kontrsugestywną i proaktywną?
 • Ćwiczenie warsztatowe: Dostoswany komunikat – omówienie ćwiczenia
 • Wzorzec, adaptacja, traf i zmiana – cztery postawy wobec rozwoju osobistego
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): WATZ – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Zaproponuj zadania dla osoby kontrsugestywnej

12 Sesja (3h) Siła woli

 • Rama celu i rama problemu i jej reprezentacje w wypowiedziach
 • Ćwiczenie warsztatowe: Zadaj pytanie w ramie celu? – omówienie ćwiczenia
 • Siła woli jako element wzbudzający motywację
  • Co wzmacnia siłę woli?
  • Co osłabia siłę woli?
  • Jak podbudowywać czynnik wolicjonalne?
 • Pytania caochingowe i feed back
  • Pytania w coachingu oraz ich znaczenie w prowadzeniu sesji
  • Rodzaje pytań
  • Pytania „mocne” i pytania „graniczne”
  • Zasady feedbacku w coachingu
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Skuteczny feedback – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Udziel feedbacku coachingowego zgodnie z zasadami

13 Sesja (3h) Trzecia pętla indukcyjna

 • Czym jest kontrsugestywność i proaktywność?
 • Software naszej osobowości
  • Tendencje osobowościowe, jak je wychwytywać?
  • Praca z tendencjami
 • Trzecia pętla indukcyjna: Sprzężenie zwrotne, czyli komunikacja w świecie iluzji i narracji
 • Podejście kaizen – wykorzystanie modelu produktywności w coachingu
 • Kaizen przepływu i kaizen procesu
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Kaizen przepływu – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Indywidualny test osobowości wg. wybranej metody oraz Kaizen procesu

14 Sesja (3h) Rodzaje rzeczywistości

 • Rodzaje rzeczywistości
  • Rzeczywistość Pierwszego i Drugiego stopnia
  • Rodzaje uwagi – Pierwsza i Druga Uwaga
  • Od uważności do roli obserwatora
 • Świadomość i nieświadomość jednostki oraz proces samoświadomości
 • Proces psychologiczny i jego znaczenie dla doświadczanej zmiany
 • Zasady wspierania zasobności coachee – akceptacja, wybór, ruch
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): 5 P – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: ćwiczenia 5 P w odniesieniu do celu indywidualnego

15 Sesja (3h) Dostosowanie:

 • Zaproponuj zadania dla osoby kontrsugestywnej i proaktywnej
 • Ćwiczenie warsztatowe: propozycja zadania po kątem wiodącej postawy – omówienie ćwiczenia
 • Praca jakościowa na przykładzie sukcesu Toyoty
 • Od analizy postawy osobistej do dostosowania
  • Jak budować pacing, czyli dostrojenie i podążanie za klientem?
  • Jak budować raport psychologiczny
 • Wykorzystanie cyklu W. Deminga w coachingu jako element pacingu

Tydzień czwarty (5 sesji )

Certyfikowany Coach Kognitywny

16 Sesja (3h) Góra lodowa – model interdyscyplinarny

 • Krótkie podsumowanie poprzednich modułów i ćwiczeń
 • Poziomy Góry Lodowej – rozwój i znacznie koncepcji
 • Fundamentalny model pracy z wykorzystaniem Góry Lodowej
  • Wszechstronne wykorzystanie modelu
 • Ciemny blok i zahamowanie rozwoju
  • Jasność, przestrzeń i przepływ wartości i zasobów w obrębie Góry Lodowej
  • Fałszywe założenia work-life balance
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Skanowanie w Górze Lodowej – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Skanowanie przy pomocy Góry Lodowej

17 Sesja (3h) Zaawansowany model pracy z wykorzystaniem Góry Lodowej

 • Praca na dwóch rolach społecznych z użyciem Góry Lodowej
 • Praca na trzech rolach społecznych – współzależnych
 • Usuwania „ciemnego bloku”
  • Jak rozpoznać „ciemny blok”?
  • Integracja zasobów – jasność i przestrzeń w polu zmiany
 • Od analizy sytuacji wyjściowej do określania stanu docelowego
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Góra lodowa – trzy role – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Góra Lodowa z użyciem trzech ról

18 Sesja (3h) Przekonania jako software osobowości

 • Od koncepcji wzrostu świadomości do podejścia behawioralno-emotywnego
  • Czy byt kształtuje świadomość czy też jest odwrotnie?
  • Czy poprzez wzrost świadomości można zmienić jakość życia?
 • Czym są przekonania?
  • Jak odróżnić przekonania od stwierdzeń i reakcji psychofizycznych?
  • Pakietowy system przekonań i jego konsekwencje
 • Efekt spoistości poznawczej
 • Od uświadomienia sobie bloków wewnętrznych do rekonfiguracji systemu
  • Bloki przekonań, pakiety i kiście współzależnych myśli
  • Od zmiany zwornika przekonań do zmiany systemu
  • Kiść przekonań jako systemowa całość
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Świątynia Zeusa – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Identyfikacja osobistych przekonań

19 Sesja (3h) Praca z przekonaniami

 • Rodzaje pytań i reakcji w odpowiedzi na przekonania hamujące
 • Jak rozpoznawać przekonania blokujące lub hamujące?
 • Uchylenie przekonania blokującego z wykorzystaniem pytań
  • Pytanie kluczowe w uchylaniu przekonań
  • Rodzaje pytań uzupełniających
  • Ćwiczenie warsztatowe: Uchylenie przekonania
 • Model „work” Byron Katie – główne założenia
 • Zastosowanie modelu „work”
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Model B. Katie – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Zastosowanie i przećwiczenie modelu „work”

20 Sesja (3h) Góra Lodowa w szerokim kontekście

 • Podsumowanie wiedzy nt. Góry Lodowej
 • Kiedy poprzestać na motywacji podstawowej w Górze lodowej?
 • Rola i jej modyfikacja – od stanu docelowego do stanu pożądanego

Tydzień piąty (5 sesji )

Certyfikowany Coach Kognitywny

21 Sesja (3h) Archetyp cienia

 • Krótkie podsumowanie poprzednich modułów i ćwiczeń
 • Samoocena i jej bazowe czynnik
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Samoocena zrównoważona – ­omówienie ćwiczenia
 • Koncepcja cienia jako przestrzeń wypartych treści
  • Od rozpoznania treści cienia do integracji cienia
  • Lustra jako projekcje cienia
  • Od projekcji osobistych traum do wglądu
 • Cztery pytania rozwoju w kontekście cienia
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia 2
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): 4 pytania rozwoju –omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: 4 pytania na co dzień

22 Sesja (3h) Integracja cienia

 • Teoria luster oraz integracja obrazu self & you w relacji
  • Kogo nie widzimy i czego nie widzimy?
  • Co to znaczy „widzieć” kogoś?
  • Dlaczego niekiedy ślepniemy?
  • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Kogo nie widzę? Kogo chcę zobaczyć
 • Integracja cienia – model pracy
  • Jakie czynnik sprzyjają integracji cienia?
  • Jakie czynnik zwiększają cień – karmienie cienia
  • Jak rozpoznać cień?
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Integracja cienia –omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Identyfikacja oraz integracja cienia

23 Sesja (3h) Intencja i samoświadomość

 • Narcyzm i pochodzenie źródła intencji
 • Wyrażenie świadomej intencji
  • Modelowa demonstracja ćwiczenia
  • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Świadoma intencja – omówienie ćwiczenia
 • Rezultat w oparciu o prostotę. Wykorzystanie konceptów taoistycznych
  • Modelowa demonstracja ćwiczenia 2
  • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): PŁOT – omówienie ćwiczenia
 • Model AGH, czyli od akceptacji do twórczego działania
 • Połączenie modelu AGH i Góra Lodowa
  • Modelowa demonstracja ćwiczenia 3
  • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): AGH w Górze Lodowej – omówieni ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Identyfikacja osobistych talentów

24 Sesja (3h) Wieloosobowość i talent (część I)

 • Wieloosobowość jako koncepcja osobistej różnorodności
  • Rodzaje osobowości oraz ich multiplikacja
  • Indywidulany test wieloosobowości – omówienie
 • Talent i jego odkrywanie
 • Test talentów – identyfikacja talentów
  • Podjęcie aktywności w oparciu o talenty
  • Dlaczego wykorzystanie talentów sprzyja sukcesowi?
  • Talent jako osobisty zasób

25 Sesja (3h) Wieloosobowość i talent (część II)

 • Aktywności i role w oparciu o talenty (sportowiec, artysta, designer, i inne)
  • Jak przenieść osobiste kompetencje do sfery społecznej?
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Identyfikacja i punktowe wykorzystanie talentu – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Identyfikacja osobistych talentów

Tydzień szósty (5 sesji )

Certyfikowany Coach Kognitywny

26 Sesja (3h) Life coaching – dążenie do szczęścia (część I)

 • Krótkie podsumowanie poprzednich modułów i ćwiczeń
 • Mylące poglądy na szczęście w świetle nauki
 • Czynnik budujące trwałe poczucie szczęścia.
  • Czym różnią się pechowcy i szczęściarze?
 • Gratyfikacje i model High Hedonic Quality
  • Modelowa demonstracja ćwiczenia
  • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): HHQ w praktyce ­– omówienie ćwiczenia
 • Sens – Talent – Optymizm – najsilniejsza triada motywacyjna
  • Modelowa demonstracja ćwiczenia 2
  • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): STO w praktyce – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: HHQ i STO w odniesieniu do konkretnej sytuacji

27 Sesja (3h) Life coaching – dążenie do szczęścia cz. II

 • Od umysłu inżyniera do umysł architekta
 • Więźniowie paradygmatu – czym jest dogmat a czym paradygmat i jak wpływają na nasze poglądy
  i wzorce?

  • Od Platona do Howkinga – ślepe ścieżki nauki a rozwój
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Przekonaj eksperta, że się myli ­­omówienie ćwiczenia
 • Koncepcja stanu flow
  • ­Czarne i białe flow
  • Test osobistych zdolności do przepływu – omówienie

28 Sesja (3h) Life coaching – dążenie do szczęścia cz. III

 • Teoria dobrostanu
  • Czym jest dobrostan i jak się przejawia?
  • Czynniki tworzące dobrostan
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Dobrostan – omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Identyfikacja dobrostanu

29 Sesja (3h) Soul coaching – dążenie do spójności

 • Znak – znaczący – znaczenie; wykorzystanie analizy lingwistycznej do rozumienia przekazu
  • Proces pierwotny i proces wtórny
  • Mechanizm Obronne Osobowości i ich funkcja w procesie psychologicznym
  • Proces pierwotny i wtórny w modelu Góra Lodowa
 • Strefy poznawcze E. Fromma
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Od strefy niedomyślenia do strefy nieistniejącej – omówienie ćwiczenia
 • Modelowa demonstracja ćwiczenia 2
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): Skąd się bierze wolność? – ­­omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Identyfikacja osobistych zasobów w pracy coacha

30 Sesja (3h) Soul coaching – dążenie do spójności cz. II

 • Główne archetypy i ich wykorzystanie w pracy duchowej
 • Praca z metaforą, czyli przykłady nośne i osobiste w rozwoju człowieka
  • Analiza archetypowa na przykładach
 • Dążenie do osobistej spójności. Model 5S. Od 5P do 5S – połączenie procesu psychologicznego, społecznego i osobistej spójności
 • Modelowa demonstracja wybranego ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach (pokoje wirtualne): 5P i 5S razem – ­­omówienie ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe: Joker – ­­omówienie ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe: Gdzie jestem? Dokąd zmierzam? – ­­omówienie ćwiczenia
 • Zadanie domowe: Planowanie drogi rozwojowej w zawodzie coacha

Egzamin

Certyfikowany Coach Kognitywny

 • Część teoretyczna – test wielokrotnego wyboru (online) (ok. 90 min.)
 • Część praktyczna – nagranie z przeprowadzonej z klientem sesji trwające ok. 30 minut, która następnie podlega samoocenie Uczestnika (całość egzaminu ok. 90 min.). Uczestnik otrzyma kartę auto feedbeck`u na podstawie którego będzie mógł dokonać autoanalizy przeprowadzonej sesji. Autoanaliza w formie pisemnej (online) jest integralna częścią egzaminu praktycznego. Uczestnik zostanie do niej przygotowany, w czasie kolejnych superwizji.

Podsumowanie

Certyfikowany Coach Kognitywny

Uczestnicy odbędą 30 spotkań online o charterze wiedzowym i warsztatowym, w czasie których poznają teorie i narzędzia oraz modele pracy coachingowej z klientami.
Uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonają min. 16 zadań domowych oraz obejrzenia 14 nagrań materiałów wiedzowych (praca własna).

Łącznie cały kurs na jednego uczestnika zajmie 179 godzin dydaktycznych.

Zadaniem uczestnika będzie przedstawienie jednej sesji coachingowej trwającej ok. 30 minut
z przeprowadzonych własnych sesji treningowych online z dowolnym uczestnikiem np. członkiem rodziny.
Egzamin teoretyczny będzie trwał ok. 2 godziny zegarowe
Egzamin praktyczny ok. 1 godziny zegarowej
Zapisy na szkolenie

Certyfikowany Coach Kognitywny

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie