COACHING I KOGNITYWISTYKA: Z jakiego powodu zajęliśmy się kognitywistyką w coachingu?

Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bada naturę umysłu i procesów poznawczych. Jej głównym celem jest zrozumienie, jak ludzki umysł przetwarza informacje, postrzega świat, podejmuje decyzje i reaguje na bodźce zewnętrzne.

Jednym z głównych założeń kognitywistyki jest to, że umysł może być postrzegany jako rodzaj systemu przetwarzającego informacje, który operuje na różnych poziomach reprezentacji, od sensorycznych (czuję, widzę, słyszę itd.) do symbolicznych. Badacze kognitywistyki starają się zrozumieć te procesy, wykorzystując modele matematyczne, eksperymenty psychologiczne, badania neurobiologiczne i inne metody naukowe.

Kognitywiści zakładają również, że umysł może być opisany za pomocą reguł i algorytmów, podobnie jak systemy komputerowe. Ta analogia do informatyki pozwala na stosowanie metod inżynierii poznawczej, czyli projektowania systemów informatycznych na podstawie modeli umysłu.

Innym istotnym założeniem kognitywistyki jest to, że umysł jest emergentnym produktem aktywności mózgu, ale nie jest sprowadzalny jedynie do neurofizjologii. Oznacza to, że kognitywiści badają zarówno neurobiologiczne podstawy umysłu, jak i jego funkcjonowanie na poziomie symbolicznym i społecznym.

Kognitywistyka ma zastosowania w wielu dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, interakcja człowiek-komputer, psychologia, lingwistyka, filozofia i nauki społeczne. Jej badania mają istotne konsekwencje praktyczne, takie jak projektowanie lepszych interfejsów użytkownika, rozwój terapii poznawczych czy tworzenie inteligentnych systemów wspomagania decyzji.

W skrócie kognitywistyka to dynamiczna dziedzina, która dąży do zrozumienia złożonych procesów umysłowych i ich implikacji dla ludzkiego zachowania i technologii.

 

KOGNITYWISTYKA W NASZYM PODEJŚCIU DO COACHINGU

Podejście kognitywne w coachingu odgrywa istotną rolę w pomaganiu ludziom w osiągnięciu swoich celów poprzez zrozumienie i zmianę myślenia oraz zachowań. Oto kilka sposobów, w jaki wykorzystujemy podejście kognitywne w coachingu:

 

  1. Świadomość myśli i przekonań: Kognitywne podejście w coachingu polega na identyfikowaniu i badaniu myśli oraz przekonań klienta. Coach pomaga klientowi zauważyć, jakie myśli i przekonania kierują jego zachowaniem i wpływają na osiąganie celów. Następnie wspólnie eksplorują te przekonania i oceniają ich trafność oraz wpływ na życie klienta.
  2. Praca nad przekształcaniem myśli: Kiedy niekorzystne myśli lub przekonania są zidentyfikowane, coach wspiera klienta w przekształcaniu ich na korzystniejsze i pozytywne. To może obejmować techniki takie jak przekształcanie myśli ograniczających w bardziej elastyczne lub pozytywne przekonania, które wspierają postępy i rozwój.
  3. Zmiana zachowań: Kognitywne podejście w coachingu skupia się również na zmianie zachowań poprzez modyfikację myśli i przekonań. Coach i klient wspólnie opracowują strategie działania, które uwzględniają zarówno zmiany w myśleniu, jak i praktyczne kroki, które prowadzą do osiągnięcia celów.
  4. Monitorowanie postępów: Klient i coach regularnie monitorują postępy w osiąganiu celów. Podejście kognitywne pozwala na śledzenie zmian w myśleniu i przekonaniach klienta oraz ich wpływu na zachowania i osiągane wyniki. To pozwala na dostosowanie strategii coachingu w razie potrzeby i utrzymanie ciągłego rozwoju.
  5. Uczenie strategii radzenia sobie w nietypowych sytuacjach: Kognitywne podejście w coachingu może również obejmować naukę klienta skutecznych strategii radzenia sobie z negatywnymi myślami lub przekonaniami. To może obejmować techniki takie jak świadomość oddechu, techniki relaksacyjne, czy też praktyki mindfulness, które pomagają klientowi utrzymać równowagę psychiczną i emocjonalną w trudnych sytuacjach.

Wykorzystanie podejścia kognitywnego w coachingu pozwala klientom nie tylko osiągnąć swoje cele, ale również zrozumieć głębiej własne myśli, przekonania i zachowania, co prowadzi do trwałej zmiany i rozwoju osobistego. To zbliża nas do pojęcia soul, life & business. Łączy w nich wszystkie aspekty życia ludzkiego.

SOUL W COACHINGU, CZYLI NIERELIGIJNA DUCHOWOŚĆ ŚWIECKA

Świecka, niereligijna duchowość odnosi się do doświadczeń duchowych, transcendentalnych lub głębokich doświadczeń z poziomu misji i wizji jednostki, które nie są powiązane z konkretną religią ani wiarą w bóstwo. W rozwoju człowieka może odgrywać istotną rolę, nawet dla tych, którzy nie identyfikują się z żadną religią. Oto kilka sposobów, w jakie możemy rozumieć i rozwijać tę formę duchowości:

 

  1. Osobiste podejście do znaczenia życia: Ludzie mogą doświadczać duchowości poprzez refleksję nad sensem i znaczeniem życia. To może obejmować pytania dotyczące celu, wartości, moralności i głębokiego zrozumienia swojego miejsca w świecie. Rozwój duchowy może polegać na poszukiwaniu własnych odpowiedzi na te pytania i integrowaniu ich w codzienność.
  2. Doświadczenie jedności z naturą: Duchowość może wynikać z doświadczenia jedności z naturą lub wszechświatem. Ludzie mogą doświadczać uczucia spokoju, harmonii i zrozumienia poprzez kontemplację przyrody, medytację w otoczeniu naturalnym, czy też poprzez praktyki takie jak tai chi czy joga.
  3. Poszukiwanie głębokiego zrozumienia samego siebie: Duchowość może także polegać na poszukiwaniu głębszego zrozumienia samego siebie, swoich emocji, myśli i motywacji. To może obejmować praktyki takie jak introspekcja, medytacja, czy też refleksja nad własnymi doświadczeniami życiowymi.
  4. Kreatywność i osobisty aktywność twórcza: Dla niektórych ludzi duchowość może być związana z osobistą twórczością i kreatywnością. To może obejmować twórcze działania, takie jak muzyka, sztuka, plastyka, teatr, czy też aktywność literacka, które pozwalają na wyrażenie głębszych uczuć i doświadczeń oraz poszukiwanie znaczenia i sensu w życiu.
  5. Empatia, współczucie i zaangażowanie społeczne: Duchowość może również prowadzić do większej empatii, współczucia i zaangażowania społecznego. Ludzie mogą doświadczać duchowości poprzez służenie innym, działanie na rzecz spraw społecznych, czy też postrzeganie innych istot jako równorzędne i wartościowe.

Rozwój duchowy w kontekście świeckim i niereligijnym może być bardzo osobistym i indywidualnym procesem. Może obejmować różnorodne praktyki i doświadczenia, które pomagają ludziom pogłębić swoje zrozumienie siebie i świata oraz znaleźć sens i harmonię w życiu. Wymienione aspekty w procesie coachingu kognitywnego stanowią zasoby niematerialne jednostki, które coach w relacji z klientem aktywuje, wzmacnia, pobudza i  mobilizuje. Praca coachingowa na głębokim poziomie misji i wizji klienta skupia się na poszerzaniu, pogłębianiu oraz intensyfikacji tych pięciu kluczowych aspektów duchowości.

 

 

Zobacz również

Odkrywanie świata psychosomatyki i somatopsychologii. Nowe perspektywy na zdrowie i chorobę.

Czytaj dalej

Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i zarządczych w środowisku biznesowym

Czytaj dalej

Superwizja grupowa

Czytaj dalej

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych (PDS)

Czytaj dalej

Z jakiego powodu zajęliśmy się kognitywistyką w coachingu?

Czytaj dalej

Kryzys środka kariery ? Czy coś takiego jeszcze funkcjonuje?

Czytaj dalej

Pieniądze źródło lęku czy mocy.

Czytaj dalej

Do czego potrzebny jest coach we współczesnych firmach?

Czytaj dalej

 Szef narcyz,szef psychopata.

Czytaj dalej

Dekalog wiary w siebie

Czytaj dalej

Zapisz się do Newslettera. Bądź na bieżąco z nowościami