Odkrywanie świata psychosomatyki i somatopsychologii. Nowe perspektywy na zdrowie i chorobę.

W dzisiejszych czasach coraz częściej zwracamy uwagę na to, jak nasze emocje i doświadczenia życiowe wpływają na nasze ciało. Dwie fascynujące dziedziny, psychosomatyka i somatopsychologia, dostarczają głębokich wglądów w tę wzajemną relację. Co więcej, współczesne podejścia w ramach medycyny alternatywnej, takie jak Totalna Biologia czy metody prezentowane przez Gabora Maté oraz Gilberta Renauda w recall healing, otwierają nowe, ekscytujące drogi do lepszego zrozumienia i leczenia naszych fizycznych oraz psychicznych dolegliwości.

PSYCHOSOMATYKA: WPŁYW UMYSŁU NA CIAŁO

Psychosomatyka bada, jak nasz stan psychiczny wpływa na zdrowie fizyczne. Kluczowym przesłaniem jest to, że umysł i ciało nie są oddzielne – to dynamicznie powiązane systemy, gdzie psychika może inicjować lub pogłębiać problemy somatyczne. Przykłady? Chroniczny stres może prowadzić do chorób serca, nadciśnienia, a nawet obniżać odporność. Psychosomatyka zachęca nas do holistycznego spojrzenia na zdrowie, gdzie równowaga emocjonalna jest równie ważna co fizyczna kondycja.

SOMATOPSYCHOLOGIA: KIEDY CIAŁO MÓWI DO UMYSŁU

Z kolei somatopsychologia koncentruje się na tym, jak różne dolegliwości cielesne wpływają na nasze samopoczucie psychiczne. Przecież nasze ciało często “mówi”, co dzieje się w naszym życiu emocjonalnym, nawet gdy sami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przykładem może być ból pleców, który intensyfikuje się w okresach życiowego napięcia, co może sugerować, że to nie tylko problem fizyczny, ale też emocjonalny bagaż, który nosimy.

TOTALNA BIOLOGIA I MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Totalna Biologia to nurt medycyny alternatywnej, który łączy psychosomatykę z neurologią i biologią. Zgodnie z tym podejściem, każda choroba ma głęboko zakorzenioną przyczynę psychiczną, którą należy zidentyfikować i zrozumieć, aby móc skutecznie leczyć ciało. Tym samym, uleczenie umysłu może prowadzić do uzdrowienia ciała.

GABOR MATÉ I RECALL HEALING: UZDRAWIANIE PRZEZ ZROZUMIENIE

Dr Gabor Maté, kanadyjski lekarz i terapeuta, słynie ze swojej pracy nad wpływem stresu i emocji na rozwój chorób. Jego podejście podkreśla znaczenie zrozumienia historii emocjonalnej pacjenta w kontekście jego dolegliwości fizycznych, co jest kluczowe dla efektywnego leczenia. Podobnie, Gilbert Renaud w swojej praktyce recall healing kładzie nacisk na ideę, że “choroby są biologią przetrwania” – czyli nasze ciała reagują na emocjonalne i psychiczne traumy, próbując nas chronić.

ZNACZENIE DLA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY

Integracja wiedzy z psychosomatyki i somatopsychologii, w połączeniu z metodami takimi jak Totalna Biologia czy recall healing, otwiera nowe możliwości w diagnozowaniu i leczeniu wielu chorób. Rozumienie tej złożonej interakcji między umysłem a ciałem może prowadzić do bardziej kompleksowych i skutecznych strategii leczenia, co w konsekwencji przynosi znaczne korzyści dla ogólnego stanu zdrowia pacjentów.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE: OD TEORII DO PRAKTYKI

Zarówno psychosomatyka, jak i somatopsychologia mają praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny oraz terapii. Terapeuci i lekarze, którzy integrują te koncepcje w swojej praktyce, często stosują metody, które pomagają pacjentom w identyfikacji i rozwiązywaniu głęboko zakorzenionych konfliktów emocjonalnych, które mogą manifestować się jako symptomy fizyczne.

Do współczesnych modeli terapeutycznych w nurcie psychosomatycznym zaliczamy m.in.:

 

Terapię narracyjną: Może być używana do odkrywania i przeformułowywania historii życia pacjenta, co pozwala na zrozumienie i redefinicję doświadczeń, które mogły przyczynić się do stanu zdrowia.

 

Techniki relaksacyjne i mindfulness: Pomagają w redukcji stresu, który jest czynnikiem przyczyniającym się do wielu chorób psychosomatycznych. Regularna praktyka może znacznie poprawić jakość życia pacjentów.

 

Krótkoterminowe interwencje psychologiczne: Takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), które są stosowane do zmiany wzorców myślenia, mogące negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne.

WYZWANIA I OGRANICZENIA

Mimo że psychosomatyka i somatopsychologia dostarczają wartościowych wglądów w związek między umysłem a ciałem, istnieją również wyzwania związane z ich stosowaniem. Krytycy argumentują, że skupianie się wyłącznie na czynnikach psychicznych może prowadzić do niedoceniania lub ignorowania innych ważnych aspektów medycznych, takich jak genetyka czy biologia.

 

Dodatkowo, podejścia takie jak Totalna Biologia czy recall healing wymagają od pacjentów otwartości i gotowości do głębokiej introspekcji, co nie zawsze jest możliwe lub pożądane przez wszystkich. Wymagają także odpowiednio przeszkolonych terapeutów, którzy potrafią odpowiednio kierować procesem bez narzucania własnych interpretacji.

PODSUMOWANIE: PRZYSZŁOŚĆ ZINTEGROWANEJ MEDYCYNY

Psychosomatyka i somatopsychologia, wraz z nurtami takimi jak Totalna Biologia i metodami leczenia proponowanymi przez Gabora Maté czy Gilberta Renauda, przedstawiają obiecujące kierunki w rozwoju medycyny holistycznej. Ich integracja z konwencjonalnymi metodami medycznymi może prowadzić do bardziej zrównoważonego i skutecznego podejścia do zdrowia i leczenia.

Podczas gdy świat nauki wciąż dąży do zrozumienia i potwierdzenia wszystkich aspektów tych kompleksowych zależności, jasne jest, że holistyczne podejście do zdrowia – uwzględniające zarówno umysł, jak i ciało – jest nie tylko przyszłościowe, ale również niezmiernie potrzebne w naszych czasach. Pomost między emocjonalnym, a fizycznym stanem zdrowia jest kluczowy dla osiągnięcia pełni życia, wolnego od bólu i ograniczeń.

Rozwój tych dziedzin zapewnia nadzieję na lepsze zrozumienie siebie i swojego ciała, umożliwiając nam prowadzenie pełniejszego i zdrowszego życia.

1. PIERWSZA INSPIRACJA DLA PODEJŚCIA PSYCHOSOMATYCZNEGO
W PSYCHOLOGII DOŚWIADCZEŃ SUBIEKTYWNYCH WYWODZI
SIĘ Z TERAPII NARRACYJNEJ

WSPÓŁCZESNA TERAPIA NARRACYJNA: RELACJONOWANIE ŻYCIA, RELACJONOWANIE SIEBIE JAKO KOMLEKSOWY MODEL TERAPEUTYCZNY

Terapia narracyjna to forma psychoterapii, która zakłada, że ludzie doświadczają swojego życia i relacji poprzez opowiadanie historii. Te historie, czy też narracje, kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości i wpływają na nasze emocjonalne i psychologiczne samopoczucie. Współczesna terapia narracyjna, rozwijająca się głównie od lat 80. XX wieku, skupia się na badaniu tych historii, poszukiwaniu alternatywnych narracji i umożliwianiu klientom reautoryzacji własnych życiowych opowieści.

 

PIONIERZY TERAPII NARRACYJNEJ

 

Michael White i David Epston są powszechnie uznawani za współtwórców terapii narracyjnej. Obaj rozwinęli swoje teorie i praktyki w oparciu o różne wpływy, w tym prace antropologów, socjologów oraz filozofów takich jak Michel Foucault.

 

Michael White (1948-2008), terapeuta rodzinny z Australii, był jednym z najbardziej wpływowych postaci w rozwoju terapii narracyjnej. Prowadził liczne warsztaty i wykłady na całym świecie, promując swoje podejście, które skupia się na rozwijaniu i odkrywaniu alternatywnych, bardziej wzmocnionych narracji życiowych swoich klientów.

 

David Epston, pochodzący z Nowej Zelandii terapeuta rodzinny, współpracował z White’em, współtworząc fundamenty metody. Jego prace koncentrują się na technikach umożliwiających klientom stawianie oporu (w postaci świadomej refleksji)  wobec dominujących i często ograniczających historii o sobie, które przyjmują za prawdziwe.

 

METODA TERAPII NARRACYJNEJ

Terapia narracyjna opiera się na przekonaniu, że narracje mogą zarówno ograniczać, jak i otwierać możliwości życiowe. Metoda ta uznaje, że każdy człowiek jest oddzielnym „autorem” swojego życia, posiadającym zdolność do przepisywania i zmiany swojej życiowej historii.

Podczas sesji terapeutycznych, terapeuta współpracuje z klientem, aby:

 1. Zidentyfikować dominujące narracje: Przeanalizować i zrozumieć, jakie historie klient opowiada o sobie i swoim życiu, a także jak te historie wpływają na jego doświadczenia i samopoczucie.

 

 1. Oddzielić osobę od problemu: Pomaga to w zobaczeniu, że “problem” jest czymś zewnętrznym w stosunku do osoby, co pozwala klientowi przyjąć bardziej obiektywne i zdystansowane podejście.

 

 1. Odkryć alternatywne narracje: Zachęcić do eksploracji innych możliwych historii, które mogą być bardziej wzmacniające i pozytywne.

 

 1. Zrewitalizować osobiste mitologie: Pracować nad przywróceniem elementów życia klienta, które zostały zignorowane lub zapomniane, ale które mogą przynieść poczucie pełni i zadowolenia.

 

ZNACZENIE TERAPII NARRACYJNEJ

Terapia narracyjna ma szerokie zastosowanie, od pracy z osobami cierpiącymi na depresję, lęki, problemy w relacjach, po prace z ofiarami traumatycznych wydarzeń czy osobami zmagającymi się z różnego rodzaju uzależnieniami. Metoda ta jest ceniona za to, że umożliwia klientom poczucie większej kontroli nad własnym życiem oraz promuje głębsze zrozumienie siebie i swojej przeszłości. Dzięki redefinicji własnych opowieści klienci mogą odkrywać nowe sposoby myślenia o sobie i swoich doświadczeniach, co prowadzi do znacznej poprawy ich ogólnego samopoczucia.

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA TERAPII NARRACYJNEJ

Praca z osobami po traumatycznych doświadczeniach: Osoby, które doświadczyły traumy, często opowiadają swoje życie w kontekście tego wydarzenia, co może prowadzić do chronicznej niezdolności do odczuwania radości czy spełnienia. Terapia narracyjna pomaga im odkryć i opowiedzieć alternatywne historie swojego życia, w których trauma nie dominuje ich całkowicie.

 

Praca z osobami zmagającymi się z problemami w relacjach: Terapia może pomóc klientom zrozumieć, w jaki sposób ich narracje na temat siebie i innych wpływają na ich relacje. Przeformułowanie tych narracji może prowadzić do lepszej komunikacji i zrozumienia w relacjach.

 

Praca z osobami z zaburzeniami odżywiania: Terapia narracyjna pozwala osobom z zaburzeniami odżywiania na odkrycie i zmianę narracji, które definiują ich samoocenę i obraz ciała w negatywny sposób, zastępując je zdrowszymi i bardziej wspierającymi historiami o sobie.

 

Praca z problemami o wyraźnym charakterze psychosomatycznym: W modelu tym terapeuta zachęca klienta do zrozumienia, w jaki sposób opowiadane przez otoczenie historie (opowieści o świecie, ludziach, problemach) ukształtowały jego wzorce i wpłynęły na pojmowanie własnej osobowości, a także przeżywanie trudności, problemów, informacji poprzez chorowanie.

Mechanizmy silnego tłumienia i wyparcia emocji skutkują somatyzacją a jeśli ponadto w opowieściach rodzinnych i wzorcach zachowania wiele jest elementów chorowania, wspierania pozycji ofiary, szczególnej roli osób chorych lub z innego powodu wykluczanych – jednostka może podejmować we własnym życiu te wzorce jako obowiązujące strategie rozwiązywania problemów.

Istotą terapii jest zrozumienie mechanizmu chorowania jako nieświadomej korzyści, a zarazem strategii radzenie sobie z problemami. Kolejnym krokiem jest zmiana narracji na bardziej konstruktywną, promującą zdrowie oraz równowagę. Ta świadomość daje pacjentom (klientom) przestrzeń do głębokiej przemiany swojej osobowości i sposobu postrzegania rzeczywistości, w której żyją.

 

KRYTYKA I OGRANICZENIA

Mimo swojej efektywności terapia narracyjna również napotyka na krytykę. Niektórzy krytycy twierdzą, że skupienie się wyłącznie na zmianie narracji może nie być wystarczające w przypadku poważnych zaburzeń psychicznych, które mogą wymagać bardziej zintegrowanej opieki medycznej lub farmakologicznej. Inni zauważają, że metoda ta wymaga od klientów znacznego stopnia introspekcji i motywacji do zmiany, co nie zawsze jest obecne.

 

Terapia narracyjna oferuje unikalne i mocne narzędzie w rękach psychoterapeutów, umożliwiające klientom aktywne kształtowanie swojej rzeczywistości. Dzięki pracom takich teoretyków i praktyków jak Michael White i David Epston, terapeuci na całym świecie mogą teraz oferować podejście, które nie tylko leczy, ale także inspiruje i emancypuje pacjentów. W świecie współczesnej psychoterapii, gdzie coraz bardziej doceniane są indywidualne historie i osobiste doświadczenia, terapia narracyjna stanowi cenne narzędzie do osiągania głębokiego zrozumienia i trwałej zmiany.

W formacji Psychologii Doświadczeń Subiektywnych nazywamy ten model socjoterapeutycznym, gdyż uwzględniamy oprócz czynników indywidualnych, psychologicznych w pracy narracyjnej z klientami – również czynniki kulturowe, społeczne, środowiskowe, religijne, a także nieświadomość zbiorową w budowaniu narracji kształtujących postawę jednostki.

 

2. DRUGA INSPIRACJA DLA PODEJŚCIA PSYCHOSOMATYCZNEGO W PSCYHOLOGII DOŚWIADCZEŃ SUBIEKTYWNYCH WYWODZI SIĘ Z TERPAII GABORA MATÉ

Gabor Maté, kanadyjski lekarz i autor, znany jest z jego innowacyjnego podejścia do leczenia uzależnień, chorób psychicznych i fizycznych, które często są związane ze stresem i traumą z dzieciństwa. Jego metody wykorzystują wiedzę z dziedzin takich jak medycyna, psychologia i holistyczne podejścia do zdrowia, co czyni je unikatowymi i skutecznymi w trudnych przypadkach, gdzie tradycyjna medycyna nie zawsze przynosi ulgę.

 

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ZDROWIA

Maté podkreśla złożoność czynników wpływających na zdrowie człowieka. Jego podejście jest holistyczne – uwzględnia zarówno umysł, ciało, jak i środowisko społeczne. Zwraca szczególną uwagę na wpływ stresu i traumy z dzieciństwa na rozwój późniejszych problemów zdrowotnych, takich jak choroby autoimmunologiczne, depresja, ADHD, czy uzależnienia.

 

TRAUMA JAKO KLUCZ DO ZROZUMIENIA CHORÓB

Według Maté kluczowym elementem w rozwoju wielu chorób jest trauma. Twierdzi, że nieprzetworzone traumy z dzieciństwa, takie jak zaniedbanie, przemoc, czy brak emocjonalnego wsparcia, prowadzą do rozwoju mechanizmów obronnych, które mogą manifestować się w dorosłym życiu jako różnorodne choroby. Maté stosuje podejście, które koncentruje się na identyfikacji i terapii tych wczesnych traum, a nie tylko na leczeniu objawów.

 

ZNACZENIE ŚWIADOMOŚCI I AKCEPTACJI

Gabor Maté mocno akcentuje potrzebę świadomego spojrzenia na własne życie i doświadczenia. Poprzez rozwijanie świadomości swojego wewnętrznego świata i emocji, pacjenci mogą lepiej zrozumieć źródła swoich problemów zdrowotnych. Podkreśla również znaczenie akceptacji — zarówno własnej osoby, jak i doświadczeń, które miały miejsce w przeszłości. Taka postawa może prowadzić do głębokiej transformacji i uzdrowienia.

 

TERAPIA PRZEZ ZROZUMIENIE

Maté wierzy, że kluczem do skutecznego leczenia jest głębokie zrozumienie siebie i swojego zachowania. W swojej książce ” Mit normalności. Trauma, choroba i zdrowienie w toksycznej kulturze ” eksploruje, jak nieświadome wzorce z dzieciństwa wpływają na zachowania dorosłych, zwłaszcza w kontekście uzależnień. Edukacja pacjentów na temat tych wzorców i pracy nad nimi stanowi istotną część terapii.

 

INTEGRACJA RÓŻNYCH METOD

Chociaż Maté nie jest psychoterapeutą, jego podejście integruje elementy różnych metod terapeutycznych, w tym psychoterapii skoncentrowanej na traumie, mindfulness i pracy z ciałem. Podkreśla również znaczenie bezpiecznego i wspierającego środowiska terapeutycznego, które umożliwia klientom bezpieczne zbadanie swojego wewnętrznego życia i konfrontację z bolesnymi emocjami.

 

EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ

Maté zwraca uwagę na edukację jako kluczowy element terapii. Poprzez zwiększenie świadomości pacjenta na temat wpływu jego doświadczeń życiowych na zdrowie, umożliwia pacjentom aktywne uczestnictwo w procesie leczenia. Wiedza ta działa jako potężne narzędzie, które pozwala pacjentom zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw ich zachowań i symptomów.

 

PRAKTYKI UWAŻNOŚCI

Uważność (mindfulness) jest kolejnym kluczowym elementem podejścia Maté. Poprzez praktyki uważności, pacjenci uczą się obserwować swoje myśli i emocje bez osądzania, co prowadzi do głębszego zrozumienia siebie i swojego ciała. To uważne obserwowanie pomaga identyfikować i przetwarzać emocje związane z traumą, co jest niezbędne do uzdrowienia.

 

TERAPIA CIAŁA

Zdaniem Maté, ciało jest archiwum emocji, a wiele nierozwiązanych problemów manifestuje się przez fizyczne objawy. Integracja pracy z ciałem w terapii pozwala na uwolnienie tłumionych emocji i skutków stresu, co ma kluczowe znaczenie w leczeniu wielu chorób. Metody takie jak joga, medytacja czy nawet proste ćwiczenia oddechowe mogą być wykorzystywane do osiągnięcia większej harmonii między umysłem a ciałem.

 

ZNACZENIE WSPIERAJĄCEJ RELACJI TERAPEUTYCZNEJ

W podejściu Maté, relacja terapeutyczna jest przestrzenią, gdzie pacjent może czuć się bezpiecznie i być autentycznie słuchany. Uważa on, że terapeuta powinien działać jako kompan w podróży pacjenta, nie tylko jako ekspert. Wspierająca, akceptująca i empatyczna relacja jest fundamentem, na którym można budować zaufanie i otwartość, niezbędne w procesie leczenia.

 

WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO I NA POLITYKĘ ZDROWOTNĄ

Maté nie ogranicza swojej działalności tylko do gabinetu terapeutycznego. Jest aktywnym rzecznikiem zmian w polityce zdrowotnej i społecznej, podkreślając, że warunki życiowe, stres społeczny i polityka państwa wobec narkotyków mają bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne. Wierzy, że poprawa warunków życiowych i większa edukacja mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby chorób i uzależnień.

Gabor Maté jest także aktywnym komentatorem wpływu polityki społecznej na zdrowie. Podkreśla, jak nierówności społeczne wpływają na zdrowie publiczne i propaguje zmiany w tych obszarach jako część szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Metoda Gabora Maté jest wyjątkowa, ponieważ łączy głębokie zrozumienie psychologiczne z holistycznym podejściem do ciała i umysłu, co stanowi kompleksową odpowiedź na potrzeby pacjentów zmagających się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Jego prace pokazują, jak integralne jest połączenie uważności, edukacji, wsparcia emocjonalnego i odpowiedniej polityki społecznej w tworzeniu zdrowszego społeczeństwa.

Rewolucyjność i skuteczność metody prezentowanej przez Gabora Maté wynika przede wszystkim z głębokiego zrozumienia związku między traumą a późniejszymi problemami zdrowotnymi. Jego podejście podkreśla, jak ważne jest rozpoznanie i przetworzenie traum z przeszłości, aby móc leczyć zarówno choroby psychiczne, jak i somatyczne.

3. TRZECIA INSPIRACJA DLA PODEJŚCIA PSYCHOSOMATYCZNEGO
W PSYCHOLOGII DOŚWIADCZEŃ SUBIEKTYWNYCH WYWODZI
SIĘ Z TERAPII GILBERTA RENAUD

 

Gilbert Renaud jest praktykiem i promotorem metody terapeutycznej znanej jako Recall Healing (lub Total Biology), która łączy elementy psychologii, biologii, medycyny i duchowości. Jego podejście opiera się na przekonaniu, że wiele chorób i zaburzeń jest wynikiem nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych i psychicznych, często sięgających korzeniami wczesnego dzieciństwa, a nawet doświadczeń przodków.

 

PODSTAWY RECALL HEALING

Recall Healing zakłada, że ciało i umysł są nierozerwalnie połączone, a choroby są sposobem, w jaki ciało komunikuje, że istnieje jakiś głęboko zakorzeniony, nierozwiązany konflikt. Według Renauda, kluczowym aspektem leczenia jest odkrycie i zrozumienie tych konfliktów, co pozwala pacjentowi osiągnąć głęboką zmianę i uzdrowienie.

 

METODOLOGIA RECALL HEALING

 • Historia życia pacjenta: Renaud zaczyna od szczegółowego wywiadu z pacjentem, zbierając informacje o jego historii życia, zdrowiu, a także historii rodzinnej. Szczególną uwagę zwraca na trudne lub traumatyczne wydarzenia, które mogły wpłynąć na obecne problemy zdrowotne pacjenta.

 

 • Identyfikacja konfliktów: Następnie, na podstawie zebranych danych, Renaud stara się zidentyfikować główne konflikty i stresory, które mogły wywołać odpowiedź biologiczną manifestującą się jako choroba. Te konflikty mogą być związane z różnymi aspektami życia pacjenta, takimi jak relacje rodzinne, przeżycia z dzieciństwa, utrata bliskich czy nierozwiązane emocje.

 

 • Praca z konfliktem: Kiedy konflikt jest zidentyfikowany, Renaud pracuje z pacjentem nad zrozumieniem, jak te doświadczenia wpłynęły na jego życie i zdrowie. Wspólnie analizują, jak konflikt mógł być zakodowany w ciele i jakie przekonania lub zachowania zostały przez to ukształtowane.

 

 • Zmiana perspektywy i uzdrowienie: Ostatnim krokiem jest pomoc pacjentowi w zmianie sposobu postrzegania swoich doświadczeń, co często prowadzi do zmiany emocjonalnej i psychicznej. Renaud używa różnych technik, takich jak wizualizacje, afirmacje czy techniki oddechowe, aby wspierać ten proces.

 

UNIKALNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ RECALL HEALING

Unikalność metody Renauda polega na połączeniu głębokiej analizy psychologicznej z biologicznymi mechanizmami chorób. Renaud szczegółowo bada, jak specyficzne emocje i traumatyczne doświadczenia są powiązane z konkretnymi problemami zdrowotnymi, co jest zgodne z jego teorią, że “choroba jest biologią przetrwania”.

 

Skuteczność Recall Healing jest często podkreślana przez pacjentów, którzy doświadczyli znaczących zmian w swoim zdrowiu po zidentyfikowaniu i przetworzeniu głęboko ukrytych konfliktów emocjonalnych. Metoda ta jest szczególnie ceniona za swoje podejście do chorób chronicznych i trudnych do wyleczenia, gdzie konwencjonalna medycyna nie zawsze oferuje skuteczne rozwiązania.

 

WNIOSKI

Podejście terapeutyczne Gilberta Renauda oferuje głębokie spojrzenie na związek między umysłem a ciałem, podkreślając, jak emocje i doświadczenia życiowe wpływają na nasze zdrowie fizyczne. Recall Healing jest metodą, która uznaje, że emocjonalne i psychiczne konflikty mogą manifestować się w postaci różnych schorzeń, od zaburzeń funkcjonowania narządów po problemy skórne, a nawet ciężkie choroby takie jak nowotwory.

 

JAK DZIAŁA RECALL HEALING W PRAKTYCE?

Proces uzdrawiania w Recall Healing opiera się na czterech kluczowych filarach:

 1. Genealogia: Renaud często bada historię rodzinna pacjenta, wierząc, że wiele problemów zdrowotnych ma korzenie w nieprzetworzonych traumach przodków, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przeanalizowanie wzorców rodzinnych może odkryć powtarzające się tematy lub problemy zdrowotne.

 

W Bennewicz Instytut Kognitywistki interpretujemy dziedzictwo rodowe jako transmisję wzorców rodzinnych i środowiskowych do jednostki a także zawarte w  nieświadomości zbiorowej m.in. „przepisy” na funkcjonowanie, kategorie dobra i zła, oceny moralne, strukturę wartości i przekonań itd.

 

 1. Projekt/Program Urodzenia: Renaud analizuje również okoliczności urodzenia i wczesnego dzieciństwa pacjenta. Uważa, że sposób, w jaki przychodzimy na świat — w tym stresy związane z ciążą i porodem — może znacząco wpływać na nasze zdrowie i zachowanie w późniejszym życiu.

 

W Bennewicz Instytut Kognitywistki koncentrujemy uwagę na obszarach traum wczesnodziecięcych i dziecięcych a także narracji (opowieści) rodzinnej (szczególnie matki) na temat urodzenia, przebiegu poczęcia i samego porodu oraz okresu wczesnodziecięcego. W narracjach tych bardzo często zawarta jest nieświadomie przekazywane misja lub „klątwa” rodzinna jako imperatyw rodowy w pewien sposób konieczny do wypełnienia przez dziecko.

 

 1. Cykle Życiowe: Rozpoznawanie i zrozumienie ważnych wydarzeń, które miały miejsce w różnych fazach życia pacjenta, umożliwia Renaudowi identyfikację możliwych przyczyn chorób. Praca nad przetworzeniem tych wydarzeń może doprowadzić do zmniejszenia objawów lub całkowitego uzdrowienia.

 

 1. Identyfikacja i praca nad konkretnym konfliktem: Po zidentyfikowaniu głównego konfliktu, który może być związany z daną dolegliwością lub chorobą, Renaud pomaga pacjentowi przeprogramować negatywne przekonania i emocje związane z tym konfliktem, co często prowadzi do znaczącej poprawy stanu zdrowia.

 

Wyniki i Wyzwania

Wielu pacjentów zgłasza znaczące poprawy w swoim zdrowiu po terapii Recall Healing, często po tym, jak tradycyjne metody leczenia zawiodły. Wyniki te sugerują, że rozwiązywanie głęboko zakorzenionych konfliktów emocjonalnych może mieć potężny wpływ na fizyczne zdrowie.

 

Jednak, jak każda metoda, Recall Healing ma swoje ograniczenia i nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla każdego. Sukces terapii zależy od wielu czynników, w tym od otwartości pacjenta na tego typu podejście, jego gotowości do głębokiej introspekcji oraz specyfiki konkretnego problemu zdrowotnego.

 

Znaczenie Edukacji i Świadomości

Renaud podkreśla również znaczenie edukacji pacjenta w procesie uzdrawiania. Zrozumienie, jak własne przekonania, emocje i doświadczenia przekładają się na zdrowie fizyczne, jest kluczowe dla trwałej zmiany i utrzymania zdrowia na przyszłość. Dlatego edukacja i promocja świadomości stanowią integralną część terapii Recall Healing.

 

 

Metoda Gilberta Renauda wyróżnia się na tle innych podejść terapeutycznych głębokim połączeniem psychologii z biologią, oferując unikalne spojrzenie na zdrowie i chorobę. Jego praca pokazuje, jak ważne jest zrozumienie całego życiowego kontekstu pacjenta, a nie tylko leczenie izolowanych symptomów. Recall Healing zachęca do holistycznego podejścia do zdrowia, które może być kluczowe w leczeniu przewlekłych i trudnych do wyjaśnienia przypadków medycznych.

 

Zobacz również

Odkrywanie świata psychosomatyki i somatopsychologii. Nowe perspektywy na zdrowie i chorobę.

Czytaj dalej

Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i zarządczych w środowisku biznesowym

Czytaj dalej

Superwizja grupowa

Czytaj dalej

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych (PDS)

Czytaj dalej

Z jakiego powodu zajęliśmy się kognitywistyką w coachingu?

Czytaj dalej

Kryzys środka kariery ? Czy coś takiego jeszcze funkcjonuje?

Czytaj dalej

Pieniądze źródło lęku czy mocy.

Czytaj dalej

Do czego potrzebny jest coach we współczesnych firmach?

Czytaj dalej

 Szef narcyz,szef psychopata.

Czytaj dalej

Dekalog wiary w siebie

Czytaj dalej

Zapisz się do Newslettera. Bądź na bieżąco z nowościami