Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

                                                                            logo-instytut-pionemcc-eqa-logo 

 

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

(Business Coach Professional Certificate)

 

Kurs coachingowy Bennewicz Instytut Kognitywistyki

akredytowany European Quality Award EMCC na poziomie Practitioner

 

Szkolenie jest skonstruowane tak aby zdobyte kompetencje mogły być zastosowane przez:

 

·         Menedżerów różnych szczebli

·         Coachów, tutorów i trenerów biznesowych

·         Doradców i konsultantów

·         Pracowników działów personalnych, szkoleniowych oraz osoby zarządzające potencjałem ludzkim

·         Nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów od resocjalizacji oraz osoby wykonujące zawody pokrewne

·         Osoby zainteresowane rozwojem osobistym

·         Studentów i absolwentów studiów

·         Osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem i wspieraniem rozwoju

·         Pasjonatów rozwoju osobistego i kreatywności w działaniu

 

Prowadzący:

Maciej Bennewicz – Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, Superwizor, Mentor

Anna Prelewicz – Wykładowca i Trener Kognitywny, Coach, Mentor

Kurs rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanym coachingiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym przy zarządzaniu talentami, osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

Osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają w programie coachingowego kursu certyfikacyjnego usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń.  Poszczególne techniki i ćwiczenia można wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

Po ukończeniu kursu podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu coacha, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej aktywności coachingowej w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego o charakterze biznesowym.

Podbudową programu jest podręcznik „Coaching i mentoring w praktyce” Macieja Bennewicza stosowany także na uczelniach. Nowe rozszerzone wydanie uwzględnia najnowsze trendy w edukacji dorosłych.

 

Efekt – certyfikacja

 

Efektem będzie uzyskanie certyfikatu zawodowego

Profesjonalnego Certyfikowanego Coacha Biznesowego EQA EMCC[1]

przyznanego jako pierwszemu kursowi polskiemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń biznesowych i edukacyjnych w oparciu o nowoczesną, światową wiedzę edukacyjną i coachingową. Autorem kursu i głównym trenerem jest Maciej Bennewicz.

Certyfikat zostanie przyznany w wyniku zaliczenia treningu interpersonalnego, całości kursu, prac i zadań domowych oraz  egzaminu praktycznego i teoretycznego. Egzamin teoretyczny będzie przebiegał w formie testu sprawdzającego. Końcowy egzamin praktyczny będzie polegał na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji coachingowej z nieznanym, rzeczywistym klientem coachingu. Sesja egzaminacyjna będzie superwizowana i oceniana przez zespół coachów i będzie odbywała się publicznie, na forum grupy.

Po ukończeniu programu akredytowanego European Quality Award EMCC możliwa jest akredytacja indywidualna EIA ścieżką uproszczoną w EMCC oraz roczne bezpłatne członkostwo w EMCC.

http://emccpoland.org/akredytacja/akredytacja-indywidualna/

 

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy uzyska kompetencje w zakresie:

  • Budowy własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u swoich klientów
  • Rozpoznawania postawy osoby coachowanej i dostosowywania własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
  • Umiejętności rozpoznawania dylematów klienta i przeformułowywania ich na cele rozwojowe
  • Motywowania i mobilizowania klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
  • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań i wartości klienta oraz pracy z ich zmianą w kierunku realizacji postawionych celów
  • Używania ponad 28 narzędzi i technik opartych na kompetencjach wskazywanych przez stowarzyszenia coachingowe
  • Projektowania własnych narzędzi i technik na potrzeby klienta coachingu

 

Metoda

Kurs będzie prowadzony metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych. Każda partia materiału szkoleniowego zostanie praktycznie przećwiczona przez uczestników, aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień.

Uczestnicy otrzymają również zestaw ponad 28 narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych.

Uczestnicy zostaną wyszkoleni w zakresie samodzielnego budowania narzędzi coachingowych i skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych.

Praca w czasie kursu będzie się odbywała w grupach maksymalnie 12 osobowych.

Każdy z uczestników poprowadzi 12 sesji treningowych ze swoim partnerem coachingowym.  Ponadto każdy z uczestników kursu odbędzie 12 sesji superwizji grupowej oraz 4 sesje superwizji indywidualnej w podwójnej relacji treningowej z partnerem w coachingu szkoleniowym.

 

 EDYCJA wiosna 2017 

I Zjazd Trening grupowy. Wykłady, warsztaty 3-5 lutego 2017 

II Zjazd Wykłady, warsztaty 2-7 marca 2017

III Zjazd Wykłady, warsztaty 6-11 kwietnia 2017 

IV Zjazd Egzamin certyfikacyjny  12 maja 2017

 

EDYCJA jesień 2017

I Zjazd Trening grupowy. Wykłady, warsztaty 29 września – 1 października 2017

II Zjazd Wykłady, warsztaty 12-17 października 2017

III Zjazd Wykłady, warsztaty 16-21 listopada 2017

IV Zjazd Egzamin certyfikacyjny 8 grudnia 2017

Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa

 

[1] Lista EMCC EQA Providers 

European Mentoring  & Coaching Council (Europejskie Stowarzyszenie Mentorów i Coachów) – organizacja obejmująca wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu i mentoringu; została powołana do promowania dobrych praktyk w zarządzaniu i coachingu w całej Europie; EMCC przyjmuje standardy pracy najwyższej jakości (EQA­ European Quality Award); jest stowarzyszeniem niezależnym, bezstronnym oraz non-profit, zobacz: http://emccpoland.com/misja.php,

eqa-na-stronie-polskiej