Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

                                                                            logo-instytut-pionemcc-eqa-logo 

 

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

(Business Coach Professional Certificate)

 

Kurs coachingu w Bennewicz Instytut Kognitywistyki

akredytowany European Quality Award EMCC na poziomie Practitioner

 

Kurs coachingu w Bennewicz Instytut Kognitywistyki jest skonstruowany tak aby zdobyte kompetencje mogły być zastosowane przez:

 

·         Menedżerów różnych szczebli

·         Coachów, tutorów i trenerów biznesowych

·         Doradców i konsultantów

·         Pracowników działów personalnych, szkoleniowych oraz osoby zarządzające potencjałem ludzkim

·         Nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów od resocjalizacji oraz osoby wykonujące zawody pokrewne

·         Osoby zainteresowane rozwojem osobistym

·         Studentów i absolwentów studiów

·         Osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem i wspieraniem rozwoju

·         Pasjonatów rozwoju osobistego i kreatywności w działaniu

 

Prowadzący:

Maciej Bennewicz – Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, Superwizor, Mentor

Anna Prelewicz – Wykładowca i Trener Kognitywny, Coach, Mentor

Kurs rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanym coachingiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym przy zarządzaniu talentami, osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

Osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają w programie coachingowego kursu certyfikacyjnego usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń.  Poszczególne techniki i ćwiczenia można wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

Po ukończeniu kursu podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu coacha, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej aktywności coachingowej w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego o charakterze biznesowym oraz life-coachingu.

Podbudową programu jest podręcznik „Coaching i mentoring w praktyce” Macieja Bennewicza stosowany także na uczelniach. Nowe rozszerzone wydanie uwzględnia najnowsze trendy w edukacji dorosłych.

 

Efekt – certyfikacja

 

Efektem będzie uzyskanie certyfikatu zawodowego

Profesjonalnego Certyfikowanego Coacha Biznesowego EQA EMCC[1]

przyznanego jako pierwszemu kursowi polskiemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń biznesowych i edukacyjnych w oparciu o nowoczesną, światową wiedzę edukacyjną i coachingową. Autorem kursu i głównym trenerem jest Maciej Bennewicz.

Certyfikat zostanie przyznany w wyniku zaliczenia treningu interpersonalnego, całości kursu, prac i zadań domowych oraz  egzaminu praktycznego i teoretycznego. Egzamin teoretyczny będzie przebiegał w formie testu sprawdzającego. Końcowy egzamin praktyczny będzie polegał na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji coachingowej z nieznanym, rzeczywistym klientem coachingu. Sesja egzaminacyjna będzie superwizowana i oceniana przez zespół coachów i będzie odbywała się publicznie, na forum grupy.

Po ukończeniu programu akredytowanego European Quality Award EMCC możliwa jest akredytacja indywidualna EIA ścieżką uproszczoną w EMCC oraz roczne bezpłatne członkostwo w EMCC.

http://emccpoland.org/akredytacja/akredytacja-indywidualna/

 

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy uzyska kompetencje w zakresie:

  • Budowy własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u swoich klientów
  • Rozpoznawania postawy osoby coachowanej i dostosowywania własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
  • Umiejętności rozpoznawania dylematów klienta i przeformułowywania ich na cele rozwojowe
  • Motywowania i mobilizowania klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
  • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań i wartości klienta oraz pracy z ich zmianą w kierunku realizacji postawionych celów
  • Używania ponad 28 narzędzi i technik opartych na kompetencjach wskazywanych przez stowarzyszenia coachingowe
  • Projektowania własnych narzędzi i technik na potrzeby klienta coachingu

 wysłuchaj wiadomości     i relacji Uczestników 

Metoda

Kurs coachingu w Instytucie Kognitywistyki jest prowadzony metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych. Każda partia materiału szkoleniowego zostaje praktycznie przećwiczona przez uczestników, aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień.

Uczestnicy otrzymują również zestaw ponad 28 narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych.

Uczestnicy zostają wyszkoleni w zakresie samodzielnego budowania narzędzi coachingowych i skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych.

Praca w czasie kursu odbywa się w grupach maksymalnie 10 osobowych.

Każdy z uczestników poprowadzi 12 sesji treningowych ze swoim partnerem coachingowym.  Ponadto każdy z uczestników kursu odbędzie 12 sesji superwizji grupowej oraz 4 sesje superwizji indywidualnej w podwójnej relacji treningowej z partnerem w coachingu szkoleniowym.

 

 

EDYCJA wiosna 2018

16 dni – 4 zjazdy

I Zjazd Trening grupowy. Wykłady, warsztaty 16-18 marca 2018

II Zjazd Wykłady, warsztaty 05-10 kwietnia 2018

III Zjazd Wykłady, warsztaty 10-15 maja 2018

IV Zjazd Egzamin certyfikacyjny 9 czerwca 2018

Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

 

[1] Lista EMCC EQA Providers 

European Mentoring  & Coaching Council (Europejskie Stowarzyszenie Mentorów i Coachów) – organizacja obejmująca wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu i mentoringu; została powołana do promowania dobrych praktyk w zarządzaniu i coachingu w całej Europie; EMCC przyjmuje standardy pracy najwyższej jakości (EQA­ European Quality Award); jest stowarzyszeniem niezależnym, bezstronnym oraz non-profit, zobacz: http://emccpoland.com/misja.php,

eqa-na-stronie-polskiej