Zrozumieć język snów – język nieświadomości

Zrozumieć język snów – język nieświadomości

Czas trwania 16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Cel warsztatu

 • Zapoznanie uczestników z koncepcjami nt. snów i śnienia na postawie m.in. Carl G. Jung, Arnold Mindell, Ole Vedfelt, Ken Wilber i innych
 • Wprowadzenie systematyki snów
 • Analiza wybranych snów uczestników
 • Przećwiczenie metody – morfologia snów

Treść programu

 • Pojęcie archetypu jako elementu symbolicznego wyrażającego nieświadome treści osobowości
 • Od archetypu do opowieści metaforycznej
  • Nasze myśli oparte są na symbolach
  • Myśli tworzą narracje, czyli opowieści metaforyczne
  • Od rodzaju opowieści zależy jakość naszego życia
 • Potrzeby jako wyraz świadomych i nieświadomych dążeń oraz pragnień
  • Czym są potrzeby?
  • Co w praktyce oznacza wyrażenie i osiąganie potrzeb?
  • Satysfakcjonujące spełnienie potrzebny wymaga: pełnego uświadomienia potrzeby oraz zdolności do społecznie akceptowanego sposobu jej realizacji 
 • Sen jako odbicie wypartych lub stłumionych potrzeb, emocji lub traum
  • Sen jak emanacja nieuświadamianych dążeń
  • Sen jako rekonfiguracja konektomu (sieci połączeń neuronalnych)
  • Inne znaczenia snów (prekognicja, treści lękowe, sny iluminacyjne, sny progowe)
 • Systematyka i morfologia snów
  • Analiza oraz interpretacja snów w nurcie archetypowym i transpersonalnym
  • Praca ze snami jako praca z procesem rozwoju osobistego
  • Praca ze snami jako uruchomienie neuroplastyczności mózgu
 • Demonstracje ćwiczeń, ćwiczenia własne

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy w czasie interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami kognitywnymi uzyskają następujące korzyści:

 • Zapoznają się z głównymi pojęciami pozwalającymi zrozumieć istotę i znaczenie snów w świetle odkryć współczesnych nurtów psychologii i kognitywistyki
 • Wybrani uczestnicy przejdą własną analizę zgłoszonych snów oraz innych treści nieświadomości
 • Uczestnicy poznają zasady morfologii snów w oparciu o w/w nurty psychologii i kognitywistyki
 • Przekazane i przećwiczone zostaną modele umożliwiające efektywną, samodzielną morfologię snów w przyszłości

Informacje o prowadzących

Maciej Bennewicz – socjolog, superwizor Izby Coachingu, wykładowca kognitywny, coach, mentor, autor ponad 30 książek, poradników i publikacji z dziedzin rozwojowych, psychologii i socjologii, założyciel Bennewicz – Instytutu Kognitywistki (BIK)

Anna Prelewicz – prawnik, wykładowca kognitywny, mentorka, coacherka, dyrektor programowa BIK, autorka poradników i podręczników z dziedziny coachingu i mentoringu  

Zapisy i informacje:667 951 750 biuro@instytutbennewicz.pl