Jak wybrać coacha aby coaching był skuteczny?

Jak wybrać coacha aby coaching był skuteczny?

Wybór coacha zarówno na potrzeby organizacji jak dla i dla osobistego rozwoju to niełatwa decyzja. Na rynku funkcjonuje spora rzesza coachów freelancerów, wiele firm coachingowych i jeszcze więcej szkół, kursów, a także studiów podyplomowych. Na przykład większość dużych uczelni humanistycznych, menedżerskich i ekonomicznych w znanych ośrodkach akademickich proponuje podyplomowe studia coachingu. Nie brakuje również prywatnych szkół i kursów. Podobna tendencja utrzymuje się w całej Polsce, również w mniejszych ośrodkach. Również z tych powodów istnieje zamieszanie definicyjne i kompetencyjne. Niektóre z definicji i podejść wzajemnie się wykluczają. Nieuniknionym i naturalnym zjawiskiem jest też silna konkurencja

Więcej na stronie  www.coachingdao.pl 

Zapraszamy