Certyfikowany Mentor Kognitywny

Second Degree – Edycja Online – 2022

 • 1 tydzień: 22 kwietnia w godzinach 17.00 – 21.00
 • 1 tydzień: 23 – 24 kwietnia w godzinach 9.00 – 13.00
 • 2 tydzień: 13 maja w godzinach 17.00 – 21.00
 • 2 tydzień: 14 – 15 maja w godzinach 9.00 – 13.00
 • Superwizja grupowa: 23 maja w godzinach 18.00 – 21.00
 • 3 tydzień: 27 maja w godzinach 17.00 – 21.00
 • 3 tydzień: 28 – 29 maja w godzinach 9.00 – 13.00

Czas trwania: moduły 4 godzinne, łącznie 39 godzin w 10 spotkaniach
Cena: 2860 zł brutto

Istnieje możliwość dofinansowania do szkolenia. Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych pod numerem: już niebawem

Zapisz się / Rezerwuj miejscePowiadom mnie o nowym terminie

Opis szkolenia

Mentoring. Second Degree

Program jest realizowany modułowo (Moduł pierwszy – First Degree oraz Moduł drugi – Second Degree). Każdy moduł zawiera minimum osiem ćwiczeń (technik praktycznych). Oba moduły kończy egzamin teoretyczny w formie testu wielokrotnego wyboru. Zaliczenie dwóch testów jest warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu.

Każdy z modułów stanowi odrębną całość. Pierwszy moduł (First Degree) jest szkoleniem warsztatowym na poziomie podstawowym, drugi moduł (Second Degree) jest szkoleniem zaawansowanym, pogłębiającym i poszerzającym zakres proponowanej metodologii mentoringu.

Kurs mentoringowy realizowany jest w trybie szkolenia online w modułach czterogodzinnych (cztery godziny zegarowe z przerwą) i jest rejestrowany. Każdy uczestnik otrzyma login i hasło do swojego konta, gdzie w dowolnym czasie, przez 3 miesiące po zakończeniu kursu, będzie mógł wracać do materiału dowolną ilość razy. Uczestnictwo w kolejnych spotkaniach online nie jest wymagane.

Kurs nie tylko przygotowuje do pracy mentoringowej, lecz również pozwala sprostać wymogom czasu i umożliwia opanowanie umiejętności prowadzenia sesji mentoringowych (i zarządczych) online. Kurs podąża za głosem czasu i uwzględnia wymogi nowej, trudnej rzeczywistości gospodarczej. Wyposaża menadżerów w niezbędne umiejętności na zmieniającym się z tygodnia na tydzień – rynku pracy.

Każdy z modułów stanowi odrębną całość. Pierwszy moduł (First Degree) jest szkoleniem warsztatowym na poziomie podstawowym, drugi moduł (Second Degree) jest szkoleniem zaawansowanym.

Przebieg procesu edukacji

Mentoring. Second Degree

 • Każdy czterogodzinny moduł zawiera minimum jedno ćwiczenie (technikę praktyczną do pracy z klientem).
 • W czasie kursu odbędzie się jedna sesja superwizji grupowej z wykładowcami prowadzącymi zajęcia – na zasadzie pytań i odpowiedzi oraz rozstrzygania niejasnych zagadnień i kwestii, jeśli takowe się pojawią.
 • Po każdej 4 godzinnej sesji Uczestnicy otrzymają zadanie lub ćwiczenie domowe, którego wykonanie stanowi trening praktyczny poznanej wiedzy, narzędzia oraz stanowi fundament do pracy w superwizji grupowej.
 • Materiał szkoleniowy realizowany jest na podstawie książek: Złote zasady, Bennewicz M., Prelewicz A., Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion oraz tych samych autorów Mentoring. Zestaw narzędzi Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion a także Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne. Wydanie nowe rozszerzone. Bennewicz M., Warszawa 2017, Wydawnictwo Coach & couch _Autobus i Kanapa
  • Treści podręcznika należy uznać za rozstrzygające w kwestiach niejasnych oraz pogłębiające w przypadku pracy własnej Uczestników.
  • Ponadto podręcznik stanowi zasobnik ćwiczeń w przypadku potrzeby uzupełnienia jakiegoś zagadnienia o pracę własną Uczestnika (np. jako zadanie domowe)
 • Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie testu online (test wielokrotnego wyboru). Egzamin będzie realizowany online (indywidualnie).
 • Jakość realizacji mentoringu w praktyce zależy w dużej mierze od zrozumienia i przyswojenia tzw. silnika ćwiczenia, czyli metody od A do Z, krok po kroku. Ćwiczenia i modele mentoringowe nie mogą być zatem przyswojone pobieżnie, płytko bez przećwiczenia i dogłębnej znajomości zasad.
 • Odpowiedzialność za jakość edukacji leży zarówno po stronie trenerów realizujących program jak i każdego z Uczestników – poprzez aktywne zaangażowanie w zajęcia, zwłaszcza przy pracy online, która wymaga samodyscypliny i konsekwencji. Każdy z Uczestników otrzyma login i hasło.

 

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do: menedżerów, liderów, trenerów wewnętrznych, coachów, psychologów, pracowników HR i działów szkoleń, samodzielnych pracowników, freelancerów jako nabycie, poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat mentoringu na podbudowie ćwiczeń i technik praktycznych.

Korzyści wynikające z kursu

Mentoring. Second Degree

 • W czasie kursu uczestnicy opanują w praktyce umiejętności zarządzania pracownikami z użyciem metody mentoringowej na poziomie zaawansowanym.
  • Kompetencje mentoringowe stanowią obecnie najnowocześniejsze i zarazem najbardziej efektywne podejście do zarządzania rozwojem osób dorosłych w ich środowisku zawodowym.
  • Ponadto model opracowany przez Bennewicz Instytut Kognitywistyki (w skrócie BIK) zawiera w sobie podejście sprawdzone od strony praktycznej (w biznesie polskim oraz angielskojęzycznym) popartym badaniami naukowymi.
 • Moduł Mentoring. Second Degree skoncentrowany jest na pracy z przekonaniami mentee oraz pobudzaniem jego kreatywności w działaniu.
 • Mentor to doświadczony w danej branży menedżer łączący w swojej roli kompetencje zbliżone do roli trenera sportowego – zarządza procesem rozwoju pracownika poprzez efektywny trening. Jest również świadomym edukatorem, czyli nauczycielem, który w umiejętny sposób dostosowuje ćwiczenia, techniki oraz przebieg nauki (treningu) do swojego klienta (mentee) uwzględniając jego rolę zawodową, posiadane predyspozycje i umiejętności wyjściowe.
 • Podstawową zatem korzyścią wynikającą z kursu jest nabycie umiejętności świadomego i skutecznego uczenia innych w praktyce biznesowej. Jedną rzeczą jest samemu umieć, być świetnym specjalistą w danej dziedzinie, drugą zarządzać ludźmi w sposób klasyczny (organizacja pracy, odpowiednia alokacja zasobów, motywowanie, kontrolowanie itp.), trzecią – współczesną kompetencją zarządczą – jest umiejętność uczenia innych na bazie własnych doświadczeń. Umiejętność uczenia, nauczania i prowadzenia treningu rozwojowego uznaje się współcześnie za jedną z najważniejszych kompetencji nowoczesnego lidera. Jest to też kompetencja najwyżej doceniana i wynagradzana na współczesnym rynku pracy.
 • Korzyścią z odbycia kursu jest również sam proces edukacyjny, który został zbudowany według zasad kognitywistyki. Jest to uczenie poprzez doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi (ćwiczeń, technik, modeli, eksperymentów), dzięki którym uczestnik szybciej niż w tradycyjnych modelach opanowuje złożony materiał. Ponadto przeżywane przez uczestnika doświadczenie edukacyjne w modelu BIK sprzyja szybkiemu, praktycznemu nabywaniu nowych umiejętności. Przyrównujemy ten kurs do dobrego szkolenia na prawo jazdy – w wyniku, którego uczestnik po jego zakończeniu potrafi prowadzić pojazd – w przypadku mentoringu jest to złożony proces uczenia innych osób w ich środowisku zawodowym, prowadzący do skutecznych zamian oraz osiągania zmierzonych wyników.

Efekty z pozyskanej wiedzy

Mentoring. Second Degree

Uczestnicy posiądą m.in. umiejętności:

 • Zastosowania narzędzi i ćwiczeń służących do skutecznego rozwijania kompetencji pracowniczych – na poziomie zaawansowanym.
 • Zastosowania ćwiczeń mentoringowych od A do Z, od stawiania realistycznych celów do wymiarowania celów, nazywania efektów (czyli rezultatów działań) aż do tworzenia ścieżki treningowej pozwalającej realizować powzięte zamiary i uzyskiwać planowane wyniki – na poziomie zaawansowanym.
 • Stosowania narzędzi mentoringowych w różnych sytuacjach zarządczych – od pomocy w rozwoju kompetencji pracowniczych, do tworzenia projektów biznesowych aż do pracy z własnym system przekonań, które mogą wspierać lub utrudniać realizację celów.
 • Uczestnicy poznają mechanizmy dwudziestu jeden ćwiczeń (technik edukacyjnych, narzędzi zmiany) tzw. silniki ćwiczeń. W czasie kursu praktycznie przećwiczą silniki aż do podstawowej biegłości w ich stosowaniu, rozpoznają zasady ćwiczenia, jego skuteczności oraz sytuacje, w których należy je zastosować w pracy mentoringowej z klientem.

Korzyści wynikające z kursu

Mentoring. Second Degree

 • Model edukacyjny BIK pozwala na szybkie, przyjemne i skutecznie opanowanie skomplikowanych umiejętności mentoringowych w sposób produktywny – prowadzący do realizacji zamiarów biznesowych i rozwojowych.
 • Opieramy się na zasadzie, wyrażonej stwierdzeniem, że nie można nikogo nauczyć jeździć na rowerze nie wsadzając go na rower, najlepiej już na pierwszym treningu. Nie pomogą tu ani subtelne pytania, ani analizowanie sytuacji, ani rozległa wiedza teoretyczna. Trzeba po prostu wsadzić zawodnika na rower i pomóc mu ruszyć z miejsca. Doświadczony trener (mentor) wie, jak tego dokonać, wie również w jaki sposób asekurować trenowanego zawodnika, żeby nie stała mu się krzywda a jednocześnie, żeby szybko i skutecznie oponował daną umiejętność.
 • Korzystając z zasobów współczesnej, światowej kognitywistyki oraz dwudziestu lat współpracy z różnymi branżami polskiego biznesu (od pierwszych lat tworzenia się kapitalizmu w Polsce do dziś) – stworzyliśmy w BIK model skuteczny, odpowiadając polskim potrzebom i polskiej mentalności pracownika i menadżera, oparty m.in. na efektywności zaczerpniętej ze sportu, psychologii pozytywnej i podejścia projektowego.
 • Cały kurs i jego poszczególne moduły są skonstruowane w sposób pozwalający uczestnikowi prześledzić i przećwiczyć proces mentoringu od A do Z. Kurs stanowi również całość odpowiadającą – moduł po module, krok po krok – postępowaniu mentoringowego z realnymi klientem. Uczymy zatem uczestników w sposób odzwierciedlający przebieg realnych sesji mentoringowych z klientami.
 • Kurs prowadzą trenerzy certyfikowani w BIK, objęci stałą superwizją oraz wsparciem merytorycznym, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Certyfikowany Mentor Kognitywny

Tydzień pierwszy (3 moduły)

Mentoring. Second Degree

I. Sesja pierwsza

 • Wprowadzenie do tematyki
 • Krótkie repetytorium z tematów Mentoring. First Degree
 • Podsumowanie i wnioski
 • Góra Lodowa jako model określania zasobności klienta oraz struktury pełnionej roli
  • Motywacja jako skutek zasobności
  • Ciemny blok, czyli zahamowanie motywacji i zdolności do skutecznego działania
 • Określanie zasobności roli w Górze Lodowej
 • Ćwiczenie: Góra Lodowa – demonstracja ćwiczenia
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia i jego rezultatów
 • Wnioski
 • Zadanie domowe

II. Sesja druga

 • Dwa rodzaje rzeczywistości, w której działa człowiek – model P. Watzlawicka
 • Jak rozpoznać poziom zakotwiczenia zasobów w Górze Lodowej?
 • Nominalizacje jako lingwistyczna struktura wypowiedzi i ich znaczenia dla komunikacji
 • Wszechstronne wykorzystanie modelu Góry Lodowej
  • Ćwiczenie: Góra Lodowa z wykorzystaniem trzech ról (z rolami wspierającymi i jedną wiodącą) – dokonanie transferu zasobów w przypadku identyfikacji ciemnego bloku
  • Ćwiczenie: Identyfikacja „ciemnego bloku” w Górze Lodowej – transfer zasobów w przypadku identyfikacji „ciemnego bloku”
  • Ćwiczenie: Rola versus projekt w Górze Lodowej
 • Zadanie domowe

III. Sesja trzecia

 • Postawy ludzi wobec sytuacji zmiany – od kontrsugestywności do proaktywności
  • Ćwiczenie: Jak rozmawiać z osobą proaktywną / kontrsugestywną?
   • Praca własna na podstawie ćwiczenia
   • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
  • Sprzężenie zwrotne i jego znaczenia dla podejmowanych działań
  • Proces internalizacji – od czego zależy wychodzenie z psychologicznej strefy komfortu?
  • Archetypy jako fundamenty tożsamości
   • Ćwiczenie: Przykłady archetypów
   • Wnioski
  • Czym jest skrypt i jak działają wzorce kulturowe oraz wychowawcze zinternalizowane przez jednostkę?
  • Zadanie domowe

Tydzień drugi (3 moduły)

Mentoring. Second Degree

IV. Sesja czwarta

 • Mechanizm instalowania treści w przekazie werbalnym
  • Jak ludzie reagują na wypowiedzi innych, w których ukryta jest pozytywna lub negatywna intencja?
 • Up-triggery, czyli bodźce wywołujące zmianę zachowania
  • Ćwiczenie: Zaplanuj osobiste up-triggery
 • Sugestie i presupozycje jako elementy wpływu komunikacyjnego
 • Rodzaje orientacji w rzeczywistości
  • Jak orientacja w rzeczywistości wpływa na nasze postawy?
  • Orientacja w rzeczywistości a mentoring
  • Ćwiczenie: Autodiagnoza własnej postawy (orientacji w rzeczywistości)
  • Wnioski
 • Przekonania jako software osobowości
  • Jak fałszywe definicje rzeczywistości wypływają na nasze decyzje i wybory?
 • Realizm a przekonania osobiste podmiotu
 • Czy byt kształtuje świadomość, czy też świadomość kształtuje byt?
 • Zadanie domowe

V. Sesja piąta

 • Pakietowy i kontekstowy system przekonań
 • Przekonanie wiodące jako zwornik systemu poznawczego jednostki
  • Kiść przekonań – lokalizacja zwornika, czyli przekonania wiodącego
 • Jak uchylać przekonania ograniczające i hamujące w procesie mentoringowym?
 • Ćwiczenie: Uchylanie przekonań – interaktywne ćwiczenie grupowe
  • Demo na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia i jego rezultatów
  • Wnioski
 • Model zmiany przekonania ograniczającego na wspierające wg. modelu „Work” Byron Katie
  • Ćwiczenie: Model Byron Katie – demonstracja ćwiczenia
   • Praca własna na podstawie ćwiczenia
   • Omówienie ćwiczenia i jego rezultatów
   • Wnioski
 • Zadanie domowe

VI. Sesja szósta

 • Funkcje proaktywnego lidera. Od czego zależy skuteczność w zmieniającej się sytuacji zarządczo – mentoringowej? (nowe spojrzenie w świetle badań)
  • Nowe podejście do roli i zadań lidera na współczesnym rynku pracy
  • Test Funkcji Proaktywnego Lidera
  • Omówienie testu w kategoriach osobistej zasobności
  • Wnioski
 • Lider – mentor jako świadomy obserwator
  • Ćwiczenie: Świadomy obserwator
 • Kontrola w mentoringu
 • Ćwiczenie: Sześć filarów projektu
  • Omówienie ćwiczenia
  • Wnioski
 • Zadanie domowe

Tydzień pierwszy (3 moduły)

Mentoring. Second Degree

VII. Sesja siódma

 • Kreatywność w mentoringu i jej znaczenie w prowadzeniu sesji z klientami
 • Ćwiczenie: STO (Sens/ Talent/ Optymizm) – demonstracja ćwiczenia
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia i jego rezultatów
  • Wnioski
 • Mechanizm gratyfikacji oraz odroczonej gratyfikacji w procesie dochodzenie do sukcesu. Psychologiczna koncepcja szczęścia
 • Teoria „dobrostanu” Seligmana jako proces dochodzenia do życiowej (zawodowej) skuteczności i zasobności
 • Ćwiczenie: Cykl dobrostanu
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia i jego rezultatów
  • Wnioski
 • Kreatywne przeramowanie sytuacji problemowych we wspierające
  • Ćwiczenie: Przeramowanie, czyli zmiana kontekstu
  • Cztery pytania rozwoju jako zmiana kontekstu
 • Model 4 Z, czyli zamykanie projektów i motywacja w działaniu
 • Nowa lista pytań kreatywnych Alexa Osborna i jej zastosowanie w mentoringu
 • Ćwiczenie: lLsta Osborna – interaktywne ćwiczenie grupowe
 • Nowa lista readaptacji
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia i jego rezultatów
  • Wnioski
 • Zadanie domowe

VIII. Sesja ósma

 • Readaptacja w biznesie a mentoring
  • Jakie działania mentoringowe mogą być skuteczniejsze na zmieniającym się rynku biznesowym w porównaniu do tradycyjnych modeli?
  • Orogenza, czyli szlifowanie diamentu.
  • Oceany biznesu – jak działać innowacyjnie?
 • Klient oczywisty oraz klient Najważniejszy (innowator)
 • Potrzeby i spodziewane korzyści jako miara efektywności projektu lub działania
 • Innowacja wartości jako efektywne zarządzanie projektem z wykorzystaniem potrzeb klientów oraz racjonalizatorskiego podejścia do zmiany
  • Ćwiczenie: Innowacja wartości – demonstracja ćwiczenia
   • Praca własna na podstawie ćwiczenia
   • Omówienie ćwiczenia i jego rezultatów
   • Wnioski
 • Racjonalizatorskie podejście do zmiany
 • Siła woli versus sposoby przepracowywania niekorzystnych sytuacji
 • Jednostki Życiowej Zmiany, czyli podatności na stres i czynniki stresogenne
  • Jak powstrzymać ryzyka wynikające z Jednostek Życiowej Zmiany
  • Ćwiczenie: Autodiagnoza Jednostek Życiowej Zmiany
 • Zadanie domowe

IX. Sesja dziewiąta

 • Delegowania uprawnień w mentoringu
  • Kryteria delegowania
  • Zasady kardynalne delegowania w mentoringu
  • Delegowanie jako motywowanie
  • Jak delegować skutecznie i motywująco?
 • Rodzaje mentoringu a modele zarządzania
  • Ćwiczenie STO 2 – strategia, taktyka, operacje
  • Wnioski
 • Udziałowcy projektu
 • Dwuwarstwowa, czteroaspektowa analiza SWOT
 • 10 punktowy plan projekty i jak go realizować
 • Tworzenie narracji biznesowej – storytelling
  • Ćwiczenie: Wykorzystanie symboli wieloznacznych, multikreatywnych w tworzeniu narracji bizesowej
 • Podsumowanie szkolenia. Wnioski oraz refleksje
 • Końcowe zadanie domowe

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie  Chcę otrzymać fakturę VAT  Call Now Button+48 667 951 750