Certyfikowany Mentor Kognitywny

First Degree – Edycja Online

Termin:

 • 1 weekend: 19 – 21 czerwiec w godzinach 17:00 – 21:00
 • 2 weekend: 17 – 19 lipiec w godzinach 17:00 – 21:00
 • 3 weekend: 31 lipiec – 2 sierpień w godzinach 17:00 – 21:00

Czas trwania: moduły 4 godzinne, łącznie 36 godzin w 9 spotkaniach
Cena: 2599 zł brutto

Program jest realizowany modułowo w trybie szkolenia online, które są rejestrowane. Każdy uczestnik w dowolnym czasie, przez 3 miesiące po zakończeniu kursu, będzie mógł oglądać każde spotkanie dowolną ilość razy. Uczestnictwo w kolejnych szkoleniach online nie jest wymagane. W każdym, czterogodzinnym module szczegółowo omawiane jest konkretne ćwiczenie lub metoda na podbudowie – uznanej, sprawdzonej empirycznie teorii naukowej oraz na podstawie realizowanych w polskim (i anglojęzycznym) środowisku biznesowym procesów mentoringowych.

Informacje o szkoleniu

Mentor Kognitywny – Mentoring. First Degree

Kurs nie tylko przygotowuje do pracy mentoringowej, lecz również pozwala sprostać wymogom czasu i umożliwia opanowanie umiejętności prowadzenia sesji mentoringowych (i zarządczych) online. Kurs podąża za głosem czasu i uwzględnia wymogi nowej, trudnej rzeczywistości gospodarczej. Wyposaża menadżerów w niezbędne umiejętności na zmieniającym się z tygodnia na tydzień – rynku pracy.

Każdy z modułów stanowi odrębną całość. Pierwszy moduł (First Degree) jest szkoleniem warsztatowym na poziomie podstawowym, drugi moduł (Second Degree) jest szkoleniem zaawansowanym.

Przebieg procesu edukacji

Mentoring. First Degree

 • Każdy czterogodzinny moduł zawiera minimum jedno ćwiczenie (technikę praktyczną do pracy z klientem)
 • W czasie kursu trwającego trzy tygodnie każdy z uczestników będzie miał możliwość dwukrotnego skorzystania z sesji mentoringowych online, w trybie indywidualnym.
 • W każdym tygodniu odbędzie się jedna sesja superwizyjna grupowa z wykładowcami prowadzącymi zajęcia – na zasadzie pytań i odpowiedzi oraz rozstrzygania niejasnych zagadnień i kwestii, jeśli takowe się pojawią.
 • Po każdej 4 godzinnej sesji uczestnicy otrzymają zadanie lub ćwiczenie domowe, które należy przesłać do sprawdzenia i uzyskania feedbacku. Zadań takich będzie minimum osiem.
 • Materiał szkoleniowy realizowany jest na podstawie książek: Złote zasady, Bennewicz M., Prelewicz A., Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion oraz tych samych autorów Mentoring. Zestaw narzędzi Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion a także Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne. Wydanie nowe rozszerzone. Bennewicz M., Warszawa 2017, Wydawnictwo Coach & couch _Autobus i Kanapa
  • Treści podręcznika należy uznać za rozstrzygające w kwestiach niejasnych oraz pogłębiające w przypadku pracy własnej uczestników.
  • Ponadto podręcznik stanowi zasobnik ćwiczeń w przypadku potrzeby uzupełnienia jakiegoś zagadnienia o pracę własną uczestnika (np. jako zadanie domowe)
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet książek (na wskazany przez siebie adres):
  • Złote zasady, Bennewicz M., Prelewicz A., Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
  • Zestaw narzędzi, Bennewicz M., Prelewicz A. Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
  • Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne. Wydanie nowe rozszerzone. Bennewicz M., Warszawa 2017, Wydawnictwo Coach & couch _Autobus i Kanapa
 • Warunkiem zaliczenia kursu jest: wykonanie wszystkich zadań domowych, uczestniczenie w przynajmniej jednej indywidulanej sesji mentoringowej, a także zdanie testu online wielokrotnego wyboru.
 • Jakość realizacji mentoringu w praktyce zależy w dużej mierze od zrozumienia i przyswojenia tzw. silnika ćwiczenia, czyli metody od A do Z, krok po kroku. Ćwiczenia i modele mentoringowe nie mogą być zatem przyswojone pobieżnie, płytko bez przećwiczenia i dogłębnej znajomości zasad.
  • Odpowiedzialność za jakość edukacji leży zarówno po stronie trenerów realizujących program jak i każdego z uczestników – poprzez aktywne zaangażowanie w zajęcia; zwłaszcza przy pracy online, która wymaga samodyscypliny i konsekwencji.
  • Znajomość silników sprawdza m.in. test końcowy zaliczeniowy oraz zadania domowe.

 

Przebieg zajęć

 • Szkolenie online realizowane jest w modułach 4 godzinnych z krótką przerwą; łącznie 36 godzin w 9 spotkaniach w ciągu trzech tygodni w następujących terminach
  • 1 weekend: 19, 20, 21 czerwiec w godzinach 17:00 – 21:00
  • 2 weekend: 17, 18, 19 lipiec w godzinach 17:00 – 21:00
  • 3 weekend: 31 lipiec, 1, 2 sierpień w godzinach 17:00 – 21:00
  • Wszystkie spotkania będą nagrywane i mogą być odtwarzane wielokrotnie przez 3 miesiące po zakończeniu kursu. Każdy z uczestników otrzyma login i hasło.
 • Każdy z uczestników może uczestniczył w dwóch 60 minutowych sesjach mentoringowych
 • Po każdym tygodniu zajęć odbędzie się 90 minutowa sesja superwizji grupowej online z trenerami prowadzącymi, z możliwością zadania pytań oraz rozstrzygania niejasnych i niezrozumiałych kwestii, jeśli takowe się pojawią.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do: menedżerów, liderów, trenerów wewnętrznych, coachów, psychologów, pracowników HR i działów szkoleń, samodzielnych pracowników, freelancerów jako okazja do nabycia, poszerzenia i pogłębienia wiedzy na temat mentoringu na podbudowie doświadczeń praktycznych oraz sprawdzonych metod, ćwiczeń i technik praktycznych.

Korzyści wynikające z kursu

Mentoring. First Degree

 • W czasie kursu uczestnicy opanują umiejętności zarządzania pracownikami z użyciem metody mentoringowej.
  • Kompetencje mentoringowe stanowią obecnie najnowocześniejsze i zarazem najbardziej efektywne podejście do zarządzania rozwojem osób dorosłych w ich środowisku zawodowym.
  • Ponadto model opracowany przez Bennewicz Instytut Kognitywistyki (w skrócie BIK) zawiera w sobie podejście sprawdzone od strony praktycznej (w biznesie polskim oraz angielskojęzycznym) popartym badaniami naukowymi.
 • Mentor to doświadczony w danej branży menedżer łączący w swojej roli kompetencje zbliżone do roli trenera sportowego – zarządza procesem rozwoju pracownika poprzez efektywny trening.
  • Jest również świadomym edukatorem, czyli nauczycielem, który w umiejętny sposób dostosowuje ćwiczenia, techniki oraz przebieg nauki (treningu) do swojego klienta (mentee) uwzględniając jego rolę zawodową, posiadane predyspozycje i umiejętności wyjściowe.
 • Główną korzyścią wynikającą z kursu jest nabycie umiejętności świadomego i skutecznego uczenia innych w praktyce biznesowej i życiowej.
  • Pierwszą kwestią jest samemu umieć, znać, kreować daną dyscyplinę (branżę), być świetnym specjalistą w danej dziedzinie.
  • Drugą jest umiejętność zarządzania ludźmi w sposób klasyczny (organizacja pracy, odpowiednia alokacja zasobów, motywowanie, kontrolowanie itp.)
  • Trzecią – współczesną kompetencją zarządczą – jest umiejętność uczenia innych na bazie własnych doświadczeń. Umiejętność uczenia, nauczania i prowadzenia treningu rozwojowego uznaje się współcześnie za jedną z najważniejszych kompetencji nowoczesnego lidera. Jest to również kompetencja najwyżej doceniana i wynagradzana na współczesnym rynku pracy.
  • Czwarta kompetencja, którą opanują uczestnicy naszego kursu, to umiejętność prowadzenia skutecznych sesji mentoringowych online. W dobie pandemii i nieprzewidywalnych zmian gospodarczych i klimatycznych większość działań edukacyjnych i rozwojowych przeniosła się do sieci. Zdolność sprawnego prowadzenia sesji mentoringowych online stała się wymogiem czasu.

Uczestnicy posiądą m.in. umiejętności:

 • Prowadzenia skutecznej sesji mentoringowej online z klientem.
 • Zastosowania narzędzi i ćwiczeń służących do skutecznego rozwijania kompetencji pracowniczych i ogólnoludzkich.
 • Zastosowania ćwiczeń mentoringowych od A do Z, od stawiania realistycznych celów do wymiarowania celów, nazywania efektów (czyli rezultatów działań) aż do tworzenia ścieżki treningowej pozwalającej realizować powzięte zamiary i uzyskiwać planowane wyniki.
 • Stosowania narzędzi mentoringowych w różnych sytuacjach zarządczych – od pomocy w rozwoju kompetencji pracowniczych, do tworzenia projektów biznesowych i życiowych.
 • Uczestnicy poznają mechanizmy minimum dwunastu technik (ćwiczeń edukacyjnych, narzędzi zmiany) tzw. silniki ćwiczeń. W czasie kursu przećwiczą silniki aż do podstawowej biegłości w ich stosowaniu, rozpoznają zasady ćwiczenia, jego skuteczności oraz sytuacje, w których należy je zastosować w pracy mentoringowej z klientem.

Efekty z pozyskanej wiedzy

Mentoring. First Degree

 • Model edukacyjny BIK pozwala na szybkie, przyjemne i skutecznie opanowanie skomplikowanych umiejętności mentoringowych w sposób produktywny – prowadzący do realizacji zamiarów biznesowych i rozwojowych.
 • Opieramy się na wieloletnich doświadczeniach prowadzenia sesji mentoringowych, coachingowych i terapeutycznych online. Nasz kurs przygotowuje do prowadzenia monitoringu zarówno online jak i face to face.
 • Korzystając z zasobów współczesnej, światowej kognitywistyki oraz dwudziestu lat współpracy z różnymi branżami polskiego biznesu (od pierwszych lat tworzenia się kapitalizmu w Polsce do dnia dzisiejszego) – stworzyliśmy w BIK model skuteczny, odpowiadający polskim potrzebom i polskiej mentalności pracownika i menadżera, oparty m.in. na efektywności zaczerpniętej ze sportu, psychologii pozytywnej i podejścia projektowego.
 • Cały kurs i jego poszczególne moduły są skonstruowane w sposób pozwalający uczestnikowi prześledzić i przećwiczyć proces mentoringu od A do Z. Kurs stanowi również całość odpowiadającą – moduł po module, krok po krok – postępowaniu mentoringowego z realnymi klientem. Uczymy zatem uczestników w sposób odzwierciedlający przebieg realnych sesji mentoringowych z klientami.
 • Kurs prowadzą trenerzy certyfikowani w BIK, objęci stałą superwizją oraz wsparciem merytorycznym, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

Przykładowe fragmenty szkolenia

Wykład

Ćwiczenie

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Prelewicz

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Certyfikowany Mentor Kognitywny

Tydzień pierwszy (3 moduły)

Mentoring. First Degree

Moduł pierwszy (4h zegarowe)

 • Wprowadzenie
  • Zasady kontraktu
  • Sesja kontraktowa w mentoringu
   • Na czym polega?
   • Jakiego rodzaju ustalenia należy poczynić?
 • Czym jest mentoring na tle innych dyscyplin edukacyjnych i rozwojowych?
  • W jakich obszarach mentoring może być skuteczny, a w jakich nie
  • Ćwiczenie: Matryca edukacyjna – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: Matryca edukacyjna dla swojego zespołu lub dla wybranego członka zespołu

Moduł drugi (4h zegarowe)

 • Zasady pracy w mentoringu
  • Kluczowe kryteria w mentoringu
   • Co robić należy, czego nie należy robić?
   • Na jakich zasadach i normach opieramy się w pracy z klientem?
   • Etyka pracy w mentoringu
 • Wpływ społeczny, manipulacja i świadoma edukacja
  • Czym jest wpływ społeczny i jak oddziałuje na jednostki?
  • Czym jest manipulacja i dlaczego jest szkodliwa – zwłaszcza w mentoringu?
  • Dyrektywność jako cecha mentoringu
  • Ćwiczenie: Matryca wpływu i manipulacji – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: Mentor i manipulator. Cechy dobrego lidera z przeszłości

Moduł trzeci (4h zegarowe)

 • Błędne koło komunikacji
  • Od nadinterpretacji do postracjonalizacji
  • Jak błędne założenia wpływają na konflikty i nieprozumienia w pracy?
 • Znaczenie świadomego dystansu wobec usłyszanych komunikatów. Jak trafnie przenalizować usłyszany komunikat?
  • Ćwiczenie: Pozycja obserwatora i odpowiedź na apel/ komunikat – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: Pozycja obserwatora/odpowiedź na apel

Tydzień drugi (3 moduły)

Mentoring. First Degree

Moduł czwarty (4h zegarowe)

 • Znaczenie trafnej i dostosowanej komunikacji interpersonalnej w mentoringu
  • Na czym polega dostosowanie komunikacji?
  • Jakie są metody ułatwiające i usprawniające komunikowanie się?
  • Zasady feedbacku w mentoringu. Mentor, jako udzielający wskazówek i korygujący zachowania
  • Ćwiczenie: Prawidłowy i skuteczny feedback mentoringowy
  • Ćwiczenie: 3B – szczegółowe omówienie ćwiczeń
  • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: 3B na wybranym przykładzie

Moduł piąty (4h zegarowe)

 • Komunikat mentoringowy i stop klatka – jako metoda skutecznego porozumiewania się z mentee
  • Śledzenie ścieżki komunikatu, jako warunek skutecznej realizacji zadań
  • Znaczenie zdawania pytań w mentoringu
   • Rodzaje pytań mentoringowych
   • Technika GROW i model Johna Whitmora w wersji mentoringowej
   • Ćwiczenie na podstawie modelu pytań whitmorowskich
   • Pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: GROW z pytaniami na podstawie wybranego przykładu

Moduł szósty (4h zegarowe)

 • Wyznaczenie celów w mentoringu.
  • Od celu do efektu – różnice dotyczące zamiaru i rezultatu oraz ich znaczenie w projektach biznesowych
  • Ćwiczenie: Rama celu i rama problemu – skutki funkcjonowania w płaszczyźnie krytyki i zalety płaszczyzny celów
  • Określanie wskaźników efektywności
  • Miary jakościowe i ilościowe
 • Ćwiczenie: CEWWKA (Cel/Efekt/Wynik/Wskaźnik/Analiza) – szczegółowe omówienie ćwiczenia
  • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: CEWWKA dla wybranego celu

Tydzień trzeci (3 moduły)

Mentoring. First Degree

Moduł siódmy (4h zegarowe)

 • Jak wyznaczać etapy projektu w oparciu o model CEWWKA?
  • Diagram ryby, na podstawie modelu Kaoru Ishikawy
  • Ćwiczenie: Diagram ryby – szczegółowe omówienie ćwiczenia
  • Ćwiczenie: Człowiek projekt – szczegółowe omówienie ćwiczenia, jako podejścia metaforycznego do budowania etapów projektu
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: Człowiek Projekt lub Diagram Ishikawy dla wybranego celu.

Moduł ósmy (4h zegarowe)

 • Praca z dylematem, czyli jak dokonywać użytecznych wyborów spośród rozważanych opcji? (sytuacja, w której klient waha się co do wyboru konkretnej opcji w rozważanej sprawie)
  • Ćwiczenie: Praca z dylematem – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
   • Wykonaj ćwiczenie: Praca z dylematem, rozważ dylemat w praktyce

Moduł dziewiąty (4h zegarowe)

 • Jak ustalać priorytety oraz dynamikę zmiany w konkretnej sytuacji lub projekcie?
  • Ćwiczenie: Wzorzec/ adaptacja – szczegółowe omówienie ćwiczenia
 • Potrzeby i spodziewane korzyści jako miara efektywności podjętego działania lub projektu
  • Ćwiczenie: Potrzeby/ korzyści – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Udostępnienie testu. Zamknięcie szkolenia w części merytorycznej

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Prelewicz

+48 667 951 750
a.prelewicz@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie
Chcę otrzymać fakturę VAT