Certyfikowany Mentor Kognitywny

First Degree – Edycja Online – 2022

 • 1 tydzień: 25 – 27 lutego w godzinach 17.00 – 21.00
 • 2 tydzień: 11 – 13 marca w godzinach 17.00 – 21.00
 • Superwizja grupowa: 21 marca w godzinach 18.00 – 21.00
 • 3 tydzień: 25 – 27 marca w godzinach 17.00 – 21.00

Czas trwania: moduły 4 godzinne, łącznie 39 godzin w 10 spotkaniach
Cena: 2860 zł brutto

 • 1 tydzień: 20 – 22 września w godzinach 17.00 – 21.00
 • Superwizja grupowa: 18 października w godzinach 18.00 – 21.00
 • 2 tydzień: 15 – 17 listopada w godzinach 17.00 – 21.00
 • 3 tydzień: 6 – 8 grudnia w godzinach 17.00 – 21.00

Czas trwania: moduły 4 godzinne, łącznie 39 godzin w 9 spotkaniach
Cena: 2860 zł brutto

Istnieje możliwość dofinansowania do szkolenia. Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych pod numerem: już niebawem

Zapisz się / Rezerwuj miejscePowiadom mnie o nowym terminie

Informacje o szkoleniu

Mentor Kognitywny – Mentoring. First Degree

Program jest realizowany modułowo w trybie szkolenia online w modułach czterogodzinnych (cztery godziny zegarowe z przerwą) i jest rejestrowany. Każdy uczestnik otrzyma login i hasło do swojego konta gdzie w dowolnym czasie, przez 3 miesiące po zakończeniu kursu, będzie mógł wracać materiału dowolną ilość razy. Uczestnictwo w kolejnych spotkaniach online nie jest wymagane.

W każdym, czterogodzinnym module szczegółowo omawiane jest konkretne ćwiczenie lub metoda na podbudowie – uznanej, sprawdzonej empirycznie teorii naukowej oraz na podstawie realizowanych w polskim (i anglojęzycznym) środowisku biznesowym procesów mentoringowych.

Kurs nie tylko przygotowuje do pracy mentoringowej, lecz również pozwala sprostać wymogom czasu i umożliwia opanowanie umiejętności prowadzenia sesji mentoringowych (i zarządczych) online. Kurs podąża za głosem czasu i uwzględnia wymogi nowej, trudnej rzeczywistości gospodarczej. Wyposaża menadżerów w niezbędne umiejętności na zmieniającym się z tygodnia na tydzień – rynku pracy.

Każdy z modułów stanowi odrębną całość. Pierwszy moduł (First Degree) jest szkoleniem warsztatowym na poziomie podstawowym, drugi moduł (Second Degree) jest szkoleniem zaawansowanym. Po ukończeniu obu modułów i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat.

Przebieg procesu edukacji

Mentoring. First Degree

 • Każdy czterogodzinny moduł zawiera minimum jedno ćwiczenie (technikę praktyczną do pracy z klientem).
 • W czasie kursu odbędzie się jedna sesja superwizji grupowej z wykładowcami prowadzącymi zajęcia – na zasadzie pytań i odpowiedzi oraz rozstrzygania niejasnych zagadnień i kwestii, jeśli takowe się pojawią.
 • Po każdej 4 godzinnej sesji uczestnicy otrzymają zadanie lub ćwiczenie domowe, którego wykonanie stanowi trening praktyczny poznanej wiedzy, narzędzia oraz stanowi fundament do pracy w superwizji grupowej.
 • Materiał szkoleniowy realizowany jest na podstawie książek: Złote zasady, Bennewicz M., Prelewicz A., Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion oraz tych samych autorów Mentoring. Zestaw narzędzi Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion a także Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne. Wydanie nowe rozszerzone. Bennewicz M., Warszawa 2017, Wydawnictwo Coach & couch _Autobus i Kanapa
  • Treści podręcznika należy uznać za rozstrzygające w kwestiach niejasnych oraz pogłębiające w przypadku pracy własnej uczestników.
  • Ponadto podręcznik stanowi zasobnik ćwiczeń w przypadku potrzeby uzupełnienia jakiegoś zagadnienia o pracę własną uczestnika (np. jako zadanie domowe)
  • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet książek (na wskazany przez siebie adres):
   • Złote zasady, Bennewicz M., Prelewicz A., Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
   • Zestaw narzędzi, Bennewicz M., Prelewicz A. Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
   • Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne. Wydanie nowe rozszerzone. Bennewicz M., Warszawa 2017, Wydawnictwo Coach & couch _Autobus i Kanapa
 • Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie testu online (test wielokrotnego wyboru).
 • Jakość realizacji mentoringu w praktyce zależy w dużej mierze od zrozumienia i przyswojenia tzw. silnika ćwiczenia, czyli metody od A do Z, krok po kroku. Ćwiczenia i modele mentoringowe nie mogą być zatem przyswojone pobieżnie, płytko bez przećwiczenia i dogłębnej znajomości zasad.
 • Odpowiedzialność za jakość edukacji leży zarówno po stronie trenerów realizujących program jak i każdego z uczestników – poprzez aktywne zaangażowanie w zajęcia, zwłaszcza przy pracy online, która wymaga samodyscypliny i konsekwencji. Każdy z uczestników otrzyma login i hasło.

 

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do: menedżerów, liderów, trenerów wewnętrznych, coachów, psychologów, pracowników HR i działów szkoleń, samodzielnych pracowników, freelancerów jako okazja do nabycia, poszerzenia i pogłębienia wiedzy na temat mentoringu na podbudowie doświadczeń praktycznych oraz sprawdzonych metod, ćwiczeń i technik praktycznych.

Korzyści wynikające z kursu

Mentoring. First Degree

 • W czasie kursu uczestnicy opanują umiejętności zarządzania pracownikami z użyciem metody mentoringowej.
  • Kompetencje mentoringowe stanowią obecnie najnowocześniejsze i zarazem najbardziej efektywne podejście do zarządzania rozwojem osób dorosłych w ich środowisku zawodowym.
  • Ponadto model opracowany przez Bennewicz Instytut Kognitywistyki (w skrócie BIK) zawiera w sobie podejście sprawdzone od strony praktycznej (w biznesie polskim oraz angielskojęzycznym) popartym badaniami naukowymi.
 • Mentor to doświadczony w danej branży menedżer łączący w swojej roli kompetencje zbliżone do roli trenera sportowego – zarządza procesem rozwoju pracownika poprzez efektywny trening.
  • Jest również świadomym edukatorem, czyli nauczycielem, który w umiejętny sposób dostosowuje ćwiczenia, techniki oraz przebieg nauki (treningu) do swojego klienta (mentee) uwzględniając jego rolę zawodową, posiadane predyspozycje i umiejętności wyjściowe.
 • Główną korzyścią wynikającą z kursu jest nabycie umiejętności świadomego i skutecznego uczenia innych w praktyce biznesowej i życiowej.
  • Pierwszą kwestią jest samemu umieć, znać, kreować daną dyscyplinę (branżę), być świetnym specjalistą w danej dziedzinie.
  • Drugą jest umiejętność zarządzania ludźmi w sposób klasyczny (organizacja pracy, odpowiednia alokacja zasobów, motywowanie, kontrolowanie itp.)
  • Trzecią – współczesną kompetencją zarządczą – jest umiejętność uczenia innych na bazie własnych doświadczeń. Umiejętność uczenia, nauczania i prowadzenia treningu rozwojowego uznaje się współcześnie za jedną z najważniejszych kompetencji nowoczesnego lidera. Jest to również kompetencja najwyżej doceniana i wynagradzana na współczesnym rynku pracy.
  • Czwarta kompetencja, którą opanują uczestnicy naszego kursu, to umiejętność prowadzenia skutecznych sesji mentoringowych online. W dobie pandemii i nieprzewidywalnych zmian gospodarczych i klimatycznych większość działań edukacyjnych i rozwojowych przeniosła się do sieci. Zdolność sprawnego prowadzenia sesji mentoringowych online stała się wymogiem czasu.

Uczestnicy posiądą m.in. umiejętności:

 • Prowadzenia skutecznej sesji mentoringowej online z klientem.
 • Zastosowania narzędzi i ćwiczeń służących do skutecznego rozwijania kompetencji pracowniczych i ogólnoludzkich.
 • Zastosowania ćwiczeń mentoringowych od A do Z, od stawiania realistycznych celów do wymiarowania celów, nazywania efektów (czyli rezultatów działań) aż do tworzenia ścieżki treningowej pozwalającej realizować powzięte zamiary i uzyskiwać planowane wyniki.
 • Stosowania narzędzi mentoringowych w różnych sytuacjach zarządczych – od pomocy w rozwoju kompetencji pracowniczych, do tworzenia projektów biznesowych i życiowych.
 • Uczestnicy poznają mechanizmy minimum dwunastu technik (ćwiczeń edukacyjnych, narzędzi zmiany) tzw. silniki ćwiczeń. W czasie kursu przećwiczą silniki aż do podstawowej biegłości w ich stosowaniu, rozpoznają zasady ćwiczenia, jego skuteczności oraz sytuacje, w których należy je zastosować w pracy mentoringowej z klientem.

Efekty z pozyskanej wiedzy

Mentoring. First Degree

 • Model edukacyjny BIK pozwala na szybkie, przyjemne i skutecznie opanowanie skomplikowanych umiejętności mentoringowych w sposób produktywny – prowadzący do realizacji zamiarów biznesowych i rozwojowych.
 • Opieramy się na wieloletnich doświadczeniach prowadzenia sesji mentoringowych, coachingowych i terapeutycznych online. Nasz kurs przygotowuje do prowadzenia monitoringu zarówno online jak i face to face.
 • Korzystając z zasobów współczesnej, światowej kognitywistyki oraz dwudziestu lat współpracy z różnymi branżami polskiego biznesu (od pierwszych lat tworzenia się kapitalizmu w Polsce do dnia dzisiejszego) – stworzyliśmy w BIK model skuteczny, odpowiadający polskim potrzebom i polskiej mentalności pracownika i menadżera, oparty m.in. na efektywności zaczerpniętej ze sportu, psychologii pozytywnej i podejścia projektowego.
 • Cały kurs i jego poszczególne moduły są skonstruowane w sposób pozwalający uczestnikowi prześledzić i przećwiczyć proces mentoringu od A do Z. Kurs stanowi również całość odpowiadającą – moduł po module, krok po krok – postępowaniu mentoringowego z realnymi klientem. Uczymy zatem uczestników w sposób odzwierciedlający przebieg realnych sesji mentoringowych z klientami.
 • Kurs prowadzą trenerzy certyfikowani w BIK, objęci stałą superwizją oraz wsparciem merytorycznym, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Certyfikowany Mentor Kognitywny

Tydzień pierwszy (3 moduły)

Mentoring. First Degree

Moduł pierwszy (4h zegarowe)

 • Wprowadzenie
  • Zasady kontraktu
  • Sesja kontraktowa w mentoringu
   • Na czym polega?
   • Jakiego rodzaju ustalenia należy poczynić?
 • Czym jest mentoring na tle innych dyscyplin edukacyjnych i rozwojowych?
  • W jakich obszarach mentoring może być skuteczny, a w jakich nie
  • Ćwiczenie: Matryca edukacyjna – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: Matryca edukacyjna dla swojego zespołu lub dla wybranego członka zespołu

Moduł drugi (4h zegarowe)

 • Zasady pracy w mentoringu
  • Kluczowe kryteria w mentoringu
   • Co robić należy, czego nie należy robić?
   • Na jakich zasadach i normach opieramy się w pracy z klientem?
   • Etyka pracy w mentoringu
 • Wpływ społeczny, manipulacja i świadoma edukacja
  • Czym jest wpływ społeczny i jak oddziałuje na jednostki?
  • Czym jest manipulacja i dlaczego jest szkodliwa – zwłaszcza w mentoringu?
  • Dyrektywność jako cecha mentoringu
  • Ćwiczenie: Matryca wpływu i manipulacji – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: Mentor i manipulator. Cechy dobrego lidera z przeszłości

Moduł trzeci (4h zegarowe)

 • Błędne koło komunikacji
  • Od nadinterpretacji do postracjonalizacji
  • Jak błędne założenia wpływają na konflikty i nieprozumienia w pracy?
 • Znaczenie świadomego dystansu wobec usłyszanych komunikatów. Jak trafnie przenalizować usłyszany komunikat?
  • Ćwiczenie: Pozycja obserwatora i odpowiedź na apel/ komunikat – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: Pozycja obserwatora/odpowiedź na apel

Tydzień drugi (3 moduły)

Mentoring. First Degree

Moduł czwarty (4h zegarowe)

 • Znaczenie trafnej i dostosowanej komunikacji interpersonalnej w mentoringu
  • Na czym polega dostosowanie komunikacji?
  • Jakie są metody ułatwiające i usprawniające komunikowanie się?
  • Zasady feedbacku w mentoringu. Mentor, jako udzielający wskazówek i korygujący zachowania
  • Ćwiczenie: Prawidłowy i skuteczny feedback mentoringowy
  • Ćwiczenie: 3B – szczegółowe omówienie ćwiczeń
  • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: 3B na wybranym przykładzie

Moduł piąty (4h zegarowe)

 • Komunikat mentoringowy i stop klatka – jako metoda skutecznego porozumiewania się z mentee
  • Śledzenie ścieżki komunikatu, jako warunek skutecznej realizacji zadań
  • Znaczenie zdawania pytań w mentoringu
   • Rodzaje pytań mentoringowych
   • Technika GROW i model Johna Whitmora w wersji mentoringowej
   • Ćwiczenie na podstawie modelu pytań whitmorowskich
   • Pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: GROW z pytaniami na podstawie wybranego przykładu

Moduł szósty (4h zegarowe)

 • Wyznaczenie celów w mentoringu.
  • Od celu do efektu – różnice dotyczące zamiaru i rezultatu oraz ich znaczenie w projektach biznesowych
  • Ćwiczenie: Rama celu i rama problemu – skutki funkcjonowania w płaszczyźnie krytyki i zalety płaszczyzny celów
  • Określanie wskaźników efektywności
  • Miary jakościowe i ilościowe
 • Ćwiczenie: CEWWKA (Cel/Efekt/Wynik/Wskaźnik/Analiza) – szczegółowe omówienie ćwiczenia
  • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: CEWWKA dla wybranego celu

Tydzień trzeci (3 moduły)

Mentoring. First Degree

Moduł siódmy (4h zegarowe)

 • Jak wyznaczać etapy projektu w oparciu o model CEWWKA?
  • Diagram ryby, na podstawie modelu Kaoru Ishikawy
  • Ćwiczenie: Diagram ryby – szczegółowe omówienie ćwiczenia
  • Ćwiczenie: Człowiek projekt – szczegółowe omówienie ćwiczenia, jako podejścia metaforycznego do budowania etapów projektu
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
  • Wykonaj ćwiczenie: Człowiek Projekt lub Diagram Ishikawy dla wybranego celu.

Moduł ósmy (4h zegarowe)

 • Praca z dylematem, czyli jak dokonywać użytecznych wyborów spośród rozważanych opcji? (sytuacja, w której klient waha się co do wyboru konkretnej opcji w rozważanej sprawie)
  • Ćwiczenie: Praca z dylematem – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Zadanie domowe
   • Wykonaj ćwiczenie: Praca z dylematem, rozważ dylemat w praktyce

Moduł dziewiąty (4h zegarowe)

 • Jak ustalać priorytety oraz dynamikę zmiany w konkretnej sytuacji lub projekcie?
  • Ćwiczenie: Wzorzec/ adaptacja – szczegółowe omówienie ćwiczenia
 • Potrzeby i spodziewane korzyści jako miara efektywności podjętego działania lub projektu
  • Ćwiczenie: Potrzeby/ korzyści – szczegółowe omówienie ćwiczenia
   • Wnioski i pytania
 • Udostępnienie testu. Zamknięcie szkolenia w części merytorycznejKontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie  Chcę otrzymać fakturę VAT  Call Now Button+48 667 951 750