Profesjonalne szkolenia zawodowe online

w Bennewicz Instytut Kognitywistyki

Wydarzenia roku 2020 r. zmusiły nas wszystkich uczyć się i zdobywać kompetencje zawodowe w nowy sposób. Musimy być w kontakcie online nieomal cały czas i – jak się okazało – musimy w ten sposób się kształcić. Tak uczą się nasze dzieci. Tak też możemy się rozwijać my – dorośli, jeśli tylko tego chcemy.

Szkolenia zawodowe online w Instytucie Kognitywistyki nie są żadnym kompromisem – to pełnoprawne kursy i szkolenia zawodowe, które różnią się od szkoleń stacjonarnych jedynie brakiem wspólnej interakcji ludzi w jednym pomieszczeniu, w jednej fizycznej, realnej przestrzeni.

Jednym z podstawowych zadań Instytutu Kognitywistyki Macieja Bennewicza jest kształcenie ludzi zmiany. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie wysokospecjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób, które zawodowo zajmują się rozwojem osobistym (coachingiem, mentoringiem, tutoringiem itp.) albo stały się dla samych siebie człowiekiem zmiany. Jesteśmy w erze informatyzacji i cyfryzacji, dlatego szkolimy online.

Oferowane szkolenia online tylko z pozoru służą wyłącznie nabyciu nowych, unikatowych kompetencji w pracy z ludźmi, czy też kompetencji osobistych. Nie o same certyfikaty i umiejętności tu chodzi.

Misja Instytutu sięga o wiele dalej. Wierzymy, że modele pracy, których uczymy, prowadzą do zmiany otaczającego nas świata. Głębokiej zmiany – na poziomie misji, wizji, wartości i tożsamości.

Nasi absolwenci zmieniają siebie i dzięki temu wpływają na swoje otoczenie. Tak zmiany obejmują nie tylko uczestników naszych kursów, ale również ich rodziny, organizacje, przyjaciół… całe otoczenie.

W ten sposób Instytut przykłada cegiełkę do budowania nowego, zrównoważonego, harmonijnego świata, w którym nie prawa rynku, a użyteczność, odpowiedzialność i ekologia są motywami wszelkich działań ludzkich.

Do takiej zmiany zapraszamy również ciebie i organizacje, której częścią jesteś. Zapraszamy Cię do wspólnej edukacji online.

Rodzaje Szkoleń

Szkolenia zawodowe w Bennewicz Instytut Kognitywistyki

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych

Psychologia Doświadczeń Subiektywnych to program stworzony w wyniku wielu lat doświadczeń i badań Instytutu Kognitywistyki oraz osobiście Macieja Bennewicza wraz z zespołem. Bennewicz od 34 lat zajmuje się pracą z ludźmi i dla ludzi w obszarze szeroko pojętego rozwoju osobistego – od terapii po coaching, tutoringu, mentoring oraz szkolenia kompetencyjne. Organizacje stworzone na przełomie lat przez Macieja Bennewicza zajmowały się również badaniami socjologicznymi.

Od 4 lat Instytut wykorzystuje odkrycia współczesnej neurofizjologii, neurobiologii i kognitywistyki. Scala je i tworzy narzędzia oparte na mechanizmach neuroplastyczności mózgu.

Przejdź do szkolenia

Certyfikowany Coach Kognitywny – Online

Zawodowy Kurs Certyfikowany Coach Kognitywny online w Instytucie to zaawansowany program łączący praktyczną skuteczność z najnowszą wiedzą kognitywistyczną. Instytut Kognitywistyki, jako jeden z nielicznych w Polsce, prezentuje szeroką ofertę szkoleń opartych na praktyce i dowodach naukowych. Obejmujemy swoimi zainteresowaniami zarówno osobisty rozwój jednostki, jak i mentoring, coaching, tutoring, aż po pracę z grupą, trening kreatywny, psychologię transpersonalną. Są to programy pionierskie i nowatorskie na polskim rynku.

Szereg firm szkoleniowych i szkół odwołuje się lub wykorzystuje programy stworzone przez Macieja Bennewicza oraz Instytut Kognitywistyki. Programy te stanowią także element kształcenia coachingowego na studiach podyplomowych.

Przejdź do szkolenia

Certyfikowany Mentor Kognitywny First Degree – Edycja Online

Kurs nie tylko przygotowuje do pracy mentoringowej, lecz również pozwala sprostać wymogom czasu i umożliwia opanowanie umiejętności prowadzenia sesji mentoringowych (i zarządczych) online. Kurs podąża za głosem czasu i uwzględnia wymogi nowej, trudnej rzeczywistości gospodarczej. Wyposaża menadżerów w niezbędne umiejętności na zmieniającym się z tygodnia na tydzień – rynku pracy.

Każdy z modułów stanowi odrębną całość. Pierwszy moduł (First Degree) jest szkoleniem warsztatowym na poziomie podstawowym, drugi moduł (Second Degree) jest szkoleniem zaawansowanym.

Przejdź do szkolenia

Certyfikowany Mentor Kognitywny Second Degree – Edycja Online

Kurs nie tylko przygotowuje do pracy mentoringowej, lecz również pozwala sprostać wymogom czasu i umożliwia opanowanie umiejętności prowadzenia sesji mentoringowych (i zarządczych) online. Kurs podąża za głosem czasu i uwzględnia wymogi nowej, trudnej rzeczywistości gospodarczej. Wyposaża menadżerów w niezbędne umiejętności na zmieniającym się z tygodnia na tydzień – rynku pracy.

Każdy z modułów stanowi odrębną całość. Pierwszy moduł (First Degree) jest szkoleniem warsztatowym na poziomie podstawowym, drugi moduł (Second Degree) jest szkoleniem zaawansowanym.

Przejdź do szkolenia
Call Now Button+48 667 951 750