Zrozumieć język snów

Język nieświadomości

Termin: niebawem
Czas trwania: niebawem
Miejsce: niebawem
Cena: 1256 zł brutto

Cel warsztatu

 • Zapoznanie uczestników z koncepcjami nt. snów i śnienia na postawie m.in. Carl G. Jung, Arnold Mindell, Ole Vedfelt, Ken Wilber i innych
 • Wprowadzenie systematyki snów
 • Analiza wybranych snów uczestników
 • Przećwiczenie metody – morfologia snów

Opis szkolenia

Informacje na temat Essential learning

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy w czasie interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami kognitywnymi uzyskają następujące korzyści:

 • Zapoznają się z głównymi pojęciami pozwalającymi zrozumieć istotę i znaczenie snów w świetle odkryć współczesnych nurtów psychologii i kognitywistyki
 • Wybrani uczestnicy przejdą własną analizę zgłoszonych snów oraz innych treści nieświadomości
 • Uczestnicy poznają zasady morfologii snów w oparciu o w/w nurty psychologii i kognitywistyki
 • Przekazane i przećwiczone zostaną modele umożliwiające efektywną, samodzielną morfologię snów w przyszłości

Prowadzący szkolenie

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki Wykładowca kognitywny, Superwizor, Master Coach, Mentor

Twórca programu coachingowego akredytowanego European Quality Award przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Prelewicz

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, Wykładowca, Trener kognitywny, Mentor, Coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Zrozumieć język snów

Treść programu

Pojęcie archetypu jako elementu symbolicznego wyrażającego nieświadome treści osobowości

Od archetypu do opowieści metaforycznej

  • Nasze myśli oparte są na symbolach
  • Myśli tworzą narracje, czyli opowieści metaforyczne
  • Od rodzaju opowieści zależy jakość naszego życia

Potrzeby jako wyraz świadomych i nieświadomych dążeń oraz pragnień

  • Czym są potrzeby?
  • Co w praktyce oznacza wyrażenie i osiąganie potrzeb?
  • Satysfakcjonujące spełnienie potrzebny wymaga: pełnego uświadomienia potrzeby oraz zdolności do społecznie akceptowanego sposobu jej realizacji

Sen jako odbicie wypartych lub stłumionych potrzeb, emocji lub traum

  • Sen jak emanacja nieuświadamianych dążeń
  • Sen jako rekonfiguracja konektomu (sieci połączeń neuronalnych)
  • Inne znaczenia snów (prekognicja, treści lękowe, sny iluminacyjne, sny progowe)

Systematyka i morfologia snów

  • Analiza oraz interpretacja snów w nurcie archetypowym i transpersonalnym
  • Praca ze snami jako praca z procesem rozwoju osobistego
  • Praca ze snami jako uruchomienie neuroplastyczności mózgu

Demonstracje ćwiczeń, ćwiczenia własne

Zapisy na szkolenie

Zrozumieć język snów

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Prelewicz

+48 667 951 750
a.prelewicz@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenieChcę otrzymać fakturę VAT