Essential learning

Szkolenia Biznesowe

Termin: niebawem
Czas trwania: 3 godzin warsztatu
Miejsce: niebawem
Cena: 195 zł brutto za osobę

Essential Learning to krótkie, dynamiczne szkolenia, trwające od 1 ½ do maksymalnie 3 godz. zegarowych.

Skoncentrowane są na dostarczaniu uczestnikom maksymalnie esencjonalnej wiedzy popartej doświadczeniem (best practice) zarówno rynku, branży, trenerów prowadzących, jak i twórcy i dyrektora programowego Bennewicz Instytutu Kognitywistyki – Macieja Bennewicza.

Essential Learning to projekty przygotowane lapidarnie, koncentrujące się na kluczowych aspektach danego zagadnienia. W Essential learning nie ma szkoleniowych ozdobników; wczorajszych, odgrzewanych teorii, które nie przystają do realiów Polski współczesnej.

Wiele tego rodzaju szkoleniowych „wypełniaczy” znajduje się w klasycznej ofercie szkoleń na rynku. W propozycji Essential learning Bennewicz Instytutu Kognitywistki znajdziesz efektywne, sprawdzone, praktyczne modele. Ich zastosowanie bezpośrednio przekłada się na efekty. Bez bicia piany. Same konkrety!

Opis szkolenia

Informacje na temat Essential learning

Podajemy kwintesencję wiedzy i doświadczenia, które łatwo można przenieść na praktykę biznesu, życia lub konkretnego projektu. Dlatego zawsze są to szkolenia nie tylko szyte na miarę – pod konkretnego Klienta, lecz celowane w specyficzne potrzeby uczestników. Zawsze odnoszą się do szczegółowych zagadnień. Żadnych ogólników. Tylko to, czego potrzebuje w danym momencie Klient.

Essential Learning wykorzystujemy najnowsze zdobycze edukacji dorosłych, takie jak: eksperyment, prowokację intelektualną, interaktywne ćwiczenie, krótkie, intensywne doświadczenie, multimedialne, krótkie wykłady itp.

W obszarze Essential Learning proponujemy:

  • Design Thinking, czyli myślenie projektowo – twórcze,
  • Archetypal Psychology, czyli psychologię opartą na wykorzystaniu story tellingu wykorzystującą fundamentalne symbole, schematy i archetypy funkcjonujące w danej kulturze oraz
  • Transpersonal Process, czyli zarządzanie procesem zmiany jako elementu relacji i komunikacji międzyludzkiej, która odbywa się na poziomie świadomym i nieświadomym jednocześnie.

Rodzaje szkoleń Essential learning:

  • Design Thinking
  • Archetypal Psychology
  • Transpersonal Process.

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Rodzaje szkoleń

Essential learning

Design Thinking

Szkolenie z grupy Essential learning

Design Thinking to metoda oparta na rozwoju myślenia projektowo – twórczego. W jego wyniku może powstać nowy obraz projektu, przedsięwzięcia, działania lub zadania, a nawet całej firmy. W czasie Design Thinking korzystamy zarówno z umiejętności budowania projektów strategicznych, jak i myślenia systemowego oraz kreatywnego.

W wyniku budowania tego rodzaju projektów z użyciem Design Thinking powstaje, w relatywnie bardzo krótkim czasie – od 1 ½ godziny do 3 godzin zegarowych – twórczy pomysł oraz sposób jego realizacji.

Twórczy pomysł może dotyczyć już istniejącego projektu lub przedsięwzięcia lub kreatywnie restrukturyzować już istniejący.

W ramach Design Thinking nie tylko dostarczamy narzędzia do wypracowywania kreatywnych rozwiązań, lecz również uczymy jak je wykorzystywać w przyszłości. Zatem jednorazowa sesja Essential Learning w obszarze Design Thinking może dawać zwielokrotnione korzyści. Pozwala na stworzenie strategii twórczej dla projektu, jak i umożliwia nabywanie nowych umiejętności przez uczestników.

Pojedyncza sesja Design Thinking zawsze koncentruje się na jednym precyzyjnie wybranym lub ustalonym zagadnieniu, dlatego jest tak efektywna, gdyż uczestnicy nie rozpraszają uwagi na zbyteczne szczegóły, dygresje lub niuanse.

W ramach Design Thinking stosujemy również Trend Setting oraz inne metody myślenia twórczego, a także marketingowej prekognicji, czyli przewidywania i kreowania zjawisk oraz potrzeb klientów.

Archetypal Psychology

Szkolenie z grupy Essential learning

Archetypal Psychology to krótkie szkolenie trwające od 1 ½ do 3 godzin zegarowych maksymalnie.

Wykorzystujemy w nim wiedzę psychologiczną opartą na zastosowaniu Story tellingu. Opowiadanie narracji wynika z natury człowieka. Często rodzaj i dynamika opowieści decydują o sposobie postrzegania danej osoby, produktu, usługi, a nawet całej firmy.

Współczesny marketing wykorzystuje z powodzeniem Archetypal Psychology oraz Story telling, gdyż odbiorcy chętnie doświadczają bardziej rozbudowanych opowieści. Przekonuje ich opowiedziana historia, gdyż sami tworzą osobiste opowieści. To naturalny proces w rozwoju ludzkiej tożsamości.

Dlatego też zarówno marketing biznesowy, jak i osobisty wykorzystują fundamentalne symbole, schematy i archetypy funkcjonujące w danej kulturze. Dzięki nim opowieść o danym produkcie, firmie lub człowieku osadzona jest w rozpoznawalnych i akceptowalnych społecznie symbolach. Dzięki temu staje się popularna i aprobowana. A o to przecież w biznesie chodzi.

Sfera przekonań osobistych i grupowych decyduje o sposobie postrzegania rzeczywistości. Przekonania to kanwa opowiadanych historii, to również fundament tożsamości człowieka, grupy oraz firmy.

Archetypal Psychology dociera do obszaru przekonań. Archetypal Psychology potrafi dzięki odpowiednim narzędziom zmieniać i rekonfigurować przekonania, tak aby stały się one wspierające, funkcjonalne i użyteczne dla działającego podmiotu – jednostki, grupy, działu, a nawet całej firmy.

Design Thinking

Szkolenie z grupy Essential learning

Szkolenie Transpersonal Process trwa od 1 ½ do 3 godzin. Wykorzystujemy w nim aktywne metody Essential Learning.

Szybko i dynamicznie zmierzamy do celu, którym jest uruchomienie, uaktywnienie lub ujawnienia procesu zmiany, który ukryty jest w nieświadomości. Proces, który zostaje ujawniony często odzywa się w postaci problemów, napięć, dysfunkcji, strat, także chorób, problemów i wypadków.

W ten sposób Transpersonal Process daje o sobie znać jako symptom lub sieć objawów. Dążymy nie tylko do ujawnienia procesu, lecz w Transpersonal Process zmierzamy również do utylizacji, czyli zagospodarowania efektów procesu, który zostaje ujawniony.

Transpersonal Process opiera się również na zarządzaniu procesem zmiany. Zmiana jest elementem relacji i komunikacji międzyludzkiej, która odbywa się na poziomie świadomym i nieświadomym jednocześnie.

Transpersonal Process pozwala uświadomić jednostce lub grupie zależności pomiędzy osobami w systemie oraz elementami systemu (np. działami w firmie). Dzięki procesowi uświadamiania lepiej rozumiemy występujące zależności. Możemy je kontrolować, zmieniać, rekonfigurować oraz tworzyć nowe.

Dzięki Transpersonal Process potrafimy rekonfigurować zarówno komunikację, jak i wychwycić te elementy procesów grupowych (społecznych), które są dysfunkcjonalne. Możemy im przeciwdziałać.

Potrafimy również wychwycić elementy funkcjonalne i je wzmacniać. Transpersonal Process oznacza zarówno – poprzez ludzi, jak i dzięki ludziom. Opiera się na transmisji informacji, energii i zasobów – potrzebnych do skutecznego działania.

Szkolenie Transpersonal Process koncentruje się zatem na transmitowaniu potrzebnych w danej sytuacji informacji, komunikatów, zasobów oraz innych rodzajów energii.

Transpersonal Process tę transmisję uaktywnia, umożliwia, tworzy i w razie potrzeby odblokowuje zarówno na poziomie jednostek, jak i całych grup społecznych. Biznes tego typu narzędzi ciągle potrzebuje.

Transpersonal Process może również zajmować się efektywnym transmitowaniem i komunikowaniem dowolnych treści dotyczących firmy, jak i jednostki na zewnątrz sytemu – jak aktywny PR, marketing lub Story telling.

Zapisy na szkolenie

Essential learning

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Call Now Button+48 667 951 750