Instytut Kognitywistyki

Bennewicz

Kognitywistyka to nauka o człowieku poszukująca m.in. odpowiedzi na pytania: W jaki sposób postrzegamy świat? Co sprawia, że podejmujemy takie a nie inne decyzje? Kim jesteśmy jako indywidualni ludzie i jako zbiorowości? Kognitywistyka łączy i rozszerza zainteresowania socjologii, psychologii klasycznej, filozofii, lingwistyki, neurobiologii i antropologii. Praktyczne narzędziowe przełożenie Kognitywistyki wykorzystujemy w coachingu, mentoringu, tutoringu, psychologii archetypalnej i transpersonalnej.

Szkolenia Zawodowe

W Instytucie Kognitywistyki

Certyfikowany Coach Kognitywny

Zaawansowany program łączący praktyczną skuteczność z najnowszą wiedzą kognitywistyczną. Podejście kognitywistyczne czyli interdyscyplinarne. Techniki coachingowe, mające podłoże behawioralno-poznawcze uruchamiające neuroplastyczność mózgu, uznawane obecnie…

Przejdź do szkolenia

Certyfikowany Mentor Kognitywny

Program jest realizowany modułowo w trybie szkolenia czterodniowego (Moduł pierwszy – First Degree oraz Moduł drugi – Second Degree). Oba moduły kończy egzamin teoretyczny w formie testu wielokrotnego wyboru. Zaliczenie testu oraz udział w 100% zajęć jest warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu…

Przejdź do szkolenia

Art
Coaching

Szkolenie jest unikalną propozycją na rynku polskim. W ciągu pięciu dni uczestnicy zapoznają się różnymi dyscyplinami artystycznymi i sposobami ich wykorzystania w procesie zmiany osobistej i grupowej. Każdy człowiek, odpowiednio pokierowany, może uruchomić swoją ekspresję plastyczną, muzyczną…

Przejdź do szkolenia

Team
Coaching

Szkolenie skierowane jest do managerów, coachów, mentorów, tutorów oraz edukatorów różnego szczebla i funkcji, którzy pracują z grupami. Praca w grupach może dotyczyć codziennej pracy menedżerskiej, prowadzenia warsztatów i szkoleń, wykładów i wszelkich procesów edukacyjnych  – dla dorosłych i młodzieży…

Przejdź do szkolenia

Szkolenia Rozwojowe

W Instytucie Kognitywistyki

Coaching
Tao

W jaki sposób współczesny człowiek może skorzystać w życiu codziennym ze starożytnych chińskich koncepcji Tao? Zapraszamy na inspirujący, innowacyjny warsztat Coaching Tao. Tao i człowiek współczesny. Jak żyć w zgodzie ze sobą? Twórcza koncepcja rozwoju osobistego; proste do zastosowania techniki; metoda, dzięki której proste rozwiązania stają się dobrym życiem…

Przejdź do szkolenia

Hipnoza generatywna w life coachingu

Szkolenie skierowane jest do terapeutów, lekarzy, coachów, mentorów a także osób pracujących w obszarach instytucjonalnego, profesjonalnego wspierania innych osób w procesie ich zdrowienia i rozwoju a także dojrzałych pasjonatów. Czym jest hipnoza generatywna? Czym jest podejście transpersonalne? Dlaczego hipnoza oddziałuje szybciej i efektywniej niż…

Przejdź do szkolenia

Konstelacje
archetypowe

Program skierowany jest do praktyków pracujących z grupami oraz dla osób, które z jednej strony zamierzają dokonać zmiany w swoich relacjach interpersonalnych, z drugiej zaś poznać narzędzia pracy z konstelacjami. Konstelacje czyli ustawienia grupowe: magia, psychodrama, teatr? Jak racjonalnie i profesjonalnie wykorzystywać konstelacje w coachingu?

Przejdź do szkolenia

Życzę Ci bogactwa i szczęścia

Szkolenie trwa 2 pełne dni (16 godzin szkoleniowych). W czasie szkolenia otrzymasz niezbędne materiały i ćwiczenia. Praca odbywa się w grupach maksymalnie 25-osobowych. Program powstał na podstawie książki autorstwa Macieja Bennewicza „Bogactwo i szczęście”, „Coaching na wyspach szczęśliwych” oraz „Coaching, tajemniczy dar kosmitów dla ludzkości”…

Przejdź do szkolenia

Jak budować udany związek? Miłość. Relacje. Partnerstwo

W życiu człowieka nie ma ważniejszej rzeczy niż relacje z ludźmi, a zwłaszcza relacje miłosne. To one są siłą napędowego życia, lecz one również przynoszą nam najwięcej zgryzot i konfliktów. Dla nich żyjemy, dzięki nim stajemy się silni lub słabi. Dlatego tak wielkie znaczenie ma dla…

Przejdź do szkolenia

Zdrowe
życie

Szkolenie uwzględnia i łączy w spójną całość zarówno czynniki dietetyczne i fizyczne jak również psychologiczne i motywacyjne. Maciej Bennewicz znany autor, mentor i coach, Dyrektor Instytutu Kognitywistyki po raz pierwszy odsłania bardzo osobiste doświadczenia…

Przejdź do szkolenia

Jak skutecznie uprawiać zawód coacha, mentora

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które są lub zamierzają być coachami, lecz również dla tych, którzy uprawiają lub zamierzają uprawiać zawody rozwojowo-pomocowe związane z usługami jak: trener, terapeuta, fizjoterapeuta, rehabilitant…

Przejdź do szkolenia

Zrozumieć
język snów

Zapoznanie uczestników z koncepcjami nt. snów i śnienia na postawie m.in. Carl G. Jung, Arnold Mindell, Ole Vedfelt, Ken Wilber i innych. Wprowadzenie systematyki snów. Analiza wybranych snów uczestników. Przećwiczenie metody – morfologia snów.

Przejdź do szkolenia

Narzędzia coachingu kognitywnego

Cel warsztatu: Zapoznanie uczestników z podejściem kognitywnym w coachingu opartym na efektywnych ćwiczeniach praktycznych. Przećwiczenie wybranych narzędzi coachingu kognitywnego. Zapoznanie z modelem (silnikiem) ćwiczeń kognitywnych stosowanych w praktyce.

Przejdź do szkolenia

Dialog – Droga Twojej wewnętrznej przemiany

Dekalog twojej wewnętrznej przemiany to cykl krótkich, intensywnych warsztatów prowadzonych przez Macieja Bennewicza, w czasie których krok po kroku pozbędziesz się towarzyszącego ci poczucia winy, ograniczeń oraz wewnętrznych blokad. W drugim etapie zmiany…

Przejdź do szkolenia

Superwizje
Szkolenia Rozwojowe

Superwizję rozumiemy w procesie coachingu, mentoringu oraz tutoringu, jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha/mentora/tutora/trenera lub menedżera (zwanego dalej Specjalistą), w prowadzeniu sesji…

Przejdź do szkolenia

Szkolenia
on-line

Zestaw szkoleń on-line przygotowanych przez Maciej Bennewicz oraz Annę Prelewicz. Twórca programu coachingowego akredytowanego European Quality Award przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki…

Przejdź do szkolenia

Szkolenia Biznesowe

W Instytucie Kognitywistyki

Essential learning

Szkolenie biznesowe

Essential Learning to krótkie, dynamiczne szkolenia, trwające od 1 ½ godziny do 3 godz. maksymalnie. Skoncentrowane są na dostarczaniu uczestnikom maksymalnie esencjonalnej wiedzy popartej doświadczeniem (best practice) zarówno rynku, branży, trenerów prowadzących jak i twórcy…

Przejdź do szkolenia

Short Workshops

Szkolenie biznesowe

Short Workshop to intensywny warsztat trwający od 1 ½ – maksymalnie do 3 godzin. W czasie pracy w Short Workshop wykorzystujemy bogactwo technik i narzędzi zaprojektowanych przez twórcę Instytutu Macieja Bennewicza, w tym m.in. gry rozwojowe i coachingowe…

Przejdź do szkolenia

Wstęp do mentoringu

Czym jest mentoring w biznesie?

W czasie dwudniowego szkolenia (2 x 8h szkoleniowych) uczestnicy zapoznają się z fundamentami rozwojowymi tej dyscypliny. Moduły zwierają techniki mentoringowej pracy w sesjach indywidualnych, zostaną one praktycznie przećwiczone…

Przejdź do szkolenia