Skuteczność w coachingu – Konstelacje archetypowe 17-18 marca 2017

Skuteczność w coachingu – Konstelacje archetypowe 17-18 marca 2017

Motywacja, która daje długotrwałe efekty, to motywacja wewnętrzna, osobista. Jeśli coś lubisz, wówczas idzie ci jak z płatka. Jeśli masz wewnętrzne opory i nawet posiadasz potrzebne kompetencje – efekt twoich działań będzie gorszy, albo osiągnięty ogromnym wysiłkiem, lub w skrajnych przypadkach niemożliwy do osiągnięcia. Wystarczy powiedzieć w myślach dwa słowa: To trudne, by zablokować sobie drogę do sukcesu.

Żyjemy w społeczeństwie, którego kultura i nawyki edukacyjne wywierają stałą presję. Od wczesnego dzieciństwa do późnej dojrzałości, od rana do wieczora napotykamy ludzi, którzy nas pouczają i mówią nam co mamy robić, jak funkcjonować, co będzie dla nas dobre. Jako dzieci, a potem jako dorośli mamy mało przestrzeni, zawężone pole do eksperymentów, poszukiwań, podejmowania prób, a tym samym pula możliwość staje się bardzo zawężona. Konstelacje archetypowe uwydatniają te procesy i ułatwiają zarządzenie zmianą oraz zainicjowanie użytecznego wzorca.

Coaching nie zadaje pytania czy coś jest dobre, czy złe, ani jaką to ma wartość obiektywną. Coach zadaje tak zwane pytania graniczne: Czy to, w co wierzysz jest dla ciebie użyteczne? Czy życie jakie wiedziesz, jest takie, jakie chcesz żeby było? Jeśli coś nie jest użyteczne, czego chcesz w zamian? Co jest dla ciebie użyteczne?

Odpowiedzi, na pytania graniczne sprawią, że twoje życie lub jego konkretny obszar radykalnie zmieni się na lepsze. Jeden z współtwórców brytyjskiego coachingu prof. David Clutterbuck powiedział, że jeśli w swoim otoczeniu nie masz kogoś, kto w odpowiednim momencie zada ci pytanie graniczne, to twoje życie lub kariera są bardzo zagrożone.

 

Zapraszamy na warsztat Konstelacje archetypowe

17-18 marca 2017  Warszawa

· Konstelacje czyli ustawienia grupowe: magia, psychodrama, teatr? Jak racjonalnie i profesjonalnie wykorzystywać konstelacje w coachingu?
· Na czym polega skuteczność konstelacji w coachingu?
· Jak rozumieć nieświadomość indywidualną i zbiorową? Jak się przejawia w codzienności?
· Czym są archetypy i jak działają w życiu współczesnego człowieka?

Prowadzi
Maciej Bennewicz

Cena 1256zł brutto

zapisy i informacje +48 512 899 442 +48 690 582 010
biuro@instytutbennewicz.pl

http://instytutbennewicz.pl/konstelacje-archetypowe/