Superwizje grupowe - 9 grudnia 2024
Edycja online

Superwizje grupowe

Edycja grudniowa

9 grudnia 2024, godzina 18:00 – 21:00

Dowiedz się więcej

Superwizje grupowe

W procesie profesjonalnego coachingu, mentoringu, tutoringu, prowadzenia szkoleń (a także w ramach innych zawodów edukacyjnych) oraz w toku zarządzania zespołami pracowniczymi – superwizja, jest wsparciem merytorycznym, procesowym i psychologicznym udzielanym zawodowemu edukatorowi przez uprawnionego do tego superwizora. Procesem nazywamy zarówno wgląd osoby zainteresowanej w przyczyny zaistniałych sytuacji poddawanych superwizji jak i umiejętność prześledzenia następstw psychologicznych i społecznych zaistniałej sytuacji.

 

Przedmiotem superwizji może być również praca trenera biznesowego lub menedżera. Wsparcie dotyczy prowadzenia sesji (zajęć, spotkań grupowych, szkoleń lub innych zadań) z konkretnym klientem lub z grupą. Może również dotyczyć dylematów wynikających z pełnionej roli zawodowej lub miejsca aktywności zawodowej w życiu osoby superwizowanej.

W czasie superwizji zajmujemy się również zjawiskami projekcji, czyli przypisywaniu innym osobom własnych, wypartych emocji i potrzeb, a także przeniesiem i przeciwprzeniesieniem. Zjawiska te odnoszą się do rzutowania na osobę edukatora emocji i potrzeb klienta, które zostały zahamowane lub wyparte oraz wiążą się z nieświadomą odpowiedzią  edukatora na nieświadome potrzeby klienta.

Opis procesu superwizyjnego

Niektóre superwizowane obszary

Szkolenie: Trudności trenera w przebiegu procesu grupowego lub indywidualnego, który ma na celu rozwój kompetencji, nabywanie wiedzy i umiejętności. Zachowania dysfunkcyjne członków grupy.
Coaching: Trudności coacha w przebiegu procesu opierający się na swobodnym rozwoju osobistym lub szczegółowych kompetencjach. Opór klienta.
Mentoring: Trudności mentora w procesie opartym na praktycznym utrwalaniu kompetencji aż do osiągnięcia biegłości. Brak motywacji klienta. Bariera kompetencyjna, opór.
Tutoring: Trudności edukatora w toku doradztwa i wsparcia studenta lub ucznia w procesie edukacyjnym. Opór środowiska. Utrudniona współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami. Ograniczenia edukacyjne i rozwojowe ucznia. Brak motywacji.
Zarządzanie: Trudności relacyjnej i komunikacyjne. Konflikty wewnątrz zespołowe i interpersonalne w zarządzanej grupie pracowniczej. Ograniczenia i zahamowania motywacyjne poszczególnych osób i grup.
Proces zmiany w superwizji: Zmiana zachodzi dzięki świadomemu zarządzaniu serią przemyślanych wydarzeń moderowanych przez superwizora, co prowadzi do szybszego i skuteczniejszego osiągania celów przez klienta (edukatora lub lidera).
Narzędzia stosowane w superwizji: Użycie różnorodnych modeli pracy, metod i ćwiczeń, w tym Psychologii Doświadczeń Subiektywnych jako wiodącego modelu prowadzącego do zmiany i poprawy sytuacji profesjonalnej edukatora lub lidera.
Merytoryczny zakres superwizji: Obejmuje stosowanie narzędzi i technik zgodnie z zasadą ekologiczności i użyteczności, z centralnym punktem jest skupienie się na edukatorze oraz jego dylematach i potrzebach.
Ekologia procesu superwizyjnego: Dotyczy prawidłowego ustalania celów i obserwowania, czy cele służą zwiększaniu zasobności klienta, a także nie kolidują z innymi celami.
Psychologia w superwizji: Zajmuje się przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem emocji oraz mechanizmami obronnymi edukatora. Odwołuje się do osobistych doświadczeń edukatora mogących być źródłem dysfunkcyjnych zachowań.
Grupowa metoda pracy superwizyjnej: Uczestnictwo kilku edukatorów z różnych dziedzin, których praca opiera się na metodach synkretycznych, technikach kreatywnych oraz psychodramie. W czasie superwizji wykorzystujemy zarówno doświadczenia zawodowe uczestników jaki i synkretyczny model pracy – od podejścia coachingowego po model pracy PDS oparty na socjoterapii.
Superwizja to niezbędna higiena psychiczna, dla każdego aktywnie działającego edukatora.
DODAJ DO KOSZYKA

Poznaj trenerów

ANNA ALABAMA JERA

Prezeska Fundacji Bennewicz Instytut Kognitywistyki, dyrektorka programowa w Instytucie Kognitywistyki, trenerka kognitywna, mentorka, coacherka, socjoterapeutka, superwizorka.

Od ponad piętnastu lat prowadzi sesje indywidualne i grupowe, specjalizuje się w mentoringu, coachingu indywidualnym i grupowym, a także w procesach wspierających zdrowienie i rozwój osobisty w formule kognitywnej.

MACIEJ BENNEWICZ

Menedżer, trener i wykładowca kognitywny, superwizor, socjolog ze specjalizacją z psychologii, socjoterapeuta, artysta plastyk, ilustrator.

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, organizacji kształcącej zawodowych mentorów, coachów, menedżerów. Autor licznych artykułów i uznanych za kanoniczne, poradników na temat coachingu.

350 zł brutto

Superwizje grupowe

Edycja grudniowa

9 grudnia 2024

3h

online

FAQnajczęściej zadawane pytania

Jak należy przygotować się do superwizji?

W czasie superwizji można pełnić rolę bierną, aktywną lub pomocową. W roli biernej Uczestnik po prostu towarzyszy innym członkom grupy i korzysta z ich doświadczeń. W roli aktywnej Uczestnik zgłasza swój temat lub problem, nad którym pracuje wraz z grupą i superwizorami. Rola pomocowa natomiast polega na dzieleniu się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami raz podsuwaniu rozwiązań lub konkretnych narzędzi. Często problemy zgłaszane są na skutek skojarzeń z pracą innej osoby w grupie. W roli aktywnej warto przygotować i spisać swoje tematy wcześniej i zgłosić je na początku superwizji.

Czy trzeba aktywnie pracować w zawodzie coacha lub terapeuty żeby móc skorzystać z superwizji?

Nie. Superwizja może służyć również aktywizacji zawodowej lub skupiać się na problemach natury osobistej lub zawodowej Uczestnika niezwiązanych z coachingiem, zarządzaniem lub szkoleniami.

Jak często należy korzystać z superwizji?

Tak często jak odczuwa się taką potrzebę lub konieczność związaną z np. konfliktami lub trudnościami w pracy edukacyjnej lub w innej aktywności zawodowej. Jeśli aktywnie pełni się role zarządcze lub edukacyjne warto przynajmniej raz na kwartał skorzystać z superwizji grupowej.

Potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź naszą bazę wiedzy

Zobacz więcej

Zapisz się do Newslettera. Bądź na bieżąco z nowościami