Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy 2017

Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy 2017

W biznesie lecz również w życiu codziennym zdarza się nam wymyślać koło, odkrywać metody dawno odkryte, żmudnie dochodzić do rozwiązań stosowanych od dawna. Tymczasem mentor w procesie mentoringu od razu podsuwa skuteczny model działania. Może tak postąpić dlatego, że najczęściej osobiście wykonał całą drogę i do celu i to wielokrotnie. Mentoring nie jest jakąś teorią, zestawem życzeń lub teoretycznym wymysłem. Mentor stosuje ćwiczenia, techniki i narzędzia, które już setki razy sprawdził w podobnych sytuacjach. On po prostu wie, że głowicę należy dokręcać kluczem dynamometrycznym, że do ciasta na pierogi, warto wlewać wrzątek, żeby było elastyczne, że skrót ctrl + shift + e uruchomi śledzenie zmian. Mentor – czy to mechanik, piekarz, czy redaktor zna się na rzeczy. Ponadto potrafi przekazać swoje doświadczenia i umiejętności innym.

Biznes woli mentoring od innych dyscyplin edukacyjnych. Jest bardziej konkretny, dyrektywny i nastawiony na precyzyjnie określone rezultaty. W końcu biznes to biznes, chodzi o efektywność a nie o dywagacje, czy też slogany.Efekty mentoringu można łatwiej zweryfikować w porównaniu do typowych szkoleń pracowniczych. Z łatwością można ustalić co pracownik potrafi a następnie w jakim stopniu wzrosły jego kompetencje w wyniku mentoringu. Jak w sporcie w mentoringu nie ma dowolności. Jeden sukces może być efektem przypadku lub błędu sędziego, długofalowo jednak liczy się tendencja. Wygrywasz albo nie.

Zapraszamy na kurs marzec – czerwiec 2017 

Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy 

Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy uzyska kompetencje w zakresie:

 Budowy własnej, etycznej postawy mentora, moderatora i facylitatora zmian biznesowych u swoich klientów (mentee)
 Dostosowywania metody treningowej oraz komunikacji do osoby klienta
 Umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych mentee i przekładania ich na cele rozwojowe
 Motywowania, mobilizowania i kierowania treningiem klienta zgodnie z ustalonymi celami
 Dobierania odpowiednich metod i narzędzi zmiany do realizowania obranych celów
 Umiejętnego wyboru oraz praktycznego stosowania technik służących skutecznemu treningowi – mentoringowi
 Każdy z uczestników przejdzie własny trening – mentoring związany z realnymi celami w ramach superwizowanych ćwiczeń. Ponadto przygotuje superwizowany program mentoringu dla realnego mentee (wolontariat).

 

Terminy

24-26 marca 2017 Trening grupowy. Grupa otwarcia

20-23 kwietnia 2017  I Zjazd merytoryczny

18-21 maja 2017  II Zjazd merytoryczny

8-11 czerwca 2017 III Zjazd merytoryczny

23 czerwca 2017 Egzamin certyfikacyjny

Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa

 

Więcej informacji 690-582-010 biuro@instytutbennewicz.pl

 

Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy