Rodzaje warsztatów – Short Workshops

Rodzaje warsztatów – Short Workshops

KRÓTKIE WARSZTATY

KRÓTKIE WARSZTATY

Talent discovery

TALENT DISCOVERY

TALENT DISCOVERY

Talent Discovery to krótki, intensywny warsztat skupiony na poszukiwaniu, identyfikowaniu i rozwijaniu osobistych zdolności uczestników. Dzięki współczesnym badaniom m.in. prof. Richarda Wisemana, prof. Martina Seligmana, czy też prof. Tal Ben – Shahara wiemy, że wykorzystanie talentu jest jednym z decydujących czynników w uzyskiwaniu powodzenia życiowego i zawodowego. Jakość tego co robimy jest zależna od Talent Discovery.

Talent Discovery oznacza w języku polskim poszukiwanie mocnych stron, uzdolnienia, daru, powołania, zdolności, predyspozycji oraz potocznie: drygu, iskry bożej, smykałki. O ile potrafimy wykorzystać własne talenty, o tyle nasza praca, aktywność lub dany projekt przebiegają nie tylko entuzjastycznie, lecz również szybko, sprawnie i efektywnie.

Talent Discovery opiera się na wykorzystywaniu technik, ćwiczeń, metod i modeli, przy pomocy których uczestnik lub grupa homogeniczna mogą zidentyfikować, wzmocnić oraz rozwinąć talent lub talenty w danej dziedzinie. Intensywny warsztat trwający od 1 ½ godziny do 3 godzin pobudza neuroplastyczność mózgu i koncertuje uwagę na najważniejszych aspektach związanych z talentem.

Creative Workshop

CREATIVE WOSKSHOP

CREATIVE WOSKSHOP

Creative Workshop to krótki, intensywny warsztat rozwijający kreatywność uczestników lub wykorzystujący twórcze podejście przy rozwiązywaniu dylematów, problemów lub określaniu obszarów rozwojowych.

Creative Workshop może być warsztatem, dzięki któremu uczestnicy zdobędą nowy potencjał twórczy. Może być również skoncentrowany na konkretnym projekcie, zadaniu lub działaniu. Creative Workshop trwa od 1 ½ godziny do 3 godzin zegarowych. Jest to czas, w którym jednostka lub grupa mogą wykreować nowe podejście, znaleźć rozwiązanie nurtujących problemów lub podjąć twórcze myślenie i działanie w danej kwestii. Już tak krótki czas, przy użyciu odpowiednich metod, wystarcza, aby stworzyć lub odnaleźć właściwe, najbardziej skuteczne rozwiązania.

Creative Workshop jako metoda twórczego rozwiązywania problemów lub kreowania nowych rozwiązań skupia się na ćwiczeniach, metodach i technikach, dzięki którym możliwe jest szybkie, łatwe i efektywne osiąganie ponadstandardowych rezultatów. Przy zastosowaniu narzędzi pobudzających neuroplastyczność często już jedna, intensywna sesja przynosi nadspodziewanie twórcze rezultaty. Połączenie Creative Workshop z technikami uplastyczniającymi nasze myślenie to istota skuteczności. Elastyczność jest kluczem do twórczego rozwiązywania problemów.

Personal Change

PERSONAL CHANGE

PERSONAL CHANGE

Personal Change to metoda rozwijająca i pobudzająca osobistą zmianę. W dokonywaniu tego rodzaju ewolucji najważniejsze są odpowiedzi: w jakim obszarze rozwój ma nastąpić oraz czego ma dotyczyć. Następnym krokiem jest ukierunkowanie rozwoju. 

Personal Change wbrew temu co zwykło się sądzić, nie musi trwać wiele sesji, ani wiele tygodni lub miesięcy. Współczesne narzędzia i techniki rozwoju umożliwiają dokonywanie zmian dość szybko. Jedna sesja trwa od 1 ½ godziny do 3 godzin zegarowych i może być wystarczająca do zapoczątkowania, a nawet przeprowadzenia ważnych zmian życiowych, biznesowych lub osobistych.

Personal Change opiera się na metodach, dzięki którym uczestnik od pierwszych chwil spotkania zmierza do sedna nurtującej go sprawy. Nie traci czasu na zbyteczne dywagacje i ozdobniki szkoleniowe. Podejmuje pracę nad swoim tematem i szybko zmierza do efektów. Nierzadko jedna sesja wystarczy, aby dokonać życiowych zmian granicznych. Czasem potrzebne jest unaocznienie wad i zalet, czasem wystarcza samo wsparcie decyzji. W procesie Personal Change wykorzystujemy narzędzia i techniki z repertuaru kognitywistycznego. Bierzemy pod uwagę zarówno psychologiczne, jak i społeczne uwarunkowania człowieka. Jego biologię, lecz również kulturę oraz wartości.

więcej na ten temat

przeczytaj również

Cena każdego modułu: 195zł brutto (w tym 23% VAT)