Rodzaje szkoleń – Essential Learning

Wiedza niezbędna – Essential Learning

WIEDZA NIEZBĘDNA

WIEDZA NIEZBĘDNA

Design Thinking

DESIGN THINKING

DESIGN THINKING

 

Design Thinking to metoda oparta na rozwoju myślenia projektowo – twórczego. W jego wyniku może powstać nowy obraz projektu, przedsięwzięcia, działania lub zadania, a nawet całej firmy. Korzystamy w czasie Design Thinking zarówno z umiejętności budowania projektów strategicznych, jak i myślenia systemowego oraz kreatywnego.

W wyniku budowania tego rodzaju projektów z użyciem Design Thinking powstaje, w relatywnie bardzo krótkim czasie – od 1 ½ godziny do 3 godzin, – twórczy pomysł oraz sposób jego realizacji. Twórczy pomysł może dotyczyć już istniejącego projektu lub przedsięwzięcia lub kreatywnie restrukturyzować już istniejący.

W ramach Design Thinking nie tylko dostarczamy narzędzia do wypracowywania kreatywnych rozwiązań, lecz również uczymy jak je wykorzystywać w przyszłości. Zatem jednorazowa sesja Essential Learning w obszarze Design Thinking może dawać zwielokrotnione korzyści. Pozwala na stworzenie strategii twórczej dla projektu, jak i umożliwia nabywanie nowych umiejętności przez uczestników.

Pojedyncza sesja Design Thinking zawsze koncentruje się na jednym precyzyjnie wybranym lub ustalonym zagadnieniu, dlatego jest tak efektywna, gdyż uczestnicy nie rozpraszają uwagi na zbyteczne szczegóły, dygresje lub niuanse. W ramach Design Thinking stosujemy również Trend Setting oraz inne metody myślenia twórczego, a także marketingowej prekognicji, czyli przewidywania i kreowania zjawisk oraz potrzeb klientów.

 

Archetypal Psychology

ARCHETYPAL PSYCHOLOGY

ARCHETYPAL PSYCHOLOGY

Archetypal Psychology to krótkie szkolenie trwające od 1 ½ godziny do 3 godzin maksymalnie. Wykorzystujemy w nim wiedzę psychologiczną opartą na zastosowaniu Story telling. Opowiadanie narracji wynika z natury człowieka. Często rodzaj i dynamika opowieści decydują o sposobie postrzegania danej osoby, produktu, usługi, a nawet całej firmy.

Współczesny marketing wykorzystuje z powodzeniem Archetypal Psychology oraz Story telling, gdyż odbiorcy chętnie doświadczają bardziej rozbudowanych opowieści. Przekonuje ich opowiedziana historia, gdyż sami tworzą osobiste opowieści. To naturalny proces w rozwoju ludzkiej tożsamości.

Dlatego też zarówno marketing biznesowy jak i osobisty wykorzystują fundamentalne symbole, schematy i archetypy funkcjonujące w danej kulturze. Dzięki nim opowieść o danym produkcie, firmie lub człowieku osadzona jest w rozpoznawalnych i akceptowalnych społecznie symbolach. Dzięki temu staje się popularna i aprobowana.

Sfera przekonań osobistych i grupowych decyduje o sposobie postrzegania rzeczywistości. Przekonania to kanwa opowiadanych historii, to również fundament tożsamości człowieka, grupy oraz firmy. Archetypal Psychology dociera do obszaru przekonań. Archetypal Psychology potrafi dzięki odpowiednim narzędziom zmieniać i rekonfigurować przekonania, tak aby stały się one wspierające, funkcjonalne i użyteczne dla działającego podmiotu – jednostki, grupy, a nawet całej firmy.

 

Transpersonal Process

TRANSPERSONAL PROCESS

TRANSPERSONAL PROCESS

Szkolenie Transpersonal Process trwa od 1 ½ do 3 godzin. Wykorzystujemy w nim aktywne metody Essential Learning. Szybko i dynamicznie zmierzamy do celu, którym jest uruchomienie, uaktywnienie lub ujawnienia procesu zmiany, który ukryty jest w nieświadomości. Proces, który zostaje ujawniony często odzywa się w postaci problemów, napięć, dysfunkcji, strat, także chorób, problemów, wypadków. W ten sposób Transpersonal Process daje o sobie znać jako symptom lub sieć objawów. Dążymy nie tylko do ujawnienia procesu, lecz w Transpersonal Process zmierzamy również do utylizacji czyli zagospodarowania efektów procesu, który zostaje ujawniony.

Transpersonal Process opiera się również na zarządzaniu procesem zmiany. Zmiana jest elementem relacji i komunikacji międzyludzkiej, która odbywa się na poziomie świadomym i nieświadomym jednocześnie. Transpersonal Process pozwala uświadomić jednostce lub grupie zależności pomiędzy osobami w systemie oraz elementami systemu (np. działami w firmie). Dzięki procesowi uświadamiania lepiej rozumiemy występujące zależności. Możemy je kontrolować, zmieniać, rekonfigurować oraz tworzyć nowe.

Dzięki Transpersonal Process potrafimy rekonfigurować zarówno komunikację, jak i wychwycić te elementy procesów grupowych (społecznych), które są dysfunkcjonalne. Możemy im przeciwdziałać. Potrafimy również wychwycić elementy funkcjonalne i je wzmacniać. Transpersonal Process oznacza zarówno – poprzez ludzi jak i dzięki ludziom. Opiera się na transmisji informacji, energii i zasobów – potrzebnych do skutecznego działania.

Szkolenie Transpersonal Process koncentruje się zatem na transmitowaniu potrzebnych w danej sytuacji informacji, komunikatów, zasobów oraz innych rodzajów energii. Transpersonal Process tę transmisję uaktywnia, umożliwia, tworzy i w razie potrzeby odblokowuje zarówno na poziomie jednostek jak i całych grup społecznych. Transpersonal Process może również zajmować się efektywnym transmitowaniem i komunikowaniem dowolnych treści dotyczących firmy jak i jednostki na zewnątrz sytemu – jak aktywny PR, marketing lub Story telling.

więcej na ten temat

przeczytaj również

Cena każdego modułu: 195zł brutto (w tym 23% VAT)