Essential Learning

ESSENTIAL LEARNING

ESSENTIAL LEARNING

 

Essential Learning to krótkie, dynamiczne szkolenia, trwające od 1 ½ godziny do 3 godz. maksymalnie. Skoncentrowane są na dostarczaniu uczestnikom maksymalnie esencjonalnej wiedzy popartej doświadczeniem (best practice) zarówno rynku, branży, trenerów prowadzących jak i twórcy i dyrektora programowego Bennewicz Instytutu Kognitywistyki – Macieja Bennewicza.

Essential Learning to projekty przygotowane lapidarnie, koncentrujące się na kluczowych aspektach danego zagadnienia. W Essential learning nie ma szkoleniowych ozdobników; wczorajszych, odgrzewanych teorii, które nie przystają do realiów Polski współczesnej. Wiele tego rodzaju szkoleniowych „wypełniaczy” znajduje się w klasycznej ofercie szkoleń na rynku. W propozycji Essential learning Bennewicz Instytutu Kognitywistki znajdziesz efektywne, sprawdzone, praktyczne modele. Ich zastosowanie bezpośrednio przekłada się na efekty.

ESSENTIAL LEARNING_2

ESSENTIAL LEARNING_2

 

Podajemy kwintesencję wiedzy i doświadczenia, które łatwo można przenieść na praktykę biznesu, życia lub konkretnego projektu. Dlatego zawsze są to szkolenia nie tylko szyte na miarę, lecz celowane w konkretne potrzeby uczestników. Zawsze odnoszą się do szczegółowych zagadnień.

W Essential Learning wykorzystujemy najnowsze zdobycze edukacji dorosłych, takie jak: eksperyment, prowokację intelektualną, interaktywne ćwiczenie, krótkie, intensywne doświadczenie, multimedialne, krótkie wykłady i inne.

W obszarze Essential Learning proponujemy

Design Thinking, czyli myślenie projektowo – twórcze,

Archetypal Psychology, czyli psychologię opartą na wykorzystaniu story telling wykorzystującą fundamentalne symbole, schematy i archetypy funkcjonujące w danej kulturze

oraz Transpersonal Process, czyli zarządzanie procesem zmiany jako elementu relacji i komunikacji międzyludzkiej, która odbywa się na poziomie świadomym i nieświadomym jednocześnie.

 

RODZAJE SZKOLEŃ – ESSENTIAL LEARNING więcej

Design Thinking

Archetypal Psychology   

Transpersonal Process 

informacje: biuro@instytutbennewicz.pl

zapraszamy również na coachingdao.pl

czytaj także blog.bennewicz.pl