Mentoring – Rozwiązanie istnieje – Maciej Bennewicz

Mentoring – Rozwiązanie istnieje – Maciej Bennewicz

Mentoring – Rozwiązanie istnieje.

 

Skupienie uwagi na problemie, skutkuje koncentracją na problemie. Wówczas uwaga koncentruje się na elemencie niesprzyjającym, trudności, kłopocie. Już same słowa określające jakąś sytuacje jako trudną, wzmacniają w układzie nerwowym sygnały dotyczące lęku. Wówczas nie ma mowy o kreatywności, poszukiwaniu rozwiązań, elastyczności w podejściu do sytuacji. 

Lęk jako reakcja na negatywne oceny (lub autooceny) buduje zasieki, wzmacnia okopy, organizuje obrony, uruchamia postępowanie schematyczne. Nie ma wówczas miejsca na szukanie nowych rozwiązań, gdyż nie mogą zaistnieć w świadomości osoby przeżywającej lęk, zajętej obronami.

Wówczas osoba trzyma się procedur (wzorców) i staje się bardziej sztywna oraz kontrolująca niż zazwyczaj. Ten stan często skutkuje brakiem skutecznego rozwiązania, pogłębianiem się trudności, nawarstwieniem problemów, a w efekcie zwiększeniem poczucia bezradności. Wówczas padają stwierdzenia: Nie da się tego zrobić. Nie ma wyjścia, Rozwiązanie jest trudne, a nawet niemożliwe. Sytuacja jest beznadziejna. Dzieje się tak nie dlatego, że rozwiązania nie ma, ale dlatego że klient nie jest w stanie go sobie wyobrazić. Utracił dostęp do kreatywności. Jest tak skoncentrowany na problemie i emocjonalnych skutkach własnego lęku, że nie dostrzega szans, ani dróg wyjścia z opresji.

Mentoring najczęściej stworzył już skuteczne rozwiązania. Czerpiąc z wielu doświadczeń konkretny model mentoringowy uwzględnił refleksje i korekty powstałe na skutek szerokiej praktyki w danej branży, dyscyplinie lub organizacji. Mentorzy wyciągnęli niezliczone wnioski z błędów (najczęściej wielokrotnie powtarzanych). Przećwiczone zostały scenariusze awaryjne i wyjścia z sytuacji krytycznych.

Maciej Bennewicz: Coaching i mentoring w praktyce. Podręcznik. Wydanie nowe rozszerzone.

Zapraszamy, już w marcu

Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy