Konstelacje archetypowe

Konstelacje archetypowe

Coaching Transpersonalny

·        Konstelacje czyli ustawienia grupowe: magia, psychodrama, teatr? Jak racjonalnie i profesjonalnie wykorzystywać konstelacje w coachingu?

·        Na czym polega skuteczność konstelacji w coachingu?

·        Jak rozumieć nieświadomość indywidualną i zbiorową? Jak się przejawia w codzienności?

·        Czym są archetypy i jak działają w życiu współczesnego człowieka?

Program powstał na podstawie wieloletniej praktyki terapeutycznej, coachingowej, mentoringowej oraz pracy z grupami Macieja Bennewicza, a także na podstawie jego książek m.in Coaching Tao, Coaching na Wyspach szczęśliwych oraz Bogactwo i szczęście.

Program skierowany jest do praktyków pracujących z grupami oraz dla osób, które z jednej strony zamierzają dokonać zmiany w swoich relacjach interpersonalnych, z drugiej zaś poznać narzędzia pracy z konstelacjami.

W czasie szkolenia rozwiane zostaną mity na temat konstelacji. Prezentowana przez Macieja Bennewicza metoda i szczegółowy model pracy odwołuje się do racjonalnych i przewidywalnych mechanizmów, dzięki którym nie tylko możliwa jest realna zmiana lecz również jasne stają się mechanizmy, które do niej prowadzą.

Uczestnicy poznają na podstawie praktycznych ćwiczeń zarówno kluczowe pojęcia psychologii integralnej C.G. Junga (nieświadomość zbiorowa, cień, archetypy) jak i założenia psychologii procesu A. Mindella (proces grupowy) a także pojęcie panoramy społecznej (S. Andreas, L. Derks) oraz  transpersonalnej integracji (K. Wilber). Szkolenie trwa dwa dni (16 h szkoleniowych). Pierwszy dzień w całości poświęcony jest na kolejne konstelacje z uczestnikami zgłaszającymi swoje tematy, drugi na omówienie zagadnień teoretycznych na podstawie konkretnych ćwiczeń i mechanizmów (silników) ćwiczeń. Nie wszyscy uczestnicy będą mieli swoje osobiste ustawienie – decyduje o tym prowadzący. Praca odbywa się w małych, kameralnych grupach, maksymalnie 12-osobowych. Dodatkowo możliwa jest też obecność stażystów Instytutu Kognitywistyki.

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do praktykujących terapeutów, mentorów, coachów, oraz nauczycieli jako zaawansowana metoda pracy z klientem. Mile widziani są również pasjonaci z doświadczeniem w procesie osobistej zmiany i rozwoju. Szkolenie poprzedza obowiązkowa rozmowa rekrutacyjna z uczestnikiem.

Uczestnicy otrzymają materiały oraz ćwiczenia do wykonywania po szkoleniu oraz Certyfikat Specjalizacji Coachingowej Instytutu Kognitywistyki – Konstelacje Archetypowe. Coaching Transpersonalny. Program stanowi kompletny model pracy z użyciem narzędzi coachingu transpersonalnego. W cenie przerwy kawowe i posiłek w czasie lunchu oraz materiały.