KołczoGra STO map do celu

KołczoGra STO map do celu

 

Zabawa uruchamia kreatywnośćdzięki której możemy  wyjść ze schematów i wykreować nowe rozwiązania.

Zabawa niweluje opór przed zmianą wzorców, tworzy nowe połączenia neuronalne, daje zgodę na próby i błędy, bo przecież jest pozbawiona ryzyka, nie jest na serio. Na tym właśnie polega jej siła”

  Maciej Bennewicz

 

 

Typowa dla naszego myślenia kolejność zazwyczaj kończy się i tak rozwiązaniem schematycznym lub stereotypowym. Umysł inżyniera, kierując się zasadą energetycznej oszczędności, wybierze rozwiązania najbardziej mu znane.     

Gry to eksperyment, w którym kreatywna zabawa jest sposobem coachingowego rozwiązywania dylematów. Oparte zostały na przemyślanych mechanizmach rządzących naszą kreatywnością, spostrzeganiem i odtwarzaniem rzeczywistości oraz wpływających na naszą motywację. Dzięki kołczoGROM zmiana, rozwój, procesy grupowe stają się prostsze a osobiste odkrycia rozwojowe w zasięgu ręki.

 

Gry mogą zainspirować, pobudzać własną motywację oraz pomóc w:

  • tworzeniu nowych rozwiązań zarówno w sferze zadań zawodowych, jak i życiowej
  • integracji zespołu
  • polepszeniu komunikacji
  • zespołowej pracy twórczej
  • w wychodzeniu ze strefy komfortu
  • przeramowaniu ograniczających przekonań
  • budowaniu panoramy rozwiązań w miejsce postrzegania tunelowego.

gra zestaw II

Gry to zaproszenie do eksperymentu odmiennej kolejności myślenia i działania niż tej stymulowanej w typowych działaniach projektowych.

Umysł kreatywny – Twórca i analityczny – Inżynier mają tu pole do popisu – otwiera się przestrzeń nieograniczonej ekspresji inspirowanej pytaniami, metaforami lub symbolami.

Potrzebny jest zamysł, zamiar, jako inicjujący aktywność i wtedy natychmiast potrzebujemy zaprosić również twórcę, kreatora pomysłów i jemu oddać wiodący głos.

W czasie, gdy inżynier kontroluje przebieg zabawy, twórca w umyśle, może pozwolić sobie na improwizację. Inżynier nie zabroni mu tego swoimi racjonalnymi argumentami i chęcią sprawowania kontroli, bo przecież zabawa polega właśnie na tym, by tworzyć i improwizować. Dodatkowo, sam zaangażował się w nią na poziomie kontrolowania reguł. Zatem przez pewien czas twórca ma nie tylko wolną rękę, ale również wsparcie inżyniera – działają oni wspólnie. W finale zabawy, lub przy okazji podsumowania każdego z jej etapów, inżynier znowu przejmuje pałeczkę. Wyciąga wnioski i przenosi je do sfery praktycznej. Planuje działania, które muszą być podjęte, by owoce twórczej aktywności architekta mogły zaistnieć.

Gra dostępna na stronie księgarni www.księgarnia.bennewicz.pl

logo_ksiegarnia-1