II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA o edukacji inaczej

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA o edukacji inaczej

Od zarządzania jakością do coachingowej efektywności. Maciej Bennewicz

Zarządzanie procesem coachingowym z wykorzystaniem czterech sił zarządzania jakością: planowania, przewidywania, wnioskowania oraz myślenia skutkowo-przyczynowego.

 

Cel: Przedstawienie metody opartej na modelu Kaoru Ishikawy (Diagram Ishikawy w wersji coachingowej w opracowaniu autora) jako metody pracy z planowaniem celów coachingowych, wymiarowania efektów podjętych działań, a także przewidywania skutków tychże działań oraz ustalania kryteriów skutkowo-przyczynowych, a także wyciągania wniosków w procesie coachingu. Diagram Ishikawy jako całościowy, komplementarny model pracy coachingowej.

 

Metody: Interaktywne przedstawienie modelu. Symulacja ćwiczenia (tzw. demo). Zachęcenie uczestników do wstępnego przećwiczenia modelu na własnym celu edukacyjnym.

 

Oczekiwane rezultaty: Zapoznanie się z modelem Kaoru Ishikawy w wersji coachingowej. Prześledzenie siły (skuteczności) narzędzia i jego mechanizmów sprawczych opartych na doświadczeniu biznesowym (zarządzanie jakościowe)

6-7 kwietnia Wrocław – O edukacji inaczej – informacje

Literatura naukowa

  • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków 1998
  • Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
  • Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce. Podręcznik, Wydawnictwo G+J, Warszawa 2011
  • Blikle A, Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion, Gliwice, 2016
  • Deming W. E., The Essential Deming: Leadership Principles from the Father of Quality, McGraw-Hill Education, 2012
  • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
  • Imai M., Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa, 2007
  • Karaszewski R.,TQM – teoria i praktyka, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
  • Ishikawa K., Lu J. D. (translator) What is Total Quality Control? the Japanese Way, Prentice Hall, 1988
  • Urbaniak M., Zarządzanie jakością – Teoria i praktyka, Difin, Warszawa, 2004.