Hipnoza generatywna w Life Coachingu

Hipnoza generatywna w life coachingu

Coaching transpersonalny

  • Czym jest hipnoza generatywna?
  • Czym jest podejście transpersonalne?
  • Dlaczego hipnoza oddziałuje szybciej i efektywniej niż inne techniki i modele?
  • Jak wykorzystywać hipnozę w pracy coachingowej z zachowaniem zasad i etyki?
  • Jak efektywnie wykorzystywać indukcje hipnotyczne oraz elementy transu w pracy coachingowej?

Kurs prowadzi dyrektor i założyciel Instytutu Kognitywistyki Maciej Bennewicz.

Maciej Bennewicz poznawał metodę pracy hipnotycznej przez całe dekady. Uczył się u samego Arnolda Mindella, Stevena Gilligana ucznia Miltona H. Ericksona a także prof. Joaquima Parra Marujo a także u polskich specjalistów dr. Andrzeja Rogiewicza ucznia prof. Stanislava Kratochvila, dr. Grażyny Malatyńskiej – twórców Ośrodka Komorów a także dr. Bożeny Figarskiej.

Metoda

Słowo „hipnoza” oznacza potocznie metodę, natomiast słowo: „trans” to stan umysłu polegający na jednoupunktowieniu, koncentracji umysłu z jednoczesnym silnym zrelaksowaniem.[1]

Umysł skoncentrowany generatywnie to w istocie umysł osoby medytującej lub kontemplującej. Jest umysłem w równowadze,  umysłem świętego – zaś stan wyciszenie sprzyja np. rehabilitacji osób po przebytych traumach, sprzyja rehabilitacji osób z rozpoznaniem padaczki, depresji, uporczywych lęków i w wielu innych problemach. Techniki hipnotyczne i medytacyjne powszechnie stosuje się w medycynie anestezjologicznej, geriatrii, położnictwie, chirurgii – jako przygotowanie do zabiegów oraz wsparcie rehabilitacji. Coraz częściej także hipnoza i medytacja pomagają w resocjalizacji i edukacji młodzieży trudnej.  

 

Life coaching z powodzeniem zaczyna adaptować techniki transowe i wizualizacyjne na swoje potrzeby podobnie jak szkoły językowe czy sport. Najlepszym przykładem są odkrycia dokonane przy użyciu tomografii pozytronowej [PET], dzięki której wiemy, że mózg a następnie mięśnie reagują podobnie na prawdziwy wysiłek sportowca [bieg po mechanicznej bieżni] jak na wizualizację takiego biegu [bieg w wyobraźni].

Podobnie inspirującym jest zjawisko placebo – coraz lepiej przebadane i z powodzeniem wykorzystywane w pracy terapeutycznej nawet z osobami terminalnie chorymi [Carl Simonton]. Mitem, który obalimy w czasie szkolenia jest lęk przed ubezwłasnowolnianiem klienta. Osoba poddaje się sugestiom hipnotycznym w tym samym stopniu w jakim poddaje się, lub nie, ćwiczeniu coachingowemu, zawsze jest to akt woli.

Jak?

W czasie dwudniowego szkolenia (2 x 8h szkoleniowych) uczestnicy zapoznają się z nowymi drogami rozwojowymi tej dyscypliny – hipnozą generatywną w oparciu o autorski model Macieja Bennewicza. W czasie sesji klient oraz coach pracują w relacji w pełni partnerskiej z wykorzystaniem technik zbliżonych do medytacji i kontemplacji. Pierwszy dzień przeznaczony jest na sesje indywidualne na tle grupy (demonstracje technik transowych) oraz ćwiczenia podstawowe. Dzień drugi to odsłanianie mechanizmów i tzw. silników ćwiczeń transowych, czyli modeli ich działania. Ilość sesji indywidualnych w czasie szkolenia jest ograniczona, zatem nie wszyscy uczestnicy odbędą swoje własne sesje. Szkolenie będzie kontynuowane cyklicznie. W każdej edycji będą pojawiały się nowe demonstracje ćwiczeń z nowymi uczestnikami. Praca odbywa się w grupach do 12 osób.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do terapeutów, lekarzy, coachów, mentorów a także osób pracujących w obszarach instytucjonalnego, profesjonalnego wspierania innych osób w procesie ich zdrowienia i rozwoju a także dojrzałych pasjonatów. Prowadzący zastrzega sobie odmowę realizacji sesji indywidualnej bez podania przyczyn. Istnieje jednak możliwość dalszej pracy indywidualnej po szkoleniu na osobnych sesjach indywidualnych. Nabór na szkolenie poprzedza rozmowa rekrutacyjna z każdym z uczestników szkolenia.

Zapraszamy na unikalny program autorski stworzony przez Macieja Bennewicza, który jest jednocześnie wprowadzeniem w metodologię Instytutu Kognitywistyki. Program warsztatu oparty jest na światowych osiągnięciach w zakresie pracy z transem i hipnozą.

Zapraszamy do wysłuchania audycji o pracy metodą hipnozy generatywnej w life-coachingu tutaj

[1] Hipnoza, jako nauka tajemna owiana była przez wieki nie tylko aurą tajemniczości, ale również niedostępności, magii, nie ma swojej usystematyzowanej metodologii. Niełatwo też spotkać miejsca, szkolenia, nauczycieli, od których można się tego rodzaju kompetencji nauczyć. Z jednej strony potoczna wiedza na temat hipnozy i transu jest niewielka, z drugiej strony – wokół tego tematu narodziło się wiele mitów, przekłamań, nieporozumień. Dyscyplina ta poniosła szkodę poprzez działalność hipnotyzerów scenicznych, mentalistów i oszustów podobnie jak neurolingwistyczne programowanie wykorzystywane przez manipulatorów w rodzaju zawodowych uwodzicieli. Nie brakuje zatem nadużyć i wątpliwych technik, które wykorzystują też elementy wpływu społecznego i manipulacji. Tymczasem od lat jest to uznana, skuteczna metoda terapeutyczna, technika dostępu do nieświadomych zasobów, metoda relaksacji stosowana z powodzeniem w wielu gabinetach i ośrodkach.

Cena 1256zł brutto

Miejsce:        Centrum Inspiracje ul.Kremowa 7, Warszawa

Zapisy i informacje:  667 951 750  biuro@instytutbennewicz.pl