Hipnoza generatywna w life coachingu

Hipnoza generatywna w life coachingu

Zapraszamy na unikalny program autorski stworzony przez Macieja Bennewicza, który jest jednocześnie wprowadzeniem w metodologię Instytutu Kognitywistyki. Program warsztatu oparty jest na światowych osiągnięciach w zakresie pracy z transem i hipnozą generatywną w life coachingu.

Od lat jest to uznana, skuteczna metoda terapeutyczna, technika dostępu do nieświadomych zasobów, metoda relaksacji stosowana w wielu gabinetach i ośrodkach. Life coaching z powodzeniem zaczyna adaptować techniki transowe i wizualizacyjne na swoje potrzeby podobnie jak szkoły językowe czy sport. Najlepszym przykładem są odkrycia dokonane przy użyciu tomografii pozytronowej [PET], dzięki której wiemy, że mózg a następnie mięśnie reagują podobnie na prawdziwy wysiłek sportowca [bieg po mechanicznej bieżni] jak na wizualizację takiego biegu [bieg w wyobraźni].

2-dniowe warsztaty: 26-27 maja 2017, Centrum Inspiracje Warszawa, więcej