Coaching Tao

Coaching Tao

Coaching Transpersonalny

·        Jak rozumieć pojęcie Tao/Dao?

·        Skuteczne narzędzia coachingowe oparte na koncepcji Tao

·        Jak wykorzystać koncepcję taoistyczną w realiach polskich?

·        Od koncepcji – do praktyki. Jak stosować w codziennym życiu praktyki Tao?

·        W jaki sposób koncepcja taoistyczna sprawdza się w rzeczywistości współczesnego człowieka? Jak ją stosować?

 

Program powstał na podstawie wieloletniej praktyki terapeutycznej, coachingowej, mentoringowej oraz podróżniczej Macieja Bennewicza oraz na podstawie jego książek m.in Coaching Tao, Coaching na Wyspach szczęśliwych, Tao i samoświadomość uwolniona.

Uczestnicy poznają główne koncepcje taoistyczne rozumiane jako system wiedzy i doświadczenia starożytnych mistrzów (nie zaś system religijny). Taoizm był od zarania dziejów dyscypliną praktyczną, nastawioną na osiąganie osobistej harmonii i spójności. Czerpał z niego buddyzm i konfucjanizm – najważniejsze prądy filozoficzno-religijne Azji. Jednakże inaczej jak te dwa nurty – taoizm koncentrował się na prostocie i stronie praktycznej. Brak tu skomplikowanych zasad, rytuałów, bóstw i wierzeń. Jest natomiast koncentracja na osobistej efektywności opartej na zaskakujących dla ludzi Zachodu założeniach.

Zamiast nieustającej walki i starań taoizm zaprasza Cię do przyłączania się do naturalnych mechanizmów mądrej natury. Do lekkości życia. Do wewnętrznego spokoju i stanu przebudzenia. Jak tego dokonać?

Dwudniowe szkolenie (16 h lekcyjnych) pomyślane jest jako poznawanie zasad Tao oraz narzędzi coachingowych opartych na koncepcji taoistycznej. Uczestnicy zapoznają się z głównymi zasadami taoizmu, a każda z nich zostanie zilustrowana w sposób praktyczny ćwiczeniem coachingowym. Proces szkolenia będzie przebiegał jako mini wykłady uzupełniane demonstracjami narzędzi/ćwiczeń praktycznych będących praktycznym wykorzystaniem danej zasady. Każde z ćwiczeń stanowi opracowany i sprawdzony model techniki coachingowej. Kolejne demonstracje będą polegały na pracy coachingowej z poszczególnymi uczestnikami na ich realnych celach, problemach lub dylematach z zachowaniem poufności. Nie wszyscy uczestnicy będą zaproszeni do demo – decyduje o tym prowadzący. Następnie zostaną omówione mechanizmy decydujące o skuteczności poszczególnych ćwiczeń  (tzw. silnik ) tworzące technikę coachingową.  Praca odbywa się w małych, kameralnych grupach, maksymalnie 10-osobowych. Dodatkowo możliwa jest też obecność stażystów Instytutu Kognitywistyki.

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do praktykujących terapeutów, mentorów, coachów oraz nauczycieli jako zaawansowana metoda pracy z klientem. Mile widziani są również pasjonaci z doświadczeniem w procesie osobistej zmiany i rozwoju. Szkolenie poprzedza obowiązkowa rozmowa rekrutacyjna z uczestnikiem.

Uczestnicy otrzymają materiały oraz ćwiczenia do wykonywania po szkoleniu oraz Certyfikat Specjalizacji Coachingowej Instytutu Kognitywistyki

– Coaching Tao. Coaching Transpersonalny.
Program stanowi kompletny model pracy z użyciem narzędzi coachingu Tao. 

Cena 1256zł brutto
W cenie materiały oraz lunch i przerwy kawowe.

2-dniowe warsztaty
Termin: 5-6 lipca 2019r
Miejsce: ul. Długa 66A, Marki
Zapisy i informacje: 667 951 750    biuro@instytutbennewicz.pl


Program szkolenia
Dołącz do wydarzenia na FB