Author Archives

–> Najbliższe szkolenia z Maciejem Bennewiczem: –> Coaching zdrowia Odchudzanie a zdrowe życie 17-18 czerwca 2016  Warszawa –> Coaching relacji Miłość...

Zapraszamy

–> Najbliższe szkolenia z Maciejem Bennewiczem: –> Coaching zdrowia Odchudzanie a zdrowe życie 17-18 czerwca 2016  Warszawa –> Coaching relacji Miłość...

Kognitywistyka to nowa nauka, która zajmuje się człowiekiem jako całością, jego motywacjami lecz również mechanizmami, które sprawiają, że podejmuje...

BENNEWICZ Instytut Kognitywistyki

Kognitywistyka to nowa nauka, która zajmuje się człowiekiem jako całością, jego motywacjami lecz również mechanizmami, które sprawiają, że podejmuje...