Art Coaching i Arte Terapia

Art Coaching i Arte Terapia
Wykorzystanie sztuki i ekspresji artystycznej, jako narzędzia zmiany

 1. SKRÓTOWY OPIS
  • Szkolenie jest unikalną propozycją na rynku polskim.
  • W ciągu pięciu dni uczestnicy zapoznają się różnymi dyscyplinami artystycznymi i sposobami ich wykorzystania w procesie zmiany osobistej i grupowej.
  • Każdy człowiek, odpowiednio pokierowany, może uruchomić swoją ekspresję plastyczną, muzyczną lub teatralną drodze do ponadprzeciętnych osiągnięć.
  • Używając języka artystycznej ekspresji uczymy się szybciej i osiągamy więcej niż przy użyciu klasycznych metod.
  • Ten unikalny, autorski warsztat poprowadzi jego twórca, założyciel Instytutu Kognitywistyki, superwizor, artysta, socjolog, mentor – Maciej Bennewicz oraz dyrektor programowa Instytutu Kognitywistyki Anna Prelewicz – prawniczka, autorka, wykładowca i trenerka kognitywna
 2. KORZYŚCI
  • Uzyskanie unikalnych kompetencji edukacyjno – rozwojowych (coaching, mentoring, tutoring, terapia) w zakresie wykorzystania sztuki jako narzędzia zmiany
   1. Użycie języka plastyki w coachingu, mentoringu, tutoringu oraz w terapii
   2. Psychodrama i konstelacje archetypowe z aktorami, jako metoda pracy z relacjami
   3. Ciało, ruch i ekspresja pozawerbalna, jako narzędzia zarządzania procesem coachingu
  • Własny coaching przy użyciu technik artystycznych
  • Umiejętność wykorzystania, prowadzenia klienta i projektowania narzędzi coachingowych z użyciem ekspresji artystycznej i sztuki
 3. DLA KOGO?
  • Jeśli interesujesz się edukacją i rozwojem osobistym i jednocześnie poszukujesz nowych narzędzi, metod oraz możliwości?
  • Jeśli interesuje cię kreatywność, twórczość i rozwój w praktyce?
  • Jeśli interesuje cię sztuka lub uprawiasz sztukę amatorsko lub profesjonalnie a jednocześnie pasjonuje cię rozwój, zmiana osobista i psychologia?
  • Jeżeli zarządzasz ludźmi, uczysz ludzi oraz kierujesz ich procesami zawodowymi lub edukacyjnymi?
  • Jeżeli jesteś menedżerem, coachem, tutorem, mentorem, nauczycielem lub terapeutą
  • To szkolenie jest przeznaczone dla ciebie!
 4. PROGRAM SZKOLENIA

Cz.1 Wprowadzenie do zagadnienia

 1. Mentoring, coaching, tutoringu, terapia i działanie artystyczne
  • Propedeutyka zagadnienia. Różne podejścia edukacyjno – rozwojowe a wykorzystanie ekspresji artystycznej
  • Z jakiego powodu ekspresja artystyczna jest tak skuteczna w procesie zmiany i rozwoju osobistego?
  • W jaki sposób wykorzystywać sztukę w procesach zmiany osobistej?
  • Praca z przekonaniami ograniczającymi np. nie umiem rysować
  • Budowa i projektowanie narzędzi edukacyjnych (coachingowych, terapeutycznych i innych) wykorzystujących sztukę
 2. Od selfcoachingu poprzez lifecoaching do business coachingu – przestrzeń dla artystycznej ekspresji w procesie zmiany osobistej
  • Jak stosować Art coaching w różnych modelach coachingu?
  • Self coaching, czyli zrób to sam. Zastosowania coachingu do zmiany osobistej bez udziału coacha.
  • Jak stosować Art coaching w różnych dylematach zgłaszanych przez klienta?
 3. Zastosowanie sztuki w terapii jako narzędzie zmiany osobistej i rozwoju psychologicznego
  • Podstawy psychopatologii – zjawiska psychiczne i osobowościowe a zastosowanie sztuki jako narzędzia zmiany
  • Zastosowanie sztuki w terapii – od metody do działania
  • Behawioralno-poznawcze podstawy terapii sztuką
  • Szanse i zagrożenia w pracy terapeutycznej z wykorzystaniem sztuki.
   • Na co należy zwraca baczną uwagę?
   • Jak stosować ekologiczne kryteria?
   • Od czego zależy ekologia zmiany?   

Cz.2 Dyscypliny sztuki. Modele działania

 1. Język plastyki i jego wykorzystanie w procesie zmiany psychologicznej jako narzędzie edukacyjne i terapeutyczne
  • Multidyscyplinarność plastyczna jako metoda promowania zmiany osobistej
  • Od rysunku poprzez collage do mapy marzeń
  • Techniki plastyczne i narzędzia coachingowe [rzeźba, film, zdjęcie, instalacja, inne]
  • Ćwiczenie i poznawanie narzędzi
 2. Słowo i narracja, jako narzędzie edukacyjne i terapeutyczne
  • Praca z metaforą
  • Praca z tekstem [limeryk, haiku, opowiadanie – różne języki ekspresji i narracji]
  • Tworzenie i pisanie opowieści
  • Pamiętnik coachee i zeszyt pracy coachingowe
  • Ćwiczenie i poznawanie narzędzi
 3. Teatr, drama; psychodrama i odgrywanie roli w przestrzeni teatralnej jako narzędzie edukacyjne i terapeutyczne
  • Osobowość i subosobowości
  • Cień i odszczepione elementy ja – jak je uzewnętrznić i zintegrować?
  • Oddzielenie roli od dylematu. Zdejmowanie i zakładanie masek
  • Konstelacje archetypowe, czyli wykorzystanie aktorów [graczy] do pracy grupowej i indywidualnej
  • Ćwiczenie i poznawanie narzędzi
 4. Dźwięk, ciało i ruch – kinestetyczny obraz zmiany osobistej jako narzędzie edukacyjne i terapeutyczne
  • Intuicja wyraża się w mikrokomunikacji
  • Od poczucia rytmu do ekspresji emocji w ruchu
  • Muzyka, ruch, taniec
  • Ćwiczenie i poznawanie narzędzi
 5. Egzamin – test wiedzy + zaliczenie osobistych projektów artystycznych

Uczestnicy otrzymają:

 • Materiały plastyczne, książki oraz ćwiczenia
 • Certyfikat Instytutu Kognitywistyki
 • w cenie lunch i przerwy kawowe

6-dniowy blok tematyczny cena: 4 300zł brutto

Termin: 04-06.10.2019 i 25-27.10.2019

Godz: 10.00-18.00

Miejsce:  Centrum Inspiracje ul. Kremowa 7, Warszawa

Zapisy i informacje:  667-951-750  biuro@instytutbennewicz.pl