Akredytacja – Korzyści

Akredytacja – Korzyści

Akredytację wydają stowarzyszenia lub instytucje, które na podstawie już uzyskanych przez coacha, tutora lub mentora umiejętności, ukończonych szkół, kursów lub studiów, a także zdobytych doświadczeń w realizowaniu zadań profesjonalnych wydają zaświadczenie – potwierdzające wysokie kompetencje.

Poniżej punkt dotyczący korzyści,

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

VI. Korzyści

1.

Potwierdzenie prestiżowej pozycji profesjonalisty na rynku usług edukacyjnych

2.

Potwierdzenie wiedzy i kompetencji naukowych oraz praktycznych wspartych autorytetem BIK oraz najnowszej wiedzy kognitywistycznej (szeroko pojętych nauk o człowieku) w postaci:

a.    pisemnego certyfikatu jakości

b.   stopnia akredytacyjnego

3.

Publiczna rekomendacja dla osoby akredytowanej na stronach BIK podpisana przez założyciela BIK Macieja Bennewicza oraz trenerów kognitywnych i superwizorów BIK

a.    potwierdzona poprzez publikację na stronach http://instytutbennewicz.pl oraz http://akredytacjabik.pl/akredytowani.php

b.    oraz w mediach społecznościowych na stronach BIK

4.

Świadome podnoszenie swoich kompetencji, a co za tym idzie jakości świadczonych przez siebie usług

5.

Możliwość udziału w rokrocznej publikacji książkowej BIK, w której akredytowana osoba może przedstawić swoją sylwetkę oraz metodę

a.    Publikacja składa się z artykułów napisanych przez osoby akredytowane, w których przedstawiają one osobiste podejście do metody edukacyjnej, w której zostały wyszkolone lub którą rozwijają w swojej codziennej praktyce

b.    W ramach artykułu przedstawiona jest również sylwetka osoby akredytowanej, jej osiągnięcia, a także profil zawodowy. Maksymalna objętość artykułu to 1 arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami lub 800 wierszy po 50 znaków)

c.    Publikacja ukazuje się w nowym roku jako podsumowanie osiągnieć z poprzedniego roku osób akredytowanych

d.    Publikacja poprzedzona jest artykułem wstępnym Dyrektora Programowego BIK jako podsumowanie praktycznych i naukowych osiągnięć roku poprzedniego

6.

Stały, imienny rabat dla osoby akredytowanej na szkolenia oraz produkty oferowane przez Bennewicz – Instytut Kognitywistyki, Ksiegarnia.Bennewicz.pl., Centrum Inspiracje – w wysokości 15%

7.

Rabat 50% na wybrane, specjalne wydarzenia edukacyjne organizowane przez BIK okazjonalnie (oznaczone jako Wydarzenie Specjalne)

8.

Możliwość udziału w pracach badawczych, naukowych i edukacyjnych BIK (na zasadach określonych osobną umową)

9.

Udział w corocznej konferencji naukowo – pragmatycznej BIK podsumowującej rok miniony, jako prelegent-panelista

a.    Konferencja BIK jest organizowana na początku roku kalendarzowego wraz z wydaniem publikacji książkowej (p.4 a,b,c,d)

b.    Jej charakter skoncentrowany jest na zaprezentowaniu i omówieniu najnowszych osiągnieć naukowych w kognitywistyce oraz sposobów ich praktycznego zastosowania w pracy coacha, mentora, tutora oraz innych zawodach pokrewnych