Superwizja w Instytucie już w poniedziałek 19 września

Superwizja w Instytucie już w poniedziałek 19 września

Superwizję rozumiemy jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne w prowadzeniu sesji, zajęć lub innych zadań z konkretnym klientem lub grupą, lub też w kwestii dylematów dotyczących pełnionej roli zawodowej w zależności od przyjętego stylu pracy lub obranej metody. Przedmiotem superwizji może być również praca trenera
biznesowego lub menedżera.

logo 1

Zapraszamy na najbliższą Superwizję grupową dla trenerów, coachów, mentorów, menedżerów,

tutorów i terapeutów

prowadzoną przez Dyrektora Instytutu Kognitywistyki Macieja Bennewicza.

Superwizja trwa ok. 4 godziny zegarowe od 13:00 – 17:00 dnia 19 września br.

Odbędzie się w Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa – Wilanów.

Zapisy biuro@instytutbennewicz.pl tel. 690 582 010

Udział w superwizji  = 123 zł brutto.