Certyfikowany Mentor Kognitywny

Certyfikowany Mentor Kognitywny

na bazie kursu: Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy

 • Samodzielne tworzenie programów mentoringowych oraz skuteczne kreowanie i ewaluowanie projektów mentoringowych
 • Budowa własnej, etycznej postawy mentora, moderatora i facylitatora zmian biznesowych u swoich klientów (mentee)
 • Dostosowywanie metody treningowej oraz komunikacji do osoby klienta
 • Umiejętność rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych mentee i przekładania ich na cele rozwojowe
 • Motywowanie, mobilizowanie i kierowanie treningiem klienta zgodnie z ustalonymi celami
 • Dobieranie odpowiednich metod i narzędzi zmiany do realizowania obranych celów
 • Umiejętność wyboru oraz praktyczne stosowanie technik służących skutecznemu treningowi – mentoringowi
 • Każdy z uczestników przejdzie własny trening – mentoring związany z realnymi celami w ramach superwizowanych ćwiczeń. Ponadto przygotuje superwizowany program mentoringu dla realnego mentee (wolontariat).

Zajęcia prowadzą: Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz

Superwizja: Monika Borowiecka

Po ukończeniu kursu podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami  w zakresie zawodu mentora na potrzeby otwartego rynku pracy lub mentoringu wewnątrzkorporacyjnego, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej aktywności mentora w zakresie prowadzenia mentoringu indywidualnego o charakterze biznesowym.

Zakres oraz program kursu opracowanego przez Macieja Bennewicza jest realizowany jedynie w Bennewicz Instytut Kognitywistyki (BIK). 

Do kogo skierowany jest kurs Certyfikowany Mentor Kognitywny?

Szkolenie jest skonstruowane tak aby zdobyte kompetencje mogli zastosować:

·         Menedżerowie różnych szczebli

·         Aktywni i początkujący trenerzy rozwoju osobistego, tutorzy, mentorzy i trenerzy biznesowi

·         Doradcy i konsultanci

·         Pracownicy działów personalnych, szkoleniowych oraz inne osoby zarządzające potencjałem ludzkim

·         Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, specjaliści od resocjalizacji oraz osoby wykonujące zawody pokrewne

·         Osoby zainteresowane rozwojem osobistym

·         Studenci i absolwenci kierunków humanistycznych

·         Osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem i wspieraniem rozwoju

·         Pasjonaci rozwoju osobistego i kreatywności w działaniu 

Kurs rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanych mentoringiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym przy zarządzaniu talentami, osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

Osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń metodami mentoringowymi oraz zarządzania sukcesją wiedzy. Poszczególne techniki i ćwiczenia można wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

Posłuchaj jak wykorzystywać mentoring w pracy menedżera: tutaj

Autor podcastu: Katarzyna Rytko

Usługa zarejestrowana w BUR 2018/09/17/10957/220379, zapraszamy do sprawdzenia możliwości dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, informacje: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Jesteśmy zarejestrowani w RIS 2.14/00302/2016

Efekt – certyfikacja

Efektem będzie uzyskanie tytułu Certyfikowany Mentor Kognitywny.

Certyfikat zostanie przyznany w wyniku:

 • pozytywnego zaliczenia treningu interpersonalnego,
 • aktywnego superwizowanego uczestnictwa w całości kursu,
 • wykonanych prac i zadań domowych ( w tym raportów z sesji treningowych),
 • pracy własnej studenta,
 • odbycia treningów w wolontariacie (30h zegarowych),
 • oraz pozytywnie zdanego egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Egzamin teoretyczny będzie przebiegał w formie testu sprawdzającego. Końcowy egzamin praktyczny będzie polegał na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji mentoringowej z rzeczywistym klientem mentoringu. Sesja egzaminacyjna będzie superwizowana i oceniana przez zespół superwizorów i będzie odbywała się publicznie, na forum grupy.

Zapraszamy do wysłuchania audycji

Autorką podcastu jest Katarzyna Rytko

Metoda

Kurs będzie prowadzony metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik mentoringowych, szkoleniowych i coachingowych. Każda partia materiału szkoleniowego zostanie praktycznie przećwiczona przez uczestników aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień.

Uczestnicy otrzymają również zestaw narzędzi i technik mentoringowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach mentoringowych.

Uczestnicy zostaną wyszkoleni w zakresie samodzielnego tworzenia programów mentoringowych oraz skutecznego kreowania i ewaluowania projektów mentoringowych.

Praca w czasie kursu będzie się odbywała w grupach maksymalnie 10 osobowych.

Każdy z uczestników poprowadzi 12 sesji treningowych ze swoim partnerem mentoringowym. Wszystkie sesje i postępy studenta będą poddane superwizji grupowej lub/i indywidualnej.

16 dni szkoleniowych

12 superwizji grupowych

Ponad 20 narzędzi i technik

Podręcznik, materiały,

lunch, przerwy kawowe

Tutaj link do Warunków rekrutacji i uczestnictwa w kursie.

Tutaj link do Informacji programowej oraz organizacyjnej (cena, miejsce).

Tutaj link do: Regulaminu

Edycja MENTOR 2017

24-26 marca 2017 I Zjazd Trening grupowy. Wykłady, warsztaty

20-23 kwietnia 2017  II Zjazd Wykłady, warsztaty

18-21 maja 2017  III Zjazd Wykłady, warsztaty

8-11 czerwca 2017 IV Zjazd Wykłady, warsztaty

23 czerwca 2017 V zjazd Egzamin certyfikacyjny

Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa

Edycja MENTOR 2018

16 dni – 5 zjazdów

23-24-25 marca 2018                    I Zjazd

19-20-21-22 kwietnia 2018         II Zjazd

24-25-26-27 maja 2018               III Zjazd

14-15-16-17 czerwca 2018            IV Zjazd

29 czerwca 2018                            V Zjazd

Edycja MENTOR 2019

16 dni – 5 zjazdów

8-9-10 marca 2019                        I Zjazd

28-29-30-31 marca 2019            II Zjazd

9-10-11-12 maja 2019                 III Zjazd

6-7-8-9 czerwca 2019                 IV Zjazd

28 czerwca 2019                            V Zjazd

Informacje 667-951-750

biuro@instytutbennewicz.pl