Kursy zawodowe

Zapraszamy na kursy zawodowe w Instytucie Kognitywistyki:

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

Kompetencje
• Przeprowadzanie pełnego cyklu sesji coachingowych z wykorzystaniem bogatego portfolio narzędzi
• Rozpoznawanie dylematów klienta i przeformułowywania ich na cele rozwojowe
• Motywowanie i mobilizowanie klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
• Projektowanie własnych narzędzi i technik na potrzeby klienta coachingu
• Budowa własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u
swoich klientów
• Rozpoznawanie postawy coachee i dostosowywanie własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
• Rozpoznawanie systemu zachowań, przekonań i wartości klienta oraz pracy z ich zmianą w kierunku realizacji
postawionych celów
• Narzędzia i techniki w pracy coacha są praktycznie ćwiczone przez uczestników.

Uczestnicy otrzymują
• Certyfikat Instytutu Kognitywistyki Professional Business Coach Certificate
w wyniku ukończenia programu akredytowanego EQA EMCC
• 16 dni szkoleniowych
• 12 superwizji grupowych
• Ponad 20 narzędzi i technik
• Podręcznik, materiały
• Lunch, przerwy kawowe

więcej informacji w zakładce  Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

biuro@instytutbennewicz.pl  tel. 512 899 442, tel. 690 582 010

 

Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy

Kompetencje
• Samodzielne tworzenie programów mentoringowych oraz skuteczne kreowanie i ewaluowanie projektów
mentoringowych
• Budowa własnej, etycznej postawy mentora, moderatorai facylitatora zmian biznesowych u swoich
klientów (mentee)
• Dostosowywanie metody treningowej oraz komunikacji do osoby klienta
• Umiejętność rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych mentee i przekładania ich na cele rozwojowe
• Motywowanie, mobilizowanie i kierowanie treningiem mentee zgodnie z ustalonymi celami
• Umiejętność wyboru oraz praktyczne stosowanie technik służących skutecznemu treningowi – mentoringowi
• Każda partia materiału szkoleniowego zostanie praktycznie przećwiczona przez uczestników aż do uzyskania
biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień.

Uczestnicy otrzymują
• Certyfikat Instytutu Kognitywistyki – Professional Business Mentor Certificate w wyniku ukończenia
programu zgodnego z Kodem Etycznym EMCC
• 16 dni szkoleniowych
• 12 superwizji grupowych
• Ponad 20 narzędzi i technik
• Podręcznik, materiały,
• Lunch, przerwy kawowe

więcej informacji w zakładce  Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy 

biuro@instytutbennewicz.pl  tel. 512 899 442, tel. 690 582 010