Certyfikowany Coach Kognitywny

                                                                            logo-instytut-pionemcc-eqa-logo 

Certyfikowany Coach Kognitywny

Kurs coachingu w Bennewicz Instytut Kognitywistyki

na bazie kursu: Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

akredytowany European Quality Award EMCC na poziomie Practitioner

 

Kurs coachingu w Bennewicz Instytut Kognitywistyki jest skonstruowany tak, aby zdobyte kompetencje mogły być zastosowane w pracy:

·         Menedżerów różnych szczebli

·         Coachów, tutorów i trenerów biznesowych

·         Doradców i konsultantów

·         Pracowników działów personalnych, szkoleniowych oraz osoby zarządzające potencjałem ludzkim

·         Nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów od resocjalizacji oraz osoby wykonujące zawody pokrewne

·         Osoby zainteresowane rozwojem osobistym

·         Studentów i absolwentów studiów

·         Osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem i wspieraniem rozwoju

·         Pasjonatów rozwoju osobistego i kreatywności w działaniu

FILARY korzyści w kursie zawodowym w Bennewicz Instytut Kognitywistyki

Kompetencyjne:

 • Zdobędziesz wiedzę jak budować efektywne zespoły
 • Jak zarządzać zespołem i rozwijać ludzi
 • Jak pracować w life i business coachingu
 • Jak rozwijać siebie i innych aby uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy
 • Jak współpracować z innymi
 • Jak kreować siebie
 • Jak stawiać cele aby motywowały i jak z sukcesem je osiągać
 • Zdobędziesz wiedzę kim jesteś oraz kim chciałbyś być

Korzyści Emocjonalne:

 • Rozwiniesz talenty współpracowników, klientów, swoich dzieci
 • Poprawisz relacje z pracownikami, szefami
 • Dowiesz się jak pracować nad poprawą, budowaniem relacji
 • Dowiesz się jak kreować równowagę i szczęście
 • Dowiesz się jak odkryć drogę życiową i motywację

Prowadzący:

Maciej Bennewicz –  Założyciel Instytutu Kognitywistyki, Superwizor, Mentor

Anna Prelewicz – Dyrektor Programowy, Wykładowca i Trener Kognitywny, Coach, Mentor

Kurs rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanym coachingiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym przy zarządzaniu talentami, osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

Osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają w programie coachingowego kursu certyfikacyjnego usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń.  Poszczególne techniki i ćwiczenia można wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

Współczesny człowiek całkiem dobrze funkcjonujący na rynku pracy oraz w relacjach osobistych coraz częściej potrzebuje wzmocnienia swoich kompetencji ogólnorozwojowych. Rynek pracy, edukacja, relacje międzyludzkie, rodzinne – podlegają nieustannym zmianom  – a tym samym stawiają daleko idące wymagania wobec jednostki. Sprostanie codzienności stało się wyzwaniem dla współczesnego człowieka.

Wiele osób poszukuje odpowiedzi na pytania o sens pracy, o przyszłość związku, wychowanie dzieci, wybór postawy – być czy mieć oraz na setki innych pytań dotyczących osobistego dobrostanu. Są to potencjalni klienci coachingu, który uwzględnia trzy aspekty – soul, life & business.

Częstokroć pozostajemy z tymi pytaniami sami – dlatego coaching staje się coraz częściej przestrzenią rozwoju osobistego a nie tylko zawodowego. Coaching oparty o naszą metodę – Psychologię Doświadczeń Subiektywnych (Subjective Experience Psychology) mobilizuje rozwój jednostki, pomaga odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące wartości w życiu codziennym, mobilizuje potencjał człowieka lecz przede wszystkim proponuje narzędzia prowadzące do skutecznej zmiany.

Po ukończeniu kursu podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu coacha, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej aktywności coachingowej w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego o charakterze biznesowym oraz life-coachingu.

Podbudową programu jest podręcznik „Coaching i mentoring w praktyce” Macieja Bennewicza stosowany także na uczelniach. Nowe rozszerzone wydanie uwzględnia najnowsze trendy w edukacji dorosłych.

Zakres oraz program kursu opracowanego przez Macieja Bennewicza jest realizowany jedynie w Bennewicz Instytut Kognitywistyki (BIK).

Usługa zarejestrowana w BUR 2018/10/31/10957/241374, zapraszamy do sprawdzenia możliwości dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, informacje: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Jesteśmy zarejestrowani w RIS 2.14/00302/2016

Efekt – certyfikacja

W wyniku pomyślnie zdanego egzaminu Uczestnicy kursu otrzymają tytuł Certyfikowany Coach Kognitywny (Certified Cognitive Coach) – Soul, Life & Business

Bazę programową stanowi rozszerzony zakres kursu Profesjonalnego Certyfikowanego Coacha Biznesowego EQA EMCC[1]

stanowiącej akredytację przyznaną pierwszemu kursowi polskiemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń biznesowych i edukacyjnych w oparciu o nowoczesną, światową wiedzę edukacyjną i coachingową. Autorem kursu i głównym trenerem jest Maciej Bennewicz. 

Program rozszerzony w następujących aspektach:

1.      Zwiększamy liczbę godzin edukacyjnych z 270 do 304

2.      Dodajemy sesje rozwoju psychologicznego dla uczestników (w oparciu o life mentoring)

3.      Zwiększamy zakres tematyki – w tym o nowe ćwiczenia i modele dotyczące rozwoju osobistego oraz zmiany indywidualnej (z uwzględnieniem soul & life coachingu)

4.      Jako jedyny tego rodzaju kurs na świecie opieramy materiał edukacyjny i warsztatowy w całości na podejściu kognitywnym (wykorzystanie multidyscyplinarnej wiedzy i praktyki naukowej)

5.      Stosujemy podejście biznesowe wzmacniając jednocześnie obszary dotyczące rozwoju osobistego (life coaching) oraz rozwoju duchowego (soul coaching, mindfulness, coaching tao i inne)

Certyfikat zostanie przyznany w wyniku zaliczenia treningu interpersonalnego, całości kursu, prac i zadań domowych oraz  egzaminu praktycznego i teoretycznego. Egzamin teoretyczny będzie przebiegał w formie testu sprawdzającego. Końcowy egzamin praktyczny będzie polegał na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji coachingowej z nieznanym, rzeczywistym klientem coachingu. Sesja egzaminacyjna będzie superwizowana i oceniana przez zespół coachów i będzie odbywała się publicznie, na forum grupy.

Po ukończeniu programu akredytowanego European Quality Award EMCC możliwa jest akredytacja indywidualna EIA ścieżką uproszczoną w EMCC oraz roczne bezpłatne członkostwo w EMCC.

http://emccpoland.org/akredytacja/akredytacja-indywidualna/

Bennewicz Instytut Kognitywistyki prowadzi Akredytację BIK poświadczającą najwyższe kompetencje i standardy w zawodzie coacha, mentora, tutora, edukatora.

http://akredytacjabik.pl/

Certyfikowany Coach Kognitywny uzyska kompetencje w zakresie:

 • life & business coachingu z uwzględnieniem aspektów duchowości oraz podejścia holistycznego (całościowej koncepcji człowieka)
 • narzędzi kognitywnych w pracy z drugim człowiekiem, czyli w zakresie podejścia interdyscyplinarnego i multikompetencyjnego
 • Budowy własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u swoich klientów
 • Rozpoznawania postawy osoby coachowanej i dostosowywania własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
 • Umiejętności rozpoznawania dylematów klienta i przeformułowywania ich na cele rozwojowe
 • Motywowania i mobilizowania klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
 • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań i wartości klienta oraz pracy z ich zmianą w kierunku realizacji postawionych celów
 • Używania ponad 28 narzędzi i technik opartych na kompetencjach wskazywanych przez stowarzyszenia coachingowe
 • Projektowania własnych narzędzi i technik na potrzeby klienta coachingu

 zapraszamy do wysłuchania audycji  

i relacji Uczestników 

audycje autorstwa Katarzyny Rytko

Metoda

Kurs coachingu w Instytucie Kognitywistyki jest prowadzony metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych. Każda partia materiału szkoleniowego zostaje praktycznie przećwiczona przez uczestników, aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień.

Uczestnicy otrzymują również zestaw ponad 28 narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych.

Uczestnicy zostają wyszkoleni w zakresie samodzielnego budowania narzędzi coachingowych i skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych.

Praca w czasie kursu odbywa się w grupach maksymalnie 20 osobowych.

Każdy z uczestników poprowadzi 12 sesji treningowych ze swoim partnerem coachingowym.  Ponadto każdy z uczestników kursu odbędzie 12 sesji superwizji grupowej, 4 sesje superwizji indywidualnej w podwójnej relacji treningowej z partnerem w coachingu szkoleniowym, 6 indywidualnych sesji mentorskich, 6 indywidualnych sesji treningu wybranych modeli.

Tutaj link do: Warunków rekrutacji i uczestnictwa w kursie

Tutaj link do: Informacji programowej oraz organizacyjnej (cena, miejsce).

Tutaj link do: Regulaminu

EDYCJA jesień 2018

16 dni – 4 zjazdy

I Zjazd Trening grupowy. Wykłady, warsztaty  12-14 października 2018

II Zjazd Wykłady, warsztaty 25-30 października 2018

III Zjazd Wykłady, warsztaty 15-20 listopada 2018

IV Zjazd Egzamin certyfikacyjny 14 grudnia 2018  

Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa

EDYCJA wiosna 2019

16 dni – 4 zjazdy

I Zjazd Trening grupowy. Wykłady, warsztaty  15-17 marca 2019

II Zjazd Wykłady, warsztaty 11-16 kwietnia 2019

III Zjazd Wykłady, warsztaty 23-28 maja 2019

IV Zjazd Egzamin certyfikacyjny 29 czerwca 2019  

Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

[1] Lista EMCC EQA Providers 

European Mentoring  & Coaching Council (Europejskie Stowarzyszenie Mentorów i Coachów) – organizacja obejmująca wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu i mentoringu; została powołana do promowania dobrych praktyk w zarządzaniu i coachingu w całej Europie; EMCC przyjmuje standardy pracy najwyższej jakości (EQA­ European Quality Award); jest stowarzyszeniem niezależnym, bezstronnym oraz non-profit, zobacz: http://emccpoland.com/misja.php,

eqa-na-stronie-polskiej